Siirry sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstin kokoa
  • Suurenna tekstin kokoa
Sivukartta
 
 

Kotihoito

puh. 050 360 3908 (klo 7:30-21:00)

Vehmaan kotihoito tukee ja auttaa, kun ikääntynyt tarvitsee alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi apua kotiin, selviytyäkseen arjen askareissa ja henkilökohtaisissa toimissa. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä arkea hänen omassa elinympäristössään ja järjestää palvelutarpeen arviointiin perustuvat palvelut kotiin niin, että asuminen kotona mahdollistuu turvallisesti mahdollisimman pitkään. Kotihoidon toimintatavassa korostuu asiakkaan omien voimavarojen ylläpitäminen sekä vahvistaminen kuntouttavan työotteen avulla.

Kotiin annettavia palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Tukipalveluja ovat ateria-, pyykki-, kauppa- ja asiointipalvelu, sauna- ja turvapuhelinpalvelu. Tukipalveluita voidaan järjestää myös erikseen, ilman säännöllistä kotihoidon palvelua. Kotihoidon palvelut toteutetaan tukemalla asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta.

Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitaja, lähihoitajia sekä kotipalveluautonkuljettaja. Kotihoidon hoitajien työaika ajoittuu klo 7.30–21.00 välille joka päivä.

Kerhotila Ajan patina

(Jampintie 7)

Kokoontuminen Ajan patinassa tullut pysyväksi osaksi Vehmaan ikäihmisten hyvinvointia ja kotona pärjäämistä tukevien menetelmien ja vaihtoehtojen joukkoon. Se lisää iäkkäiden ihmisten sosiaalista kanssakäymistä, osallisuutta ja viihtyvyyttä. Kerho on kokoontunut viikoittain maanantaisin. Kerhotilaa voivat käyttää myös muut alueen yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt.

Kotihoidon tukipalvelut

Ateriapalvelu

Vehmaalla ateriapalvelua voi saada kotiin kuljetettuna. Myöntämisperusteena on, että asiakas ei itse pysty valmistamaan tai huolehtimaan riittävän monipuolisesta ruokailusta. Ateriapalvelu voidaan myöntää myös terveydellisen syyn perusteella (esim. erityisruokavalio), mikäli asiakkaan omat voimavarat eivät riitä tätä toteuttamaan.

Kauppa- ja asiointipalvelu

Kauppa- ja asiointipalvelu on mahdollinen asiakkaalle, mikäli asiakas ei kykene itse hoitamaan kodin ulkopuolista asiointia taksin, omaisten tai lähipiirin avustuksella.

Saunapalvelu

Saunapalvelu myönnetään asiakkaalle, mikäli hänellä ei ole asiallisia peseytymismahdollisuuksia omassa asunnossaan eli asiakas ei pysty siellä omin avuin peseytymään tai vastaavasti kotihoidolla olisi vaikeuksia toimia pesuapuna asiakkaan kotona. Saunapalvelun avulla voidaan turvata perushygienian toteutuminen.

Saunapalvelu toteutetaan Margareta-kodin saunatilassa, samalla mahdollisuus sosiaaliseen kanssa- käymiseen muiden ikääntyneiden kanssa saunan jälkeen.

Pyykkipalvelu

Pyykkipalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon asiakkaille. Pyykkipalvelu tulee kyseeseen, mikäli asiakas ei kykene itse huolehtimaan pyykkihuollosta, eikä asiakkaan kotioloissa ole pyykinpesumahdollisuutta. Tukipalveluna pyykkihuolto toteutetaan Margareeta-kodin pesulatilassa.

Turvapuhelinpalvelu

Turvapuhelin on mahdollista saada joko määräajaksi tai toistaiseksi. Turvapuhelinpalvelu voi olla määräaikainen esimerkiksi, kun asiakas on kotiutumassa sairaalasta ja kuntoutuminen on vielä kesken. Mikäli asiakas kokee pelkoa, turvattomuutta, yksinäisyyttä ja / tai hänen tukiverkostonsa on puutteellinen, voidaan turvapuhelin myöntää ilman terveydellistä perustetta.

Turvapuhelinlaitteet ovat AddSecuren vuokralaitteita ja hälytykset ohjautuvat AddSecuren hälytyskeskuksen kautta sovituille yhteyshenkilöille tai -tahoille.

 

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Margaretantie 15, 23210 Vehmaa

Marja Soini
avopalveluohjaaja
puh. 044 360 3909
Varha

Eija Läpikivi
sairaanhoitaja, Kotihoito
puh. 050 594 3302
Varha

kotihoitoauto
puh. 050 360 3904