Hirvi- ja petoeläinten aiheuttamat vahingot

Hirvieläinten aiheuttamat vahingot viljelyksille ja eläimille

Voit hakea vahingonkorvausta hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Viljelysvahinkoa on pellolle, puutarhalle, taimiviljelmälle tai kootulle sadolle aiheutunut vahinko. Eläinvahinkona voidaan taas korvata kotieläimelle aiheutunut vahinko.

Korvaus hirvieläinten aiheuttamista vahingoista maksetaan ns. vähämerkityksisenä eli de minimis- tukena, jolloin kolmen verovuoden aikana tilalle maksettavien de minimis- tukien yhteismäärä ei voi ylittää 20 000€.

Vahingosta ilmoittaminen ja korvauksen maksaminen

Ilmoita vahingosta viipymättä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle joko puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella 148. Ilmoituksen perusteella maaseutuelinkeinoviranomainen tulee tekemään maastokatselmuksen, jolla vahinko voidaan todentaa. Katselmukselle osallistuu yleensä myös riistanhoitoyhdistyksen edustaja. Katselmuksella viranomainen täyttää arviokirjan, jonka perusteella korvaus tullaan maksamaan. Korvausta hakiessa kannattaa huomioida, että tällä hetkellä korvaus vahingoista maksetaan vasta vahinkovuotta seuraavana keväänä. Esimerkiksi, jos vahinko tapahtuu kesäkuussa 2021, korvaus maksetaan huhti-toukokuussa 2022.

HUOM. LOMAKE 148 ON PÄIVITETTY 1.9.2021, KÄYTÄTHÄN UUTTA HAKU-/ILMOITUSLOMAKETTA!

Petoeläinten aiheuttamat vahingot viljelyksille ja eläimille

Voit hakea korvausta suurpetojen aiheuttamist viljelys-, eläin-, irtaimisto ja porovahingoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Suurpedoiksi lasketaan karhu, ahma, susi ja ilves. Korvauksen maksu edellyttää, että korvattava summa ylittää 170 euroa kalenterivuotta kohden ja vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen. Suurpetojen aiheuttamasta eläinvahingosta voidaan korvata esimerkiksi tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo tai vahingoittuneen eläimen hoidon aiheuttamat eläinkääkintakulut. Eläinvahingoissa käytettävät käyvät arvot annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Vahingosta ilmoittaminen ja korvauksen maksaminen

Ilmoita vahingosta viipymättä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle joko puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeella 131. Huomioithan, että voit hakea korvausta eläimistä, vaikka sinulla ei olisikaan tilatunnusta. Ole näissä tapauksissa yhteydessä maaseututoimistoon niin saat tarkemmat toimintaohjeet. Ilmoituksen jälkeen maaseutuelinkeinoviranomainen tekee tapahtumapaikalla katselmuksen, jonka perusteella täytetään arviokirja. Korvaus maksetaan arviokirjan mukaisesti. Katselmukselle osallistuu yleensä myös riistanhoitoyhdistyksen edustaja. Vahingonkorvauksen petoeläinten aiheuttamista irtaimisto- ja eläinvahingoista maksetaan heti korvaushakemuksen käsittelyn jälkeen, kun taas korvauksen poro- ja viljelysvahingoista maksetaan vahinkovuotta seuraavana keväänä.

Voi lukea tarkemmin vahingonkorvauksista Ruokaviraston sivuilta.