Eläinten rekisteröinti

Tuleeko minun rekisteröityä eläintenpitäjäksi?

Ruokaviraston sähköinen asiointipalvelu eläintenpitäjäksi ja pitopaikan rekisteröintiin on nyt avoinna. Pääset tekemään ilmoituksesi sähköisesti osoitteessa epr.ruokavirasto.fi

Henkilön, joka hankkii itselleen nautoja, lampaita, vuohia, sikoja, kanoja, hevosia tai muita kotieläimiä tulee rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja rekisteröidä pitopaikkansa, jossa eläimiään aikoo pitää. Rekisteröitymisvelvoite koskee kaikkia eläintenpitäjiä riippumatta eläinten määrästä tai käyttötarkoituksesta. Yhdenkin eläimen pitäminen vaatii rekisteröitymisen. Eläintenpito ja pitopaikka rekisteröidään Ruokaviraston lomakkeilla, jotka tulee palauttaa meille maaseututoimeen. Rekisterieläinten pitäjien (naudat, lampaat vuohet) tulee hakea myös käyttöoikeuksia nautarekisteriin tai vuohi- ja lammasrekisteriin vielä erillisellä lomakkeella. Voit kysyä tarkemmin neuvoa maaseutuasiamiehiltämme, jos jokin asia jäi askarruttamaan.

Voit lukea tarkemmin rekisteröitymisestä Ruokaviraston sivuilta.

Siipikarjan ulkonapitokielto

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi siipikarja on pidettävä sisätiloissa 8.2.21-31.5. välisenä aikana tai muutoin estää luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan kontaktit. Jos linnut pääsevät ulkoilemaan on niiden ulkoilualue kauttaaltaan aidattava ja katettava riittävän tiheällä verkolla. Sen, joka pitää siipikarjaa ulkona 8.2.-31.5. välisenä aikana tulee tehdä ilmoitus kunnaneläinlääkärille siipikarjan ulkonapidosta.

Muistilista kesäkanojen pitäjille

Ruokavirasto on koonnut erityisen muistilistan niille, jotka suunnittelevat kesä- tai harrastekanojen hankkimista. Muistilistaan kannattaa tutustua huolella, ennen kuin tekee lopullisen päätöksen hankkiiko kanoja vai ei. Muistilistaan pääset tutustumaan täältä.

Hevosten pitäjien tulee rekisteröityä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 20.4.2017. Asetuksen perusteella Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Ilmoituksia otetaan edelleen vastaan, vaikka MMM asettama määräaika umpeutui 2020 lopussa.

Voit lukea tarkemmin hevoseläinten ja pitopaikkojen ilmoittamisesta täältä.