Ympäristösitoumuksen muutokset 2021

Seuraavat muutokset koskevat tämänhetkisen tiedon mukaan vain vuotta 2021. Vielä ei ole tiedossa ovatko samat muutokset voimassa myös vuonna 2022. 

Uusia aloja ympäristösitoumukseen 

Keväällä 2021 on mahdollista liittää uusia aloja ympäristösitoumukselle, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 

  • Lohko on ollut ympäristökorvaukseen sitoutuneen tilan hallinnassa 2020  
  • Lohko on ilmoitettu päätukihaussa 2020 
  • Lohko on korvauskelpoinen 

Lohko voidaan liittää sitoumukselle, riippumatta siitä oletko itse viljellyt lohkoa vuonna 2020 vai tuleeko lohko hallintaan vasta vuodesta 2021 alkaen. Lohkon edellisen viljelijän on kuitenkin pitänyt olla sitoutunut ympäristösitoumukseen.

Jos haluat, että lohko liitetään ympäristösitoumukselle sinun ei tarvitse tehdä mitään, vaan lohkot liitetään sitoumukselle automaattisesti hallinnon toimesta. Jos et halua liittää lohkoa sitoumukselle ilmoita tästä lohkon lisätiedoissa.

 

 

Korvauskelpoisuuden vaihdon vähimmäisala muuttuu  

Vuonna 2021 korvauskelpoisuuden vaihdon voi tehdä pienemmällä pinta-alalla. Aikaisemmin vaihdettava pinta-ala on pitänyt olla vähintään 0,5 hehtaaria, mutta tänä keväänä tuo raja on pudotettu 0,2 hehtaariin. Muut korvauskelpoisuuden vaihdon edellytykset tulee edelleen täyttyä. 

  • Sekä korvauskelpoisuuden luovuttava, että vastaanottava lohko on oltava saman  henkilön omistuksessa. 
  • Pienin ala, jolle korvauskelpoisuuden vaihtoa voi hakea on 0,20 ha.  

Korvauskelpoisuuden vaihto onnistuu myös vuokralohkoille, kunhan niiden omistaja on sama. 

Esimerkki: Matti maanomistaja omistaa 2 lohkoa joista toinen on korvauskelpoinen ja  toinen ei ole korvauskelpoinen. Lohkoja viljelee Ville Viljelijä. Maanomistaja täyttää  lomakkeen 471 ja palauttaa sen kuntaan käsiteltäväksi. Jos vuokrasopimus on kesken  maaomistajan ja vuokralaisen kannattaa keskustella asiasta ennen kuin  korvauskelpoisuuden vaihtoa haetaan.  

Korvauskelpoisuuden vaihtoa haetaan lomakkeella 471, mikä palautetaan kuntaan viimeistään 15.6.2021. Lomakkeen löydät täältä. 

Lantatoimenpiteiden korvausalat nousevat 

Lietelannan sijoittaminen ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen toimenpiteiden korvausalat nousevat 60% -> 80%. Hehtaarikohtainen korvaustaso pysyy kuitenkin samana (60€/ha) 

Esimerkiksi: Tila minkä sitoumusala on 100 ha voi ilmoittaa vuonna 2021 toteuttavansa 80 hehtaarin alalla jompaakumpaa lantatoimenpidettä aiemman 60 hehtaarin sijaan.  

Muiden toimenpiteiden ehdot pysyvät entisellään. 

 

Voit kysyä tarkemmin muutoksista tai muista mieltäsi askarruttavista kysymyksistä maaseutuasiamiehiltämme!