Ajankohtaista

Får vi presentera vår ny Ledande avbytare: Susanna Kujala från Eura. Hon börjar jobba med oss i 29.8. Välkommen Susanna!

Saammeko esitellä uuden lähijohtajamme Susanna Kujalan Euran Paneliasta. Hän aloittaa tiimissämme 29.8. Susanna on aiemmin toiminut maatalousyrittäjänä ja myös lomittajana ja lomitusohjaajana Pöytyän yksikössä eli ala ja työ on jo ennaltaan tuttua. Ja osittain siis myös Vehmaan lomituspalvelujen aluekin. Tervetuloa lomitustiimiin Susanna!

 

 

 

 

LOMITUSTILAISUUS 29.11.2021 LINKKI:

MTK-Varsinais-Suomi – Etusivu – MTK-Varsinais-Suomi – MTK

 

LOMITUSTILAISUUS 8.6.2021 TALLENNE:

 

 

 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on päättänyt uudelleenorganisoida maatalouden lomitusyksiköiden alueita vuodesta 2021 alkaen.

Paikallisyksiköiden alueelliset muutokset 

Vuoden 2021 alussa Savitaipaleen paikallisyksikkö yhdistyy Mikkelin paikallisyksikköön ja Lempäälän yksikkö Sastamalaan.

Vuoden 2022 alussa Alavus, Alajärvi, Kauhava ja Kauhajoki yhdistyvät Kurikan paikallisyksikköön. Pöytyän ja Salon yksiköt yhdistyvät Vehmaan paikallisyksikköön, Hämeenlinna, Loviisa ja Kouvola Sysmän paikallisyksikköön sekä Parikkala ja Rantasalmi Mikkelin paikallisyksikköön.

Pohjoisten lomitusyksiköiden yhdistymiset toteutunevat vuoden 2023 alussa.

Uusien paikallisyksiköiden muodostamisessa on otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön määrittämät näkökulmat. Näitä ovat tosiasialliset alueelliset keskittymät, asiakastyytyväisyys, taloudellinen tehokkuus ja toiminnan johtaminen ja kehittäminen.

______________________________________________________________________________

Lomituspalvelut pyritään turvaamaan

Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa myös maataloudessa työskentelevien arkeen. Etenkin kotieläintiloilla huolta on aiheuttanut kotieläinten hoidon järjestäminen, jos yrittäjä on altistunut koronavirukselle tai sairastunut siihen.

Tässä ohjeessa on tarkasteltu lomituspalveluiden järjestämismahdollisuuksia koronatilanteessa lomituspalvelulain nojalla. Taudin leviämisen estämiseksi ja eläinten hoidon turvaamiseksi kunnan viranomaiset voivat ryhtyä myös muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos maatalousyrittäjä joutuu koronaviruksen takia karanteeniin

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Karanteeniin voidaan asettaa henkilö, jonka epäillään altistuneen koronavirukselle.

Karanteeniin asettaminen ei automaattisesti tarkoita, että on saanut tartunnan. Kyseessä on varotoimenpide, jolla virukselle altistuneen liikkumista rajoitetaan, kunnes tiedetään, onko altistuminen aiheuttanut tartunnan. Jos maatalousyrittäjä asetetaan koronaviruksen takia karanteeniin, yrittäjän tulee selvittää, aiheuttaako karanteeni rajoitteita kotieläinten hoitoon osallistumiseen.

Eläinten terveys ETT ry:n mukaan työkuntoinen karanteenissa oleva maatalousyrittäjä voi hoitaa eläimiä, jos samoissa tuotantotiloissa ei samanaikaisesti työskentele tilan ulkopuolista väkeä.

Maatalousyrittäjän tulee ilmoittaa välittömästi karanteenista paikallisyksiköille, jos maatalousyrittäjät käyttävät karanteeniaikana lomituspalveluja. Karanteenin aikana on mahdollista saada lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena. Sijaisapua ei voi saada, jos ei ole työkyvytön.

Paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä, jos tilalla on epäily korona-altistumisesta. Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt tulee järjestää siten, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti.

Jos maatalousyrittäjä joutuu eristykseen koronavirukseen sairastumisen takia

Eristyksellä tarkoitetaan jo tartunnan saaneen potilaan eristämistä terveistä ihmisistä. Määräyksen eristyksestä tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Eristykseen asetetaan henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta.

Jos maatalousyrittäjä on saanut koronavirustartunnan ja asetettu sen takia eristykseen, tulee selvittää, miten kotieläinten hoito turvataan eristyksen aikana.

Lomituspalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin myös niissä tilanteissa, jos yrittäjä joutuu koronatartunnan vuoksi eristykseen. Jos maatalousyrittäjä sairastuu koronavirukseen ja on työkyvytön, hän voi saada sijaisapulomitusta. Maatalousyrittäjän tulee ilmoittaa välittömästi eristyksestä paikallisyksiköille ja paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä koronatilanteessa.

On tärkeää, ettei sairastunut maatalousyrittäjä altista kotieläinten hoidosta huolehtivaa maatalouslomittajaa tartunnalle. Maatalousyrittäjän tulee olla poissa tuotantorakennuksesta silloin, kun lomittaja on paikalla. Yrittäjän on varottava levittämästä virusta tuotantotiloihin ja maatalouslomittajan tulee huolehtia omasta suojautumisestaan.

Suojaudu ja seuraa aktiivisesti viranomaisten viestintää

Tärkeintä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi on seurata viranomaisviestintää ja noudattaa viranomaisten antamia toimintaohjeita.

Koronavirukselta voi suojautua samoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden aiheuttajilta. Ensisijaisesti tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä opetella yskimään ja aivastamaan nenäliinaan. Sosiaalisia kontakteja kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan.

On tärkeää, että tilalla työskentelevillä on mahdollisuus pestä kädet vedellä ja saippualla ja kuivata ne kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä.

Kunta maatalouslomittajan työnantajana huolehtii tarvittavista varotoimista työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi tiloille.

Maatalouslomittajan kannattaa pitää mukanaan omaa desinfioivaa käsihuuhdetta ja riittävästi sopivia suojakäsineitä.

Jos epäilet tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää nettisivuillaan ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja siitä, miten virukselta voi suojautua ja miten pitää toimia, jos epäilee tartuntaa.

Kuten muissakin sairastumistilanteissa, koronan takia työkyvyttömällä maatalousyrittäjällä on

oikeus sairauspäivärahaan Melasta ja Kelasta. Karanteenin aiheuttamaa ansionmenetystä korvaa Kelan maksamaa tartuntatautipäiväraha. Myös tartuntatautipäiväraha määräytyy MYEL-työtulon mukaan.

Hyödyllisiä linkkejä:

Tietoa Lomituksesta – Lomitusopas netissä  

Lomitusopas löytyy netistä www.mela.fi (maatalouslomitus – lomitusoppaat).

Huom

Asiakaspalveluaikamme on ma-pe klo 10 – 14

Lomitustoimen asiakaspalvelunumero on 044 7878 900