Ajankohtaista

ILMOITUS VÄYLÄVIRASTON KUULUTUKSESTA Turku-Uusikaupunki tasoristeykset ja perusparantaminen, ratasuunnitelma; Vehmaa

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa
mainitun ratasuunnitelman laatimisen aloittamista. Väylävirasto saattaa
asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta
säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen (yhdessä) alueella
yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)
Kuulutus on julkaistu 20.4.2022, Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa
www.vayla.fi/kuulutukset.
Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029
534 3822, etunimi.sukunimi@vayla.fi.