Hallinnan muutokset tilalla

Sukupolvenvaihdosta tai tuotannon lopettamista suunnittelevat

Huom. tämän sivun ohjeistus koskee päättymässä olevaa ohjelmakautta. Uuden kauden alkaessa hallinnan muutosten ohjeistukset saattavat muuttua. 

Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 8 on kerrottu miten erilaiset maatilan hallinnan siirrot toteutetaan. Jos olet lopettamassa tuotantoa ja myyt tai vuokraat pellot pois, niin muista siirtää tukioikeudet aktiiviviljelijälle.

Sukupolvenvaihdoksen tullessa ajankohtaiseksi tulee täyttää monia lomakkeita moneen suuntaan. Maaseutupalveluille palautettavat lomakkeet voi täyttää ja tulostaa ruokavirasto.fi palvelussa:

Lomake 156, Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta.

Lomake 101D, Maatilan osalliset.

Lomake 457 Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake.

Lomake 103A ja lomake 103B Tukioikeuksien siirtolomakkeet. Tilakohtaisen 103A -lomakkeen voi tulostaa tunnistautumalla Vipu-palveluun, huom. mahdollista myös maanomistajille (ei yhtymät, kuolinpesät), tai lomakkeen voi myös pyytää maaseutuasiamieheltä.

Lomake 160 ympäristökorvauksen sitoumuksien/sopimusten siirtolomake tarvitaan, jos esimerkiksi ympäristökorvaussitoumus siirretään jatkajalle.

Lomake F palautetaan Ruokavirastoon (palautusosoite lomakkeessa). Lomakkeella voi rekisteröityä rehuntuotannon alkutuotannon toimijaksi, tai ilmoittaa muutokset tilan toiminnassa.

Jos olet hakemassa EU:n nuoren viljelijän tukea, niin palauta maaseutupalveluille kopio kauppakirjasta/vuokrasopimuksesta osoittamaan tilanpidon aloitusajankohta.

Osallisten muutokset

Jos tilasi osallistietoihin on tullut muutoksia, ilmoita uusien osallisten tiedot ja poistuneet osalliset lomakkeella 101D. Jos ensisijainen viljelijä tilalla vaihtuu, päivitä käyttöoikeudet lomakkeella 457.

Muista ottaa yhteyttä myös MELA-asiamieheen

MELA-asiamieheen tulee olla yhteydessä, jotta eläke- ja vakuutusasiat ovat kunnossa heti tilanpidon alkaessa tai päättyessä.

MELA-asiamiehet

Satu Puustinen 029 435 2678 satu.puustinen(at)mela.fi
Vastaanotot ajanvarauksella Mynämäessä ja Raisiossa. (Kustavi, Taivassalo, Vehmaa)

Juha Ääri 029 435 2616 juha.aari(at)mela.fi
Vastaanotot ajanvarauksella Laitilassa. (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki)