Ajankohtaista

Korjausavustusjärjestelmän muutokset 1.1.2017 alkaen

Korjausavustukset siirtyivät vuoden 2017 alussa kokonaisuudessaan kunnilta ARAlle ja ARA toimii valtionapuviranomaisena.

Korjausavustukset haetaan ARAlta ja ARA vastaa avustusten päätöksenteosta, maksattamisesta sekä seurannasta. Kunta antaa ARAlle pyydettäessä lisätietoja sekä tekee ARAn valtuuttamana valvontakäyntejä.
Avustusten hakeminen 2017
Korjausavustuksissa on vuonna 2017 jatkuva haku.  ARAssa otetaan avustusten hakemista varten käyttöön verkkoasiointi, johon kirjaudutaan ARAn verkkosivuilta www.ara.fi

Tämän lisäksi avustuksia voi hakea edelleen paperihakemuksilla, joita voi tulostaa ARAn verkkosivuilta, pyytää korjausneuvonnan puhelinnumerosta (puh. 029 525 0818) tai
sähköpostilla korjausavustus.ara@ara.fi

ARA julkaisee 2017 verkkosivuillaan uudet ohjeet sekä lomakkeet. Siihen asti asiakas voi käyttää avustusten hakemisessa käytössä olevaa lomaketta ARA35, joka myös löytyy www.ara.fi  -sivuilta.

Lisätietoja: ARAn korjausavustusneuvonta puh. 029 525 0818 ja tai sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi