Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa, jos henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta alkaen.

Tuen hakemiseen löytyy hyvät ohjeet Kelan nettisivuilta. Samoilta sivuilta löytyvät myös perusteet tuen myöntämiselle sekä Kelan yhteystiedot toimeentulotukiasioissa.

Toimeentulotukea voi hakea joko sähköisesti, lomakkeella tai puhelimitse. Hakemuslomakkeita on saatavana sosiaalitoimistossa ja yhteispalvelupisteessä. Lisäksi tukea on mahdollista hakea suullisesti ottamalla yhteyttä kelan palvelunumeroon 020 692 207 tai asioimalla Kelan toimistossa. Kirjallisen hakemuksen postitusosoite on: Kela, PL 30, 33056 Kela.

Kiireellisissä tilanteissa suositellaan hakemaan tukea joko puhelinpalvelussa tai Kelan toimistossa. Tällöin Kela arvioi kanssasi, onko tuen tarpeesi kiireellinen. Silloin hakemuksesi ratkaistaan samana tai seuraavana arkipäivänä hakemuksesi saapumisesta. Puhelinpalvelun kautta on myös mahdollista varata keskusteluaika Kelan työntekijän kanssa.

Kela-siirron myötä eräät menot, jotka aiemmin ovat kuuluneet täydentävään toimeentulotukeen, muuttuivat perustoimeentulotuen piiriin kuuluviksi ja siten Kelan käsiteltäviksi. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi päivähoitolaskut, vuokravakuudet ja muuttokulut sekä lasten tapaamisiin liittyvät menot.

Uudistuksen jälkeen kuntien sosiaalitoimeen jää harkinnanvarainen eli täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat suunnitelmallisen ja tavoitteellisen sosiaalityön välineitä. Harkinnanvaraisen tuen hakeminen edellyttää ensin perustoimeentulotuen hakemista Kelasta.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan. Täydentävällä toimeentulotuella pyritään edistämään itsenäistä suoriutumista ja toimeentulon turvaamista.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen perustuu asiakkaan kokonaistilanteen arvioimiseen. Tarkoituksena on edistää asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

 

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Margaretantie 15, 23210 Vehmaa