Ilmoitustaulu

Vehmaan kunnan keskuskeittiön suurtalouskokin toimi haettavana

Keskuskeittiössä työskennellään seitsemänä päivänä viikossa. Keittiö tuottaa ruokia ikääntyneiden asumispalveluille, kotihoitoon, kouluille ja päiväkotiin.
Suurtalouskokin tehtäviin kuuluu ruoanvalmistus, erityisruokavalioiden valmistus, salaatin valmistus, leivonta, ruokien annostelu, puhtaanapitotehtävät, uusien työntekijöiden perehdyttäminen, tilojen ja laitteiden kunnossapidosta huolehtiminen, harjoittelijoiden ohjaaminen sekä tarvittaessa ravitsemispäällikön sijaisena toimiminen, omavalvonta ja muut keittiössä esiintyvät työt.
Pätevyysvaatimuksena on kokin- tai suurtalouskokin tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Etuna nähdään muun muassa kokemus alalta, valmistustaito, eritysruokavaliotieto, joustavuus ja organisointikyky, kokemus Jamixin ja Titanian käytöstä. Palkkaus KVTES:n mukaan.

Ennen työn aloittamista on valituksi tulleen henkilön esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja hygieniapassi. Vehmaan kunta on savuton.Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi järjestelmän kautta. Työavain (164589).

Haku päättyy 2.2.2018 klo 13.00. Rekrytointi keskeytetään, jos tehtävä tulee yhteistoimintaneuvotteluiden myötä täytetyksi sisäisesti.

Tiedustelut: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta p. 044-739 3702 tai ravitsemispäällikkö Mirva Järvelä p. 050-590 2351.

Vehmaalla 16.1.2018

Kunnanhallitus

Vehmaan kunnan keskuskeittiön ravitsemistyöntekijän toimi haettavana

Keskuskeittiössä työskennellään seitsemänä päivänä viikossa. Keittiö tuottaa ruokia ikääntyneiden asumispalveluille, kotihoitoon, kouluille ja päiväkotiin.
Ravitsemistyöntekijän tehtäviin kuuluu puhtaanapitotehtävät, astiahuolto, pyykkihuolto, ruokasalin hoito, omavalvonta, suurtalouskokkien sijaisuudet ja muut keittiössä esiintyvät työt.
Pätevyysvaatimuksena on cateringalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus. Etuna nähdään muun muassa kokemus alalta, valmistustaito, eritysruokavaliotieto, joustavuus ja organisointikyky, palkkaus KVTES:n mukaan.

Ennen työn aloittamista on valituksi tulleen henkilön esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja hygieniapassi. Vehmaan kunta on savuton.

Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi järjestelmän kautta. Työavain (164610).

Haku päättyy 2.2.2018 klo 13.00. Rekrytointi keskeytetään, jos tehtävä tulee yhteistoimintaneuvotteluiden myötä täytetyksi sisäisesti.

Tiedustelut: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta p. 044-739 3702 tai ravitsemispäällikkö Mirva Järvelä p. 050-590 2351.

Vehmaalla 16.1.2018

Kunnanhallitus


PRESIDENTINVAALIT 2018

Vuoden 2018 presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.01.2018 klo 9.00 – 20.00 ja mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2018 klo 09.00 – 20.00. Äänestyspaikkana on Vehmaan kunnan liikuntahalli, Vinkkiläntie 27, 23200 Vinkkilä.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkana Vehmaan kunnassa on Vehmaan kunnanvirasto (Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä) ja aukioloajat ovat:

                     keskiviikko 17.1. klo 9.00 – 16.00
                     torstai 18.1. klo 9.00 – 18.00
                     perjantai 19.1. klo 9.00 – 14.00
                     lauantai-sunnuntai 20.1.-21.1. klo 10.00 – 14.00
                     maanantai-tiistai 22.1.-23.1. klo 9.00 – 16.00

 

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys järjestetään:

                     keskiviikko 31.1. klo 9.00 – 16.00
                     torstai 1.2. klo 9.00 – 18.00
                     perjantai 2.2. klo 9.00 – 14.00
                     lauantai-sunnuntai 3.2.-4.2. klo 10.00 – 14.00
                     maanantai-tiistai 5.2.-6.2. klo 9.00 – 16.00
Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään 10.1.2018 ennen kello 16.00 hänelle lähetetyssä ilmoituskortissa mainitun kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse, postin tai sähköpostin välityksellä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Vehmaan kunnassa sijaitsevissa laitoksissa ilmoitetaan laitoksissa julkistavin kuulutuksin erikseen.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan osoite: Kunnanvirasto, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.
 Lisätietoja vaaleista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Kari Kankaanranta, 044 739 3702, kari.kankaanranta@vehmaa.fi

Vehmaa 19.12.2017

VEHMAAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VALTUUSTON ASIALISTA, kokous nro 8

Kokoustiedot
Aika: Tiistai 19.12.2017 klo 18.00
Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä
76 § Kokouksen 76 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
77 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
78 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
79 § Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020
80 § Kuntastrategia
81 § Vinkkilän/Margareeta- kodin asemakaavan muutos, kortteli 37 B
82 § Vammaisten päivätoiminnan ohjaajan toimen muuttaminen vammaisten sosiaaliohjaajan viraksi
83 § Vehmaan yhtenäiskoulun urakkamuodon valinta
84 § Vehmaan yhtenäiskoulun pääurakoitsijan valinta
85 § Vehmaan yhtenäiskoulun urakkasopimuksen hyväksyminen
86 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

VALITUSOSOITUS

Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Vehmaan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä keskiviikkona 27.12.2017 klo 9.00 – 15.00.
_______
Valtuuston puheenjohtaja           Simo Virtanen

Sosiaalitoimisto tiedottaa:

Sosiaalitoimisto on muuttanut

Sosiaalitoimisto toimii hajasijoitettuna siten, että toimistosihteeri Tiina Lehtosen työhuone on Lahdingon koululla ja peruspalvelujohtaja Raija Ketosen työhuone on terveysasemalla (käynti vuodeosaston ulko-ovesta). Toivomme, että soitat ja sovit etukäteen ajan henkilökohtaista asiointia varten. Näin varmistat, että olemme paikalla ja saat asiasi hoidettua sujuvasti.

Tiina Lehtonen                                                         Raija Ketonen

puh. 044 739 3741                                                  puh. 050 520 8615

Postia sosiaalitoimistoon voi jättää kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen.

Varhaiskasvatuksen johtajan puhelinaika ja puhelinnumero muuttuvat.

Uusi puhelinaika arkipäivisin (ei keskiviikkona) klo 13 alkaen.

Hanne Ahtiainen puh. 044 739 3882.

Vehmaan kunta hakee rakennustarkastajaa

Vehmaan kunta on n. 2400 asukkaan kunta Vakka-Suomessa. Runsaat järvet ja meren läheisyys tarjoavat viihtyisän asuinympäristön.

Rakennustarkastajan virkatehtävät sisältävät ensisijaisesti rakentamiseen liittyvien lupahakemusten käsittelyä, aloituskokousten ja katselmusten suorittamista, rakentamiseen liittyvien asioiden neuvontaa, poikkeamislupien valmistelua sekä muita rakennusvalvonnan tehtäviä. Rakennustarkastaja toimii myös lupa-asioissa teknisen lautakunnan esittelijänä. Tehtävänä on kokonaisvaltaisesti hoitaa valvontatoimintaa. Vehmaalla on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi). Ohjelmistoina on käytössä Kuntanet- rakennusvalvontaohjelmisto sekä Mapinfo- paikkatietojärjestelmä.  

Pätevyysvaatimuksena vastaavan rakennustarkastajan virkaan on MRA 4.3 § mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Viran kelpoisuuden täyttää myös MRA 108 § siirtymäsäännöksen mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimitetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset. 

Arvostamme hakijassa kokemusta rakennusvalvontatyöstä, kunnallisesta päätöksenteosta, ja rakentamisen toimikentän kokonaisvaltaista tuntemusta sekä hyviä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja että kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. 

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot TS:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa. 

Hakemukset kuntarekry.fi järjestelmän kautta (työavain 159277) Haku päättyy 29.12.2017 klo 15.00. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden (6) koeaikaa.

Lisätietoja antaa Vehmaan kunnanjohtaja Ari Koskinen 050-3866142 tai teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jussi Jaakkola 040-5176511.  

Lisätietoja kunnasta www.vehmaa.fi

Vehmaalla 29.11.2017 

Kunnanhallitus

 

Vehmaan kunnan palkkasihteerin virka haettavana

Palkkasihteeri vastaa kunnan palkanlaskennasta. Tehtäviin kuuluu lisäksi myös monipuolisesti muita toimisto- ja taloushallinnon tehtäviä. Työtehtävä edellyttää alan koulutusta. Palkkaus KVTES:n mukaan. Ansioksi viran hoidossa luetaan kokemus palkkasihteerin tehtävistä. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Ennen työn aloittamista on valituksi tulleen henkilön esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Vehmaan kunta on savuton.Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi järjestelmän kautta. Työavain (155977). Haku päättyy 17.11.2017 klo 13.00.

Tiedustelut: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta p. 044-739 3702.

Vehmaalla 24.10.2017

Kunnanhallitus

Valtuuston asialista, kokous nro 7

Kokoustiedot
Aika:                  Maanantai 13.11.2017 klo 18.00 –
Paikka:              Kunnanvirasto, Vinkkilä

65 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
66 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
67 § Kunnan omavelkainen takaus Vehmaan Vesi Oy:lle
68 § Uuden varavaltuutetun määrääminen
69 § Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos
70 § Sulakorven ranta-asemakaavan muutos
71 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
72 § Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
73 § Teollisuustontin varaaminen
74 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
75 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

VALITUSOSOITUS

Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vehmaan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä perjantaina 17.11.2017 klo 9.00 – 14.00.

Valtuuston  puheenjohtaja                              Simo Virtanen

 

Kuulutus

Vehmaan Vinkkilän/Margareeta- kodin asemakaavan muutoksen ehdotus kortteli 37 B osa

Kunnanhallitus asettaa nähtäville MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti Vehmaan Vinkkilän/Margareeta- kodin asemakaavan muutoksen ehdotuksen korttelin 37 B osa ajalle 27.10. – 27.11.2017.

Asemakaavan muutoksen ehdotukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vehmaan
kunnan yhteispalvelupisteessä sen aukioloaikana.

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia asemakaavan muutoksen ehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee esittää kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaalla 27. päivänä lokakuuta 2017
Kunnanhallitus

Vapaa-aikalautakunta julistaa urheilija-avustukset haettaviksi

Vapaa-aikalautakunta päätti julistaa urheilija-avustukset haettaviksi (vapltk 8§, 27.9.2017). Vapaa-muotoiset hakemukset toimitetaan vapaa-aikasihteerille lokakuun loppuun mennessä. Hakijan tulee eritellä hakemuksessaan perusteina mm. menestymisen, harrastamisen taso sekä vuotuisten kulujen määrä harrastamisessa. Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Suvi Valtonen 050 571 3095.

Postiosoite Vehmaan kunta/vapaa-aikasihteeri

Saarikontie 8, 23200 VINKKILÄ

 

Vehmaan kunnan keskuskeittiön ravitsemispäällikön virka haettavana

Ravitsemispäällikkö vastaa kunnan keskuskeittiön (koulut, varhaiskasvatus, terveyskeskus ja ympärivuorokautinen asumispalvelu) päivittäisestä toiminnasta, tuotannon ja talouden suunnittelusta sekä kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu myös käytännön ruuanvalmistusta ja asiakaspalvelua. Työtehtävä edellyttää alan koulutusta ja kykyä työskentelyyn sekä itsenäisesti että tiimissä. Kelpoisuusvaatimus ja palkkaus KVTES:n mukaan. Lisäksi toivomme, että keittiön hallinnolliset työt ovat sinulla hallussa ja mieluisia sekä arvostamme positiivista asennetta, joustavuutta ja kokemusta keittiötyön johtotehtävistä .Ennen työn aloittamista on valituksi tulleen henkilön esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja hygieniapassi. Vehmaan kunta on savuton.

Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi järjestelmän kautta. Työavain (153328). Haku päättyy 16.10.2017 klo 13.00. Tiedustelut: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta p. 044-739 3702.

Vehmaalla 2.10.2017

Kunnanhallitus

Kuulutus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on toimitettu seuraava hakemus vesiliikennelain 463/1996 mukaisen rajoituksen asettamiseksi:Hakemuksessa VARELY/1316/2017 kesäasukas esittää olemassa olevan nopeus-rajoitusalueen 10 km/h laajentamista Vehmassalmessa Vehmaan kunnassa. Esitys pidetään yleisesti nähtävillä 2.–16.10.2017 Vehmaan kunnassa osoitteessa Saarikontie 8, 23200 VINKKILÄ.Niitä, joita asia saattaa koskea, on tilaisuus 14 päivän kuluessa nähtävillä oloajan päättymisestä esittää Vehmaan kunnanhallitukselle toimitettavat kirjalliset muistutukset edellä mainitussa asiassa. Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutus
Vähävarttaisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Vehmaan valtuusto on 19.6.2017 hyväksynyt Vähävarttaisen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kyseinen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ovat lainvoimaisia ja tulevat voimaan tästä päivästä alkaen.

Vehmaalla 25. päivänä elokuuta 2017

Kunnanhallitus

Vehmaan varhaiskasvatus etsii lastenhoitajaa päiväkotiin

Haemme joukkoomme reipasta varhaiskasvatuksen ammattilaista. Lapsilähtöinen työote on meille tärkeää. Luonto ja lähiympäristö painottuvat kasvatuksessamme. Odotamme sinulta sitoutumista tiimityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta.

Lisäksi arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksesta, kehittävää työotetta, idearikkautta ja positiivista asennetta. Lastenhoitajalta edellytetään lähihoitajan pätevyys.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset ainoastaan Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi  (työavain 149665) 6.9.2017 klo 13.00 mennessä. Lisätietoja vs. Varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen 0503866139. jenni.leppanen@vehmaa.fi

Kuulutus

Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi, 21.08. – 19.09.2017, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti; Vehmaan Nuhjalan ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos.

Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus esittää kaavaehdotusta koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaan Sulakorven ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi, 21.08. – 19.09.2017, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti; Vehmaan Sulakorven ranta-asemakaavan muutos.

Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus esittää kaavaehdotusta koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaalla 21. päivänä elokuuta 2017

Kunnanhallitus

Kuulutus
Vinkkilän asemakaavan muutos, kortteli 37 b

MRL:n 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Vehmaan kunnassa on tullut vireille Vinkkilän asemakaavan muutos, joka koskee osaa korttelista 37b. Suunnittelualueella sijaitsee Margareeta-koti sekä siihen liittyviä rivitaloja ja piha-alueita. Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.

Samalla ilmoitetaan, että asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 1.8. – 30.8.2017 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaa koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaalla 31. päivänä heinäkuuta 2017

Kunnanhallitus

Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.

 

 

 

 


Korjaus- ja energia-avustukset 2016

Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville asuinrakennuksille ja asunnoille on haettavissa. Hakuaika päättyy 24.3.2016.

Kunnan myöntämät avustukset
1) Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1             2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760       2940       3920       4995
Bruttotulot €/kk (veter./veter.leski)     2290       3820       5100       6500

2) Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin

3) Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1           2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760      2940       3920       4995

ARAN myöntämät avustukset, joiden hakuaika on jatkuva 
Avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
1) uuden hissin rakentamiseen
2) liikkumisesteen poistamiseen

Korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuksen myöntämistä koskeva
päätös on annettu.
Hakemukset toimitetaan tekniseen toimistoon, josta myös saa hakulomakkeita.
Hakulomakkeita ja -ohjeita myös ARAn kotisivuilta www.ara.fi
Lisätietoja: rakennustarkastaja Taina Heinonen 050-4052850
Kunnanhallitus


Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2017

Kunnanvirasto on avoinna:

ma, ti ja ke    9.00 – 15.00

to                  9.00 – 17.00

pe                 9.00 – 14.00

Telefax  4331 389   vehmaan.kunta@vehmaa.fi  www.vehmaa.fi Puhelinvaihde poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen kokoukset loppuvuodesta 2017: 14.8., 4.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 27.11., ja 4.12.  Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään parillisten kuukausien toisena torstaina.

Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan. Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina. Jos tämä päivä on pyhäpäivä, niin pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä klo 9.00 – 14.00.

Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina toimielimen sihteerin virkahuoneessa klo 9.00 – 14.00.

Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnan kotisivuilla.

Kunnanhallitus


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook