Ilmoitustaulu

Vehmaan kunta tarjoaa vuokralle peltoalueita

Vehmaan kunta tarjoaa vuokrattavaksi kunnan omistamia viljelysmaita. Vuokrakausi on 2019 – 2023. Vuokra-alueiden luettelo on nähtävillä Vehmaan kunnan kotisivuilla, www.vehmaa.fi sekä maaseutupalvelujen toimipisteessä osoitteessa Mynämäentie 121, 23200 Vinkkilä.
Kunta pidättää itselleen oikeuden vuokrasopimuksen irtisanomiseen, mikäli tarvitsee annettua aluetta ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokralainen ei tällöin ole oikeutettu korvauksiin, lukuun ottamatta menetettyä satoa.

Himoisten lohkot katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi (Laukkapelto,Kolmio, Noppapelto, Välipelto, Rantapelto, Vähähermula ja Huruinen). Rautilan lohkot katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi (Vikainen 1, Ylöjärvi 1, Ylöjärvi 2, Kauppila, Vikainen 5 ja Vikainen 6). Muut lohkot vuokrataan yksittäisinä. Kaikki lohkot ovat ympäristökorvauskelpoisia lukuunottamatta Rantapeltoa. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Kirjalliset suljetut tarjoukset osoitetaan Vehmaan kunnanhallitukselle. Tarjoukset tulee toimittaa kunnanvirastoon, Saarikontie 8, 23 200 Vinkkilä, viimeistään perjantaina 1.2.2019 klo 14.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Peltovuokraus”. Tarjoukset avataan kunnanhallituksen kokouksessa maanantaina 4.2.2019 klo 16.30. Lisätietoja antaa tarvittaessa maaseutupäällikkö Petri Puustinen, 050 387 3352, petri.puustinen@vehmaa.fi

Vehmaalla 15.1.2019
Kunnanhallitus

Maanvuokrauskohteet 2019

 

 

Turun hallinto-oikeuden 20.12.2018 antama päätös, nro 18/0397/1

Asia:
Kunnallisvalitus                                   

Muutoksenhakija:
Ilmari Heinonen

Päätös, johon on haettu muutosta:Viranomainen/Päivämäärä:
Vehmaan kunnanhallitus  14.8.2017

Päätösasiakirja on nähtävänä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Vehmaalla 2.1.2019
Kunnanhallitus

 

Vehmaan kunta myy määräalan/metsäpalstan

 Vehmaan kunnassa Vanhastakylästä sijaitsevasta Vanhakylänmetsä nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 918-520-0001-0010) metsäinen määräala/palsta, noin 15,6 hehtaaria. Määräalalla/palstalla ei sijaitse rakennuksia.

Myynti tapahtuu kunnanhallituksen päätökseen (5.11.2018, § 374) perustuen julkisella tarjousmenettelyllä, jossa kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tarvittaessa järjestetään tarjouksen jättäneiden kesken huutokauppa, johon lähetetään kutsut tarjouksen määräaikaan mennessä jättäneille. Huutokaupassa ostajat voivat korottaa lähtöhintoja avoimin, mutta sitovin tarjouksin. Ostaja vastaa lohkomiskustannuksista.

Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Määräalan kartta nähtävillä: www.vehmaa.fi/hallinto/ilmoitustaulu

Tarjoukset tulee jättää viimeistään maanantaihin 10.12.2018
klo 15.00 mennessä
suljetussa kuoressa osoitteeseen:
Vehmaan kunta, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.
Kuoreen merkintä ”Vanhakylänmetsä”.

Lisätiedot kohteista ja puuston arvosta:
kunnanjohtaja Ari Koskinen, p. 050 386 6142,
ari.koskinen@vehmaa.fi
tai vs. tekninen johtaja Antti Heinonen, p. 044 739 3787,
antti.heinonen@vehmaa.fi

Vehmaalla 21.11.2018
Kunnanhallitus

Kartat, määräala Vanhakylänmetsä nimisestä tilasta

 

Kiinteistöhuoltopalveluiden hankinta

Kiinteistö Oy Vehmaan Vuokratalot pyytää tarjouksia kiinteistönhuoltopalveluista ajalle 1.3.2019-28.2.2022.
Hankintailmoitus on julkaistu HILMASSA 8.11.2018.
Tarjousten jättöaika on 4.12.2018 klo 15 mennessä.

Hankinta-asiakirjat:

Tarjouspyyntö kiinteistönhuolto
Liite 1 Valintakriteerit
Liite 2 Talotietoyhdistelmä
Liite 3 Vastuunjakotaulukko
Liite 4 Tarjous
Liite 5 Sopimusehdot

Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä, jotka oli mahdollista esittää 23.11.2018 mennessä:

Kysymykset kiinteistönhuollon tarjouskilpailuun liittyen

 

Vehmaan kunnan vapaa-aikatoimi hakee täysi-ikäistä

Nuorisotilavalvojaa

työpariksi nuorisotyöntekijälle perjantai-iltoihin. Työaika on 6 tuntia/viikko.

Eduksi luetaan kokemus nuorten kanssa työskentelystä. Työ alkaa mahdollisimman pian, sopivan hakijan löydyttyä. Palkkaus KVTESin mukaan.

Työ on määräaikainen toukokuun 2019 loppuun ja työssä on 2 kk:n koeaika. Hakijalta vaaditaan rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen.

Lisätiedot ja vapaamuotoiset hakemukset:
Vapaa-aikatoimi / vapaa-aikasihteeri Suvi Valtonen
Saarikontie 8, 23200 VINKKILÄ
puh: 050 571 3095
suvi.valtonen@vehmaa.fi

 

Tietosuojavastaava p. 02- 845 4440


Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus on päättänyt 1.10.2018, § 324,  käynnistää Kaislarannan ranta-asemakaavan laadinnan ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen valmistumiseen asti. OAS on nähtävillä Vehmaan kunnanvirastolla sekä osoitteessa www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa
Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Vehmaan kunnanhallitukselle, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 18. päivänä lokakuuta 2018
Kunnanhallitus

 

Vehmaan kunta myy määräalat seuraavista tiloista

  1. Vehmaan kunnan Lahdingon kylästä sijaitsevasta Arvela nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 918-449-0015-0094) metsäinen määräala, noin 7,2 ha. Tilalla ei sijaitse rakennuksia.
  2. Vehmaan kunnan Kirkonkylässä sijaitsevasta Maula nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 918-438-0001-0064) metsäinen määräala, noin 7,5 ha. Tilalla ei sijaitse rakennuksia.

Myynti tapahtuu julkisella tarjousmenettelyllä, jossa kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tarjoukset tulee jättää kirjallisina suljetussa kuoressa Vehmaan kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 23.5.2018 klo 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”määräalat”. Hyväksyttyjen tarjouksen jättäneiden kesken jättäneiden kesken järjestetään huutokauppa maanantaina 4.6.2018 klo 16.00. Huutokauppaan lähetetään kutsut hyväksytyn tarjouksen määräaikaan mennessä jättäneille. Huutokaupassa ostajat voivat korottaa lähtöhintoja avoimin, mutta sitovin tarjouksin. Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Lohkomis yms. kuluista vastaa ostaja. Myytäväksi tarjottavien määräalojen kartat nähtävillä: www.vehmaa.fi

Lisätiedot kohteista ja puuston arvosta: kunnanjohtaja Ari Koskinen,
p. 050 386 6142, etunimi.sukunimi@vehmaa.fi

Vehmaalla 16.5.2018

Kunnanhallitus

Kartat Arvela ja Maula

Vehmaan kunnanhallitus julistaa yhteisesti haettavaksi kaikki seuraavat avustukset/hakuaikaa on jatkettu

  • yleisavustukset 8.500 €
  • kirjasto- ja kulttuuritoimen avustukset 3.000 €
  • avustus kotiseutuyhdistykselle 3.900 €
  • nuorisolain mukaiset avustukset 3.200 €
  • liikuntalain mukaiset avustukset 9.000 €

Avustuksia haetaan seuraavalla lomakkeella: AVUSTUSHAKEMUSLOMAKE (Word)
(tallenna lomake tietokoneellesi, täytä sähköisesti, tulosta ja allekirjoita)

Poikkeustilanteissa lomake ladattavissa myös pdf-muotoisena käsin täytettäväksi: lomake

Lomake palautetaan liitteineen Vehmaan kunnanviraston postilaatikkoon  perjantaina 18.5.2018 klo 16.00 mennessä.

Osoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Puutteellisesti täytetyt lomakkeet voidaan hylätä. Lomake voidaan katsoa puutteelliseksi, jos siinä ei ole riittävän kattavaa selvitystä avustuksen käyttötarkoituksesta. Lisäksi hakemus voidaan hylätä, jos siitä ei ilmene riittävän selkeästi yhdistyksen tai muun toimijan jatkuvaluonteinen tarkoitus. Avustuksen käytöstä tulee toimittaa tositteet tai muu selvitys tammikuun 2019 loppuun mennessä. (pl nuoriso- ja liikuntalain mukaiset avustukset). Puutteellisen selvityksen myötä, avustus voidaan periä takaisin.


Kuulutus
Koulualueen asemakaavan muutos – kortteli 35 B

Vehmaan kunnassa on vireillä koulualueen asemakaavan muutos, joka koskee Vehmaan kunnan Vinkkilän asemakaava-alueen korttelia 35 b ja siihen liittyvät viher- ja maa- ja metsätalousaluetta sekä teknisen huollon aluetta. Kohde sijaitsee Vehmaa Vinkkilässä, Vinkkiläntien ja Kalannintien risteyksen koillispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksesta 10.4.2017 (§ 95). Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.

Vehmaan kunnanhallitus asettaa nähtäville korttelin 35B asemakaavamuutosluonnoksen. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 3.4. – 4.5.2018 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle rakennuspaikka uudelle koululle sekä koulua palvelevat pysäköintialueet ja kulkuväylät. Koulun ja liikuntahallin lähimaastoon osoitetaan myös ulkoliikunta-, leikki- ja puistoalueita.

Nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaa koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä viimeistään 4.5.2018 klo 14.00 mennessä.

Vehmaalla 29. päivänä maaliskuuta 2018

Kunnanhallitus

Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2019

Kunnanvirasto on avoinna:

ma, ti ja ke    9.00 – 15.00

to                  9.00 – 17.00

pe                 9.00 – 14.00

Telefax  4331 389   vehmaan.kunta@vehmaa.fi  www.vehmaa.fi Puhelinvaihde poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen kokoukset alkuvuodesta 2019: 14.1., 4.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 29.4., 20.5. ja 17.6.   Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti parillisten kuukausien toisena torstaina.

Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan. Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina. Jos tämä päivä on pyhäpäivä, niin pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä klo 9.00 – 14.00.

Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina toimielimen sihteerin virkahuoneessa klo 9.00 – 14.00.

Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnan kotisivuilla.

Kunnanhallitus


Kuulutus

Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutos korttelin 37 B osa

Vehmaan valtuusto on 19.12.2017 hyväksynyt Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutoksen korttelin 37 B osa. Kyseinen asemakaavan muutos on lainvoimainen ja tulee voimaan tästä päivästä alkaen.

Vehmaalla 1. päivänä helmikuuta 2018

Kunnanhallitus

 

Sosiaalitoimisto tiedottaa:

Sosiaalitoimisto on muuttanut

Sosiaalitoimisto toimii hajasijoitettuna siten, että toimistosihteeri Tiina Lehtosen työhuone on Lahdingon koululla ja peruspalvelujohtaja Raija Ketosen työhuone on terveysasemalla (käynti vuodeosaston ulko-ovesta). Toivomme, että soitat ja sovit etukäteen ajan henkilökohtaista asiointia varten. Näin varmistat, että olemme paikalla ja saat asiasi hoidettua sujuvasti.

Tiina Lehtonen                                                         Raija Ketonen

puh. 044 739 3741                                                  puh. 050 520 8615

Postia sosiaalitoimistoon voi jättää kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen.

Varhaiskasvatuksen johtajan puhelinaika ja puhelinnumero muuttuvat.

Uusi puhelinaika arkipäivisin (ei keskiviikkona) klo 13 alkaen.

Hanne Ahtiainen puh. 044 739 3882.

Kunnanhallitus

Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.

 


Korjaus- ja energia-avustukset 2016

Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville asuinrakennuksille ja asunnoille on haettavissa. Hakuaika päättyy 24.3.2016.

Kunnan myöntämät avustukset
1) Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1             2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760       2940       3920       4995
Bruttotulot €/kk (veter./veter.leski)     2290       3820       5100       6500

2) Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin

3) Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1           2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760      2940       3920       4995

ARAN myöntämät avustukset, joiden hakuaika on jatkuva 
Avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
1) uuden hissin rakentamiseen
2) liikkumisesteen poistamiseen

Korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuksen myöntämistä koskeva
päätös on annettu.
Hakemukset toimitetaan tekniseen toimistoon, josta myös saa hakulomakkeita.
Hakulomakkeita ja -ohjeita myös ARAn kotisivuilta www.ara.fi
Lisätietoja: rakennustarkastaja Taina Heinonen 050-4052850
Kunnanhallitus


Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila