Ilmoitustaulu

Tietosuojavastaava p. 02- 845 4440


Turun hallinto-oikeuden 11.6.2019 antama päätös, nro 00142/19/2204

Asia
Kunnallisvalitus

Muutoksenhakija
Ilmari Heinonen

Päätös, johon on haettu muutosta

Viranomainen               Päivämäärä
Vehmaan kunnanvaltuusto 17.12.2018

Päätösasiakirja on nähtävänä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Vehmaalla 17.6.2019
Kunnanhallitus


Kuulutus
Koulualueen asemakaavan muutos kortteli 35 B

Kunnanhallitus asettaa nähtäville MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti Vehmaan kunnan koulualueen asemakaavan muutoksen ehdotuksen ajalle 27.5.2019 – 28.6.2019.

Asemakaavan muutos koskee Vinkkilän asemakaava-alueen korttelia 35b, liikenne- ja puistoaluetta, teknisen huollon aluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan

muutoksella muodostuu kortteli 35 b, yhdyskuntateknisen huollon aluetta, lähivirkistysaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä maantien aluetta.

Asemakaavan muutoksen ehdotukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä (Saarikontie 8) sen aukioloaikana sekä Vehmaan kunnan kotisivuilla (julkinen tietoverkko): https://www.vehmaa.fi/

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia asemakaavan muutoksen ehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee esittää kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköisesti: vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 27. päivänä toukokuuta 2019
Kunnanhallitus

Asemakaavan asiakirjat ovat ladattavissa alta:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_Vehmaa_koulualue_(190514)
Poistuva_kaava
Vastine_luonnosvaihe_(180608)
Asemakaavan_seurantalomake_ehdotus
Kaavaselostus_Vehmaa_koulualue_ehdotus_(20190514)
Kaavakartta_Vehmaa_koulualue_ehdotus_(20190514)


Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus asettaa nähtäville MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti Kaislarannan ranta-asemakaava ehdotuksen ajalle 27.5.2019 – 28.6.2019.

Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä Kaislaranta 918-425-3-11. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaislarannan ranta-asemakaavan ehdotukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä (Saarikontie 8) sen aukioloaikana sekä Vehmaan kunnan kotisivuilla (julkinen tietoverkko): https://www.vehmaa.fi/

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia ranta-asemakaava ehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee esittää kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköisesti: vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 27. päivänä toukokuuta 2019
Kunnanhallitus

Ranta-asemakaavan asiakirjat löytyvät alta aukeavasta linkistä:
https://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa/


Tarjouspyyntö Vehmaan (Vinkkilän ) matkahuoltopalveluista

Vehmaan kunta pyytää tarjouksia Matkahuollon pakettipalveluiden hoitamisesta Vehmaalla (Vinkkilässä). Samalla asiamiespiste toimii myös passi- ja henkilökorttilähetysten luovutuspisteenät. Kunta maksaa korvausta tehtävän hoitamisesta Matkahuollolta saatavan korvauksen lisäksi maksimissaan 400 €/kk. Matkahuollon maksama palkkio määräytyy tilityskaudella käsitellyn lähetysmäärän mukaan.

Palveluiden toteuttaminen edellyttää, että asiamiehellä on käytössä nettiyhteydellä varustettu tietokone ja tulostin. Varastointitilaa tarvitaan noin 10 m2 ja piha-alueella on oltava riittävästi tilaa linja-autolle. Hyvä lähtökohta aukioloajalle olisi ma-pe klo 9-17. Aukioloaikojen osalta Matkahuolto edellyttää myös ennakoitavuutta. Ennen toiminnan aloittamista Matkahuolto vaatii toiminnalle vakuuden, joka on suuruudeltaan 2000,00 €. Asiamies on vastuussa hallussaan olevista lähetyksistä.

Etusijalla Vinkkilässä sijaitsevat yritykset, jotta turvataan linja-autoliikenne Vinkkilän keskustaan. Kunta esittää saatujen edellytykset täyttävien tarjousten ja tarjouksiin sisältyvien avustusmäärärahapyyntöjen pohjalta, mikä yritys tehtävään valittaisiin. Matkahuolto tekee lopullisen palveluntuottajavalinnan.  Tarjoukset on toimitettava Vehmaan kunnanvirastoon 24.5.2019 klo 12 mennessä joko postitse tai sähköpostitseosoitteeseen vehmaan.kunta@vehmaa.fi. Tarjoukseen maininta kunnalta anottavan avustuksen suuruudesta. Lisätietoja antaa Pekka Pouta Matkahuolto Oy:stä p. 020 710 5161, pekka.pouta@matkahuolto.fi.

Vehmaalla 13.5.2019

Vehmaan kunta


EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 – 20.00. Äänestyspaikkana on Vehmaan kunnan liikuntahalli, Vinkkiläntie 27, 23200 Vinkkilä.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyspaikkana Vehmaan kunnassa on Vehmaan kunnanvirasto (Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä) ja aukioloajat ovat:

keskiviikko 15.5. klo 9.00 – 16.00
torstai 16.5. klo 9.00 – 18.00
perjantai 17.5. klo 9.00 – 14.00
lauantai-sunnuntai 18.-19.5. klo 10.00 – 14.00
maanantai-tiistai 20.-21.5. klo 9.00 – 16.00

Kotiäänestys
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.00 hänelle lähetetyssä ilmoituskortissa mainitun kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse, postin tai sähköpostin välityksellä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö.

Laitosäänestys
Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Vehmaan kunnassa sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan laitoksissa julkistavin kuulutuksin erikseen.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan osoite: Kunnanvirasto, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Heli Antikainen-Pauna, 044 739 3702, heli.antikainen-pauna@vehmaa.fi

Vehmaa 25.4.2019
VEHMAAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Vehmaan kunnanhallitus julistaa yhteisesti haettavaksi kaikki seuraavat avustukset:

  • yleisavustukset 8.500 €
  • kirjasto- ja kulttuuritoimen avustukset 3.000 €
  • avustus kotiseutuyhdistykselle 3.900 €
  • nuorisolain mukaiset avustukset 3.200 €
  • liikuntalain mukaiset avustukset 9.000 €

Avustuksia haetaan seuraavalla lomakkeella: AVUSTUSHAKEMUSLOMAKE (Word)
(tallenna lomake tietokoneellesi, täytä sähköisesti, tulosta ja allekirjoita)

Poikkeustilanteissa lomake ladattavissa myös pdf-muotoisena käsin täytettäväksi: lomake

Lomake palautetaan liitteineen Vehmaan kunnanvirastolle viimeistään 26.4.2019.  Osoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Avustushakemuksen liitteeksi on toimitettava yhdistyksen säännöt, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2019.


Vehmaan kunta monipuolisine palveluinen ja harrastusmahdollisuuksineen sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä Turusta ja Uudestakaupungista. Kuntaan on myös valmistumassa uusi hirsirakenteinen yhtenäiskoulu kesällä 2019. Nykyisen viranhoitajan siirtyessä eläkkeelle

Vehmaan kunnanhallitus julistaa haettavaksi Vehmaan kunnan

PERUSPALVELUJOHTAJAN viran.

Hakuaika päättyy 23.4.2019 klo 12.00. Hakemukset kuntarekry.fi- järjestelmän kautta, (työavain 225664).

Viran pätevyysvaatimuksena valtuuston päätöksen (18.3.2019, 6 §) mukaisesti:
”Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä (817/2015) määrätyt kelpoisuusvaatimukset.
Lisäksi arvostetaan kunnallishallinnon tuntemusta sekä kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon johto- tai asiantuntijatehtävistä.”Viran palkkaukseksi ehdotetaan valinnan suorittavalle valtuustolle; tehtäväkohtainen palkka 4.900,00 €/kk. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.
Haastattelut suoritetaan viikolla 17 tai kunnanhallituksen kokouksessa 29.4.2019.

Lisätietoja virasta antavat: sosiaalityöntekijä, peruspalvelujohtaja (ovo) Raija Ketonen p. 050 520 8615 tai vs. hallinto- ja taloussuunnittelija Heli Antikainen-Pauna, p. 044 739 3702, etunimi.sukunimi@vehmaa.fi

Vehmaalla 2.päivänä huhtikuuta 2019

Kunnanhallitus

Varhaiskasvatuksen opettaja

Vehmaan kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen päiväkoti Päivänkakkaraan ajalle 6.5.2019-31.5.2020. Arvostamme kokemusta lasten kanssa työskentelystä sekä hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Päivänkakkarassa pidämme tärkeänä lasten osallisuuden huomioimista sekä vanhempien ja henkilökunnan avointa vuoropuhelua. Toiminnassamme painotamme leikkiä sekä ympärillämme olevaa luontoa.Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Esi- ja alkuopetuksen pätevyys katsotaan hakijalle eduksi. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ( KVTES).Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6. 2§ tarkoittama rikosrekisteriote. hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta (työavain 224426) 18.04.2019, klo 15 mennessä.Lisätietoja varhaiskasvatuksen johtaja Hanne Ahtiainen 044 7393 882.

Vehmaan kunta

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Vuoden 2019 eduskuntavaalit toimitetaan
sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00.
Äänestyspaikkana on Vehmaan kunnan liikuntahalli,
Vinkkiläntie 27, 23200 Vinkkilä.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkana Vehmaan kunnassa on
Vehmaan kunnanvirasto (Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä)
ja aukioloajat ovat:

keskiviikko 3.4. klo 9.00 – 16.00
torstai 4.4. klo 9.00 – 18.00
perjantai 5.4. klo 9.00 – 14.00
lauantai-sunnuntai 6.-7.4. klo 10.00 – 14.00
maanantai-tiistai 8.-9.4. klo 9.00 – 16.00

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan,
on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 26.3.2019 ennen kello 16.00
hänelle lähetetyssä ilmoituskortissa mainitun kotikunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse, postin tai sähköpostin välityksellä.
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Vehmaan kunnassa sijaitsevissa laitoksissa
ilmoitetaan laitoksissa julkistavin kuulutuksin erikseen.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan osoite: Kunnanvirasto, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri
Heli Antikainen-Pauna,
044 739 3702
heli.antikainen-pauna@vehmaa.fi

Vehmaa 13.3.2019
VEHMAAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos

Kunnanhallitus on päättänyt 11.2.2019, § 55, asettaa nähtäville Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.
Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä 918-425-3-11 Kaislaranta.
Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 ja maa- ja metsätalousaluetta.

Suunnittelualue sijaitsee Viiaistenlahden ranta-alueella noin 14 kilometriä tai linnuntietä kahdeksan kilometriä lounaaseen Vehmaan kuntakeskuksesta.
Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos on nähtävillä 4.4.2019 asti Vehmaan kunnanvirastolla sekä osoitteessa: www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 4.4.2019 klo 16.00 mennessä; Vehmaan kunnanhallitukselle, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköpostitse; vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 1. päivänä maaliskuuta 2019
Kunnanhallitus


Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus on päättänyt 1.10.2018, § 324,  käynnistää Kaislarannan ranta-asemakaavan laadinnan ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen valmistumiseen asti. OAS on nähtävillä Vehmaan kunnanvirastolla sekä osoitteessa www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa
Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Vehmaan kunnanhallitukselle, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 18. päivänä lokakuuta 2018
Kunnanhallitus

Kuulutus
Koulualueen asemakaavan muutos – kortteli 35 B

Vehmaan kunnassa on vireillä koulualueen asemakaavan muutos, joka koskee Vehmaan kunnan Vinkkilän asemakaava-alueen korttelia 35 b ja siihen liittyvät viher- ja maa- ja metsätalousaluetta sekä teknisen huollon aluetta. Kohde sijaitsee Vehmaa Vinkkilässä, Vinkkiläntien ja Kalannintien risteyksen koillispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksesta 10.4.2017 (§ 95). Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.

Vehmaan kunnanhallitus asettaa nähtäville korttelin 35B asemakaavamuutosluonnoksen. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 3.4. – 4.5.2018 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle rakennuspaikka uudelle koululle sekä koulua palvelevat pysäköintialueet ja kulkuväylät. Koulun ja liikuntahallin lähimaastoon osoitetaan myös ulkoliikunta-, leikki- ja puistoalueita.

Nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaa koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä viimeistään 4.5.2018 klo 14.00 mennessä.

Vehmaalla 29. päivänä maaliskuuta 2018

Kunnanhallitus

Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2019

Kunnanvirasto on avoinna:

ma, ti ja ke    9.00 – 15.00

to                  9.00 – 17.00

pe                 9.00 – 14.00

Telefax  4331 389   vehmaan.kunta@vehmaa.fi  www.vehmaa.fi Puhelinvaihde poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen kokoukset alkuvuodesta 2019: 14.1., 4.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 29.4., 20.5. ja 17.6.   Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti parillisten kuukausien toisena torstaina.

Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan. Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina. Jos tämä päivä on pyhäpäivä, niin pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä klo 9.00 – 14.00.

Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina toimielimen sihteerin virkahuoneessa klo 9.00 – 14.00.

Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnan kotisivuilla.

Kunnanhallitus


Kuulutus

Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutos korttelin 37 B osa

Vehmaan valtuusto on 19.12.2017 hyväksynyt Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutoksen korttelin 37 B osa. Kyseinen asemakaavan muutos on lainvoimainen ja tulee voimaan tästä päivästä alkaen.

Vehmaalla 1. päivänä helmikuuta 2018

Kunnanhallitus

Sosiaalitoimisto tiedottaa:

Sosiaalitoimisto on muuttanut

Sosiaalitoimisto toimii hajasijoitettuna siten, että toimistosihteeri Tiina Lehtosen työhuone on Lahdingon koululla ja peruspalvelujohtaja Raija Ketosen työhuone on terveysasemalla (käynti vuodeosaston ulko-ovesta). Toivomme, että soitat ja sovit etukäteen ajan henkilökohtaista asiointia varten. Näin varmistat, että olemme paikalla ja saat asiasi hoidettua sujuvasti.

Tiina Lehtonen                                                         Raija Ketonen

puh. 044 739 3741                                                  puh. 050 520 8615

Postia sosiaalitoimistoon voi jättää kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen.

Varhaiskasvatuksen johtajan puhelinaika ja puhelinnumero muuttuvat.

Uusi puhelinaika arkipäivisin (ei keskiviikkona) klo 13 alkaen.

Hanne Ahtiainen puh. 044 739 3882.

Kunnanhallitus

Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila