Siirry sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstin kokoa
 • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

CAP 27

Tälle sivulle on tarkoitus koota usein kysyttyjä kysymyksiä uudesta, vuonna 2023 alkavasta ohjelmakaudesta.

   TIEDOT PERUSTUVAT MARRASKUUN 2022 VALMISTELUTILANTEESEEN   

Miten aktiiviviljelijän tarkastelu muuttuu?

 • Jotta viljelijä voi saada maataloustukia tulee hänen täyttää aktiiviviljelijän määritelmä. Tulevalla ohjelmakaudella aktiiviviljelijän määritelmää tullaan tarkastelemaan tarkemmin kuin kuluvalla kaudella. Jatkossa viljelijä luetaan aktiiviviljelijäksi jos hänen suorien tukien yhteenlaskettu summa on alle 5000€ tai hakijalla on YTJ-rekisterissä päätoimialana alkutuotanto JA hän on arvolisäverovelvollinen alkutuottajana. Huomio, että sekä YTJ-vaatimus, että arvolisäverovelvollisuus tulee täyttyä. Viljelijä voi osoittaa olevansa aktiiviviljelijä myös toimittamalla kuntaan tositteet esimerkiksi tuontatopanosten ostoista tai sadon myynnistä, jos edellä luetellut ehdot eivät täyty.

Vuokrasopimukseni pellosta ja tukioikeuksista päättyy vuoteen 2022. Tarvitseeko tukioikeuksia enää siirtää?

 • Ei tarvitse. Tukioikeudet poistuvat uuden ohjelmakauden myötä ja jatkossa perustulotuki määräytyy tukikelpoisen alan, ei tukioikeuksien mukaan. Tukikelpoinen ala tarkoittaa sellaista alaa, jolla on mahdollisuus suorittaa normaaleja viljelytoimenpiteitä ja on maatalouskäytössä.

Mitä tarkoittaa ehdollisuus?

 • Ehdollisuus korvaa täydentävät ehdot. Tulevalla ohjelmakaudella viherryttämisen vaatimustaso nousee ja osa nykyisen viherrytämistuen ehdoista muuttuu kaikille pakolliseksi tilakokoon katsomatta. Ehdollisuuden vaatimuksia ovat mm. vuoden 2022 jälkeen raivattujen peltojen jatkuva nurmipeitteisyys, vähintään 33%:n talviaikainen kasvipeitevaatimus, sekä viljelykierron vahvistaminen.
 • Ehdollisuuden opas on julkaistu 3.2.2023. Lue opas täällä»

Olen raivannut peltoa kesän 2022 aikana, miten minun pitää toimia, jotta lohko välttyy jatkuvan nurmipeitteen vaatimukselta?

 • Pellon peruskunnostustoimenpiteet tulee olla valmiit viimeistään 31.12.2022. Tämä tarkoittaa sitä, että lohkolta on poistettu puusto ja kannot vuoden 2022 loppuun mennessä ja lohko on muutenkin viljelykelpoinen. Tällaiset lohkot ilmoitetaan normaalisti U-lohkoina kevään 2023 päätukihaussa. Halutessasi voit dokumentoida esimerkiksi valokuvin pellon viljelykunnon loppuvuodesta 2022.
 • Voit kuitenkin tehdä pellon muotoa parantavia muutoksia ilman pysyvän nurmipeitteen vaatimusta. Tällöin alan on rajauduttava jo olemassa olevaan lohkoon sekä alan on oltava alle 0,50ha ja enintään 5% jo olemanssa olevan lohkon pinta-alasta
  • Esimerkki 1: Korvauskelpoinen lohko on 6ha. Tällöin voit rajakorjauksella ottaa viljelyyn korkeintaan 0,30ha. (6ha*0,05=0,30ha)
  • Esimerkki 2: Korvauskelpoinen lohko on 15ha. Tällöin voit rajakorjauksella ottaa viljelyyn korkeintaan 0,5ha. (15ha*0,05=0,75ha.) Vaikka prosentuaalisesti voisi liittää 0,75 ha, rajoittaa 0,5ha:n enimmäismäärä yhdistettävän alan 0,5 hehtaariin

Mitä tarkoittaa ehdollisuuden vähimmäismaanpeitevaatimus?

 • Vuodesta 2023 alkaen et voi kyntää kaikkea peltopinta-alaasi vaan 33% tilan peltojen ja pysyvien kasvien yhteenlasketutusta pinta-alasta pitää olla kasvipeitteistä 31.10.-15.3. välisenä aikana. Huomioi, että ekojärjestelmän kasvipeitteisyystoimenpiteessä kasvusto on säilytettävä 15.4. asti. Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitevaatimusta voit täyttää aidolla kasvipeitteisyydellä (sänki kelpaa), kevytmuokkauksella sekä tiettyjen kasvien muokkaamattomilla aloilla, joiden pinnalla on sadonkorjuusta jäänyttä kasvijätettä (esim. kaalit, hernekasvit, salaatit jne.)

Mitä tarkoittaa ehdollisuuden viljelykiertovaatimus?

 • Jatkossa yksivuotisen viljelykasvin tulee vaihtua vähintään 33% tilan peltoalasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos viljelet kaikilla lohkoillasi vehnää vuonna 2023 tulee vuonna 2024 vähintään 33%:n alalla viljellä jotai muuta kasvia. Muuksi kasviksi lasketaan mm. muut viljat sekä saman viljan syyskylvöiset lajikkeet. 
 • Vuotuisen viljelykierron lisäksi jatkossa edellytetään myös usean vuoden viljelykiertoa. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa yksivuotista kasvia voi viljellä samalla alalla enintään 3 vuotta peräkkäin. 

Mitä tarkoittaa monitorointi

 • CAP-uudistuksen yhteydessä EU:n jäsenmaat ovat velvoitettuja ottamaan käyttöön monitoroinnin ja raportoimaan entistä tarkemmin CAP:n tavoitteiden täyttymistä.Monitorointi on satelliittikuvien avulla tapahtuvaa viljelytoimenpiteiden seurantaa. Satelliittikuvilla voidaan tarkastella esimerkiksi onko lohko kylvetty tai niitetty määräaikaan mennessä. Hallinto voi pyytää viljelijältä lisäselvitystä epäselvissä tilanteissa Vipu-mobiilin välityksellä.

Mikä on VIPU-Mobiili?

 • Vipu-mobiili on viljelijän ja hallinnon tiedonvaihtoon tarkoitettu sovellus. Sovelluksesta viljelijä pystyy seuraamaan tukiehtojen noudattamista, tilan maksatustilannetta ja lohkotietoja taannehtivasti vuoteen 2017 asti. Jos monitoroinnissa havaitaan epäselvyyksiä, voi hallinto pyytää viljelijää toimittamaan esimerkiksi kuvan lohkosta Vipu-mobiilin välityksellä. Sovelluksen voit ladata App Store- ta Google Play- sovelluskaupasta Vipu-mobiilista tarkemmin ruokaviraston sivuilla»

Kysymyksiä ja vastauksia lisätään tasaisin väliajoin