Ajankohtaista

Lakimuutosesitys

http://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3871-7

Lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle toukokuussa. Sisältää suuria muutoksia. Kannattaa vaikuttaa!

 

Linkkejä lomitustiedotteisiin:

2016 Itse järjestetty lomitus
2016 Kesän lomitustiedote
2016 Tiedote yrittäjille: Lomituspäivän pituus


Tietoa Lomituksesta – Lomitusopas netissä  

Lomitusopas löytyy netistä www.mela.fi (maatalouslomitus – lomitusoppaat).

Työsuojeluasiat

  1. Työturvallisuuslaki muuttui 1.6.2013. 10§:ään tuli lisäys TYÖAJOISTA AIHEUTUVAT HAITTA- JA VAARATEKIJÄT. Perusteena muutokselle on työtapaturmariskin kasvaminen huomattavasti silloin, kun tehdään ylipitkiä päiviä ilman viikkolepoa. Niinpä lomittajalla olisi oltava joka viikossa vähintään 24h vapaata. Tämä aiheuttaa aiempiin käytäntöihin muutoksia, koska emme enää voi teettää yhdellä lomittajalla lomituksia jotka kestävät maanantaista sunnuntaihin. Vaihtoehtoina on käyttää useampaa lomittajaa tai aloittaa lomitukset esim. vasta tiistaista.
  2. Muistutamme myös koneiden ja laitteiden kunnosta ja suojien paikalla olemisesta. Lomittajalla on velvollisuus kieltäytyä töistä, joissa on ilmeinen vaaranpaikka. Lomittajalla on myös ilmoitusvelvollisuus vaaranpaikoista.
  3. Olosuhdekartoitus täytyy tehdä jokaiselle kunnallista lomitusta käyttävälle tilalle vähintään 3 vuoden välein. Kaikki koneet ja laitteet pitää olla kunnossa ja täyttää työturvallisuudelle asetettavat vaatimukset, minkä lisäksi vuoden 1995 jälkeen hankituista koneista ja laitteista pitää löytyä vaadittu CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus, jonka avulla laitteen valmistaja allekirjoituksellaan vakuuttaa, että kone täyttää kaikki sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.
  4. Mikäli tilalla olosuhteet, koneet ja laitteet muuttuvat, siitä pitää ilmoittaa lomitustoimeen, jolloin olosuhdekartoitus tullaan tekemään ennen kuin lomittaja on tulossa seuraavan kerran tilalle. Samalla suunnitellaan yhdessä perehdytys lomittajille.
  5. Työnjohtokäyntejä tehdään viikoittain. Myös lomittajien työsuojeluvaltuutettu Terja Mikola 044-787 8845 kiertää tiloilla säännöllisesti.
  6. Tilan velvollisuus on laittaa paikat ja koneet kuntoon. Vaihtoehtona on itse järjestetty lomitus.
  7. Työsuojelu on jatkuvaa. Suurella osalla tiloja asiat ovat hienossa kunnossa, pitäkää tätä yllä! Tavoitteena NOLLA työtapaturmaa!
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook