Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen (Laki omaishoidon tuesta 937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annetuista palveluista sekä omaishoitajalle myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitemassa. Omaishoidosta tehdään aina omaishoitosopimus ja sopimukseen on aina liitettävä lain 7§:n pykälän mukainen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuskaavakkeita on saatavana sosiaalitoimistosta, kunnan yhteispalvelupisteestä ja tulostettavissa vehmaan kunnan nettisivuilta. Tukea haetaan ilman erillistä hakuaikaa ja edellytysten täyttyessä se voidaan myöntää, jos rahaa on jäljellä. Tukea ei myönnetä takautuvasti. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää ajan tasalla oleva lääkärin c-lausunto hoidettavasta, josta ilmenee hoidon sitovuus ja vaativuus. Lisäksi myös muiden asiantuntijoiden lausuntoja käytetään päätöksen teon pohjana.

 

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Margaretantie 15, 23210 Vehmaa

Marja Soini
avopalveluohjaaja
puh. 044 360 3909
Varha