Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjä voi järjestää lomituksensa myös itse. Itsejärjestetyssä lomituksessa maatalousyrittäjä voi pitää lomansa silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Hän voi myös vapaasti muuttaa vuosilomansa ajankohtaa kalenterivuoden aikana. Lomaan voi sisältyä niin monta pyhäpäivää kuin yrittäjä haluaa. Lomat voi pitää myös yhtä aikaa tai erikseen muiden perheenjäsenten kanssa.

Jos yrittäjä haluaa järjestää itse lomituksen, hänen on ilmoitettava siitä etukäteen paikallisyksikölle. Samoin ilmoitus täytyy tehdä, jos yrittäjä haluaa takaisin kunnalliseen lomitukseen. Molemmissa tapauksissa ilmoitus tehdään kirjallisesti paikallisyksikölle kesäkuun loppuun mennessä. Siirtyminen tapahtuu seuraavan vuoden alussa.

Kun maatalousyrittäjä on ilmoittanut järjestävänsä lomituksensa itse, paikallisyksiköllä ei ole velvollisuutta järjestää lomitusta. Se voi kuitenkin pyynnöstä avustaa lomittajan hankkimisessa.

Itsejärjestetyn lomituksen korvaus

Ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta ostetut lomituspalvelut (yritys tai ammatinharjoittaja) korvaus v. 2021 on

28,28 €/lomitustunnilta. Korvaus v. 2022 on 28,97 €/lomitustunnilta.

 

Maatalousyrittäjän itse järjestetyn
lomituksen korvaushakemus:

https___www.mela.fi_uploads_2020_12_8ffa6b2a-2712_maatalousyrittajan_itsejaerjestetyn_lomituksen_korvaushakemus_suomi (7)