Ajankohtaista

KIINTEISTÖN TONTTIVESIJOHDON VENTTIILIN TARKISTUS

 

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettyjen kiinteistöjen omistajia kehotetaan tarkistamaan tonttivesijohdon venttiilin sijainti ja toimivuus niin, että venttiili on kaikissa tilanteissa välittömästi löydettävissä ja suljettavissa.

Erityisesti kiinteistön jäädessä tyhjilleen pidemmäksi aikaa (esim. vapaa-ajankiinteistöt) on venttiilin sulkeminen erittäin tärkeää!!
Näissä tapauksissa ei erikseen tarvita Vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen kohdan 8.6 edellyttämää laitoksen lupaa sulkuventtiilin  sulkemiseen/avaamiseen.

Mahdollisen vuodon sattuessa tulee esim. 20 mm:n putkesta 6000 litraa vettä tunnissa huoneistoon!! Venttiilin nopealla sulkemisella vältetään huoneistossa suuret vahingot.