Ajankohtaista

Kaisla-rannan ranta-asemakaava ja Koulualueen asemakaavan muutos lainvoimaisiksi

Kuulutus – kaavoitus

Kaislarannan ranta-asemakaava
Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä 918-425-3-11 Kaislaranta.
Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 ja maa- ja metsätalousaluetta.

Koulualueen asemakaavan muutos – kortteli 35 B
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 35 B sekä yhdyskuntateknisen huollon, lähivirkistys- ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita.

Vehmaan valtuusto on 14.10.2019 hyväksynyt Kaislarannan ranta-asemakaavan ja Koulualueen asemakaavan muutoksen – kortteli 35 B. Yllämainitut kaavat ovat lainvoimaisia ja tulevat voimaan alla olevasta päivästä alkaen.

Vehmaalla 29. päivänä marraskuuta 2019
Vehmaan kunnanhallitus