Ilmoitustaulu

Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.

Projektityöntekijän toimi

Toimi on määräaikainen ja päättyy 31.12.2018. Toimessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Projektityöntekijältä edellytetään ammattikorkeakoulutasoista (AMK) koulutusta tekniseltä toimialalta tai sitä vastaavaa aiempaa koulutusta tekniseltä toimialalta.

Ansioksi toimen hoidossa hakijalle luetaan kokemus rakennuttamistehtävistä, työmaavalvonnasta, maankäytöstä ja kaavoituksesta sekä muista kunnan teknisen toimialan tehtävistä. Projektityöntekijä hoitaa tarvittaessa teknisen johtajan töitä.

Toimessa noudatetaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta, TS 2017. Perustettava toimi sijoittuu kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, TS 2017, palkkaryhmään 5 01 01 01 1, palkkaryhmä III: Johtaja, vastuualueen esimies tai erityisosaamista edellyttävä vaativa asiantuntijatehtävä, tehtäväkohtainen vähimmäispalkka 01.02.2017 lukien 3 054, 08 €/kk. Toimenhakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksen.Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi järjestelmän kautta. Työavain (139808). Haku päättyy 24.05.2017 klo 14.00.Lisätietoja antavat tarvittaessa kunnanjohtaja Ari Koskinen, p. 050 386 6142 tai hallintojohtaja Kari Kankaanranta, p. 044 739 3702.

 

Vapaa-aikalautakunta julistaa haettaviksi nuoriso- ja liikuntalain mukaiset avustukset

Avustukset ovat haettavissa huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Avustukset haetaan lomakkeella, jonka saa liikuntahallilta tai kunnantalon yhteispalvelupisteestä. Avustuslomake liitteineen toimitetaan Vapaa-aikasihteerille postitse: Vehmaan kunta, vapaa-aikalautakunta, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Lisätietoja vapaa-aikasihteeri Suvi Valtoselta, 050 5713095 tai suvi.valtonen@vehmaa.fi

Kuntavaalien ennakkoäänestys 29.3.-4.4.2017

Ennakkoäänestyspaikkana on Vehmaan kunnanvirasto. (Saarikontie 8)

Aukioloajat:
ke 29.3.2017           klo 9-16
to 30.3.2017           klo 9-18
pe 31.3.2017           klo 9-14
la-su 1.-2.4.2017    klo 10-14
ma-ti 3.-4.4.2017  klo 9-16

Kunta-avustukset

Vehmaan kunta julistaa haettavaksi
kunta-avustukset yleishyödyllisille yhteisöille.
Hakemukset yhteispalvelupisteeseen
viimeistään 28.4.2017.
Osoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaan kunta

Vähävarttaisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Kaava-alue sijaitsee Vehmaalla Isosalmen ja Viiaistenlahden ranta-alueilla noin 7 km Vehmaan kuntakeskuksesta lounaaseen. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 32 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 1510 metriä (muunnettu rantaviiva noin 1500metriä).

Kaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 9.3. – 11.4.2017  Vehmaan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä, osoitteessa Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä, kunnanviraston aukioloaikana: ma – ke klo 9.00 – 15.00, to klo 9.00 – 17.00 ja pe klo 9.00 – 14.00.

Nähtävänä oloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus ehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on osoitettava Vehmaan kunnanhallitukselle ja toimitettava Vehmaan kunnanvirastoon ennen nähtävänä oloajan päättymistä em. osoitteeseen.

Kunnanhallitus


Kiinteistöhoitaja

Vehmaan kunnan teknisessä toimessa on avoinna kiinteistöhoitajan toimi, joka täytetään toistaiseksi.
Tehtäviin kuuluu kiinteistönhoidon lisäksi kunnan viheralueiden kunnossapito. Toimeen valittavalta edellytetään kokemusta työkoneiden käyttämisestä, huoltamisesta ja korjaamisesta.
Arvostamme positiivista työotetta sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hakemukset 15.3.2017 klo 15.00 mennessä Kuntarekry.fi—järjestelmän kautta (työavain 130770), tai osoitteella Vehmaan kunta, Tekninen lautakunta, Saarikontie 8, 23200 VINKKILÄ.
Toimen valitun tulee esittää todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Valinnassa käytetään 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työpaikka on savuton.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Hannu Pohjola, 040 750 8755, hannu.pohjola@vehmaa.fi

Tekninen lautakunta


Korjaus- ja energia-avustukset 2016

Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville asuinrakennuksille ja asunnoille on haettavissa. Hakuaika päättyy 24.3.2016.

Kunnan myöntämät avustukset
1) Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1             2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760       2940       3920       4995
Bruttotulot €/kk (veter./veter.leski)     2290       3820       5100       6500

2) Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin

3) Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1           2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760      2940       3920       4995

ARAN myöntämät avustukset, joiden hakuaika on jatkuva 
Avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
1) uuden hissin rakentamiseen
2) liikkumisesteen poistamiseen

Korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuksen myöntämistä koskeva
päätös on annettu.
Hakemukset toimitetaan tekniseen toimistoon, josta myös saa hakulomakkeita.
Hakulomakkeita ja -ohjeita myös ARAn kotisivuilta www.ara.fi
Lisätietoja: rakennustarkastaja Taina Heinonen 050-4052850
Kunnanhallitus


Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2017

Kunnanvirasto on avoinna:

ma, ti ja ke    9.00 – 15.00

to                  9.00 – 17.00

pe                 9.00 – 14.00

Telefax  4331 389   vehmaan.kunta@vehmaa.fi  www.vehmaa.fi Puhelinvaihde poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen kokoukset alkuvuodesta 2017: 16.1., 6.2., 27.2., 20.3., 27.3. (varapäivä tilinpäätöksen käsittelyä varten) 10.4., 2.5., 22.5. ja 5.6. Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään parillisten kuukausien toisena torstaina.

Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan. Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina. Jos tämä päivä on pyhäpäivä, niin pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä klo 9.00 – 14.00.

Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina toimielimen sihteerin virkahuoneessa klo 9.00 – 14.00.

Kunnanhallitus


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook