Ilmoitustaulu ja kuulutukset

Tietosuojavastaava p. +358 40 1720522 


Vehmaan kunnan viralliset kuulutukset ovat siirtyneet Julkaisun puolelle
11.4.2022 alkaen linkki alla:

Kuulutukset


VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA METALLIROMUN KERÄYS lauantaina 11.6.2022 klo 9.00 – 13.00
Vinkkilän jätevedenpuhdistamolla, Vesikuja 3 (kulku Ristentien päästä)

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYS
Vehmaan kunnan ja Remeon järjestämässä keräyksessä otetaan vastaan yllä mainittuna aikana kotitalouksien ja maatalouksien vaarallisia jätteitä (ongelmajätteitä).
Keräysautolle voi tuoda seuraavia vaarallisia jätteitä:
• öljynsuodattimet ja öljypakkaukset
• öljyiset rätit ja öljynimeytysaineet
• jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
• torjunta-aineet ja niiden pakkaukset
• vanhentuneet lääkkeet
• pienakut ja paristot
• auton akut
• maali-, liima- ja lakkajätteet
• ohenteet ja liuottimet
• kyllästys- ja puunsuoja-aineet
• hapot ja emäkset
• loisteputket ja -lamput
• lämpö- ja kuumemittarit
• vaarallisia aineita sisältävät pesu- ja puhdistusaineet
• aerosolipakkaukset
• polttoainejäte (pieneriä kanistereissa, tynnyreitä ei oteta vastaan)
• jäteöljyt (pieneriä kanistereissa, tynnyreitä ei oteta vastaan)
Vaaralliset jätteet on pakattava jokainen jätelaji erikseen, mielellään alkuperäispakkauksissaan. Pakkauksiin merkitä ”jäte”.
Keräysautoon ei oteta vastaan räjähteitä (ilotulitteet, patruunat yms.) eikä painekyllästettyä puuta, asbestijätettä eikä sähkö- ja elektroniikkaromua.
Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromun sekä painekyllästetyn puun pienerät voi viedä maksutta Remeon Uudenkaupungin laitokselle, Orinkuja1, arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.00.

METALLIROMUN KERÄYS

Vehmaan kunnan järjestämään metalliromun keräykseen saa tuoda maksutta metalliromua. Keräys on tarkoitettu metalliromulle, joka ei sisällä suuria määriä muita materiaaleja. Keräyksen piiriin kuuluvat mm. peltiromu, polkupyörät, työkalut, metalliastiat ym.
Keräykseen tuotavien metallisten astioiden ja säiliöiden pitää olla tyhjiä. Suurien erien käsittelystä yhteys: Uudenkaupungin Romuliike Oy, puh. 02 842 3308.
Keräyksen yhteydessä otetaan vastaan myös sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Vehmaan kunta Tekniset palvelut

 


Vehmaan kunnan viralliset kuulutukset ovat siirtyneet Julkaisun puolelle
11.4.2022 alkaen linkki alla:

Kuulutukset


Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 17.5.2022 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20224287

Ympäristö- ja lupalautakunta on päättänyt 14.12.2021 § 143, että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Uudenkaupungin verkkosivulla tarkastusta seuraavana päivänä siten kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Verkkosivuille on linkki Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien kotisivuilta.

Uudenkaupungin kaupunki


Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 15.3.2022 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20224253

Ympäristö- ja lupalautakunta on päättänyt 14.12.2021 § 143, että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Uudenkaupungin verkkosivulla tarkastusta seuraavana päivänä siten kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Verkkosivuille on linkki Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien kotisivuilta.

Uudenkaupungin kaupunki


 

Ilmoitus päätöksestä
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla 17.2 – 28.3.2022

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija           Pirteä Porsas Oy
Dnro             ESAVI/19897/2021

Päätösnro   43/2022        

Asia              Biokaasulaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Vehmaa

 Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 17.2.–28.3.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto


 

KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
31.1.2022 – 9.3.2022

 

Yleistiedoksianto

Vehmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen yleistiedoksianto 

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 §:n mukaan kiinteistön Niemenniitty 918-476-1-11 omistajalle, että Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on Vehmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena tehnyt 17.11.2020 § 105 teettämisuhan täytäntöönpanoa koskevan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin saatu annettua tiedoksi.

Päätösasiakirja valitusosoituksineen on nähtävillä 7.2.-9.3.2022 Vehmaan kunnanvirastolla (Saarikontie 8). Asiointi tapahtuu ajanvarauksella arkisin ma-ke 9.00-15.00, to 9.00-17.00, pe 9.00-14.00. Ajan voi sopia soittamalla puh. 044 739 3704 tai vehmaan.kunta(at)vehmaa.fi.

Tämä ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla ja Vehmaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 31.1.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän tiedoksiannon julkaisupäivästä.

 

Uusikaupunki 26.1.2022

Ympäristö- ja lupalautakunta


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
21.1.2022 –

Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2022

Kunnanvirasto on avoinna:
ma, ti ja ke 9.00 – 15.00
to 9.00 – 17.00
pe 9.00 – 14.00

Telefax 4331 389 vehmaan.kunta@vehmaa.fi www.vehmaa.fi
Puhelinvaihde on poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen.
Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.
Kunnanhallituksen kokoukset alkuvuodesta 2022 pidetään: 17.1.,  31.1.,  14.2.,  28.2.,  14.3.,  28.3.,  11.4.,  2.5.,  23.5.,  6.6. ja  27.6.2022.
Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti parillisten kuukausien toisena torstaina.
Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan.
Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen:
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kunnanhallitus

 

KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
21.1.2022 – 21.2.2022

Turun hallinto-oikeuden päätös 5.1.2022
Päätösnro: 22/0003/1
Diaarinro: 02094/19/2299

Yksityishenkilön valitus kunnallisasiassa

Vehmaan kunnanhallitus 18.11.2019 § 336

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Lausuminen valituksesta ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa. Hallinto-oikeus velvoittaa Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut 100 eurolla.

Vehmaan kunnanhallitus

– – –

KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
21.1.2022 – 21.2.2022

Turun hallinto-oikeuden päätös 5.1.2022
Päätösnro: 22/0004/1
Diaarinro: 00517/20/2299

Yksityishenkilön valitus kunnallisasiassa

Vehmaan kunnanhallitus 24.2.2020 § 58.
Nyt kyseessä olevan asian aikaisempi käsittely.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää kunnanhallituksen lausuntoa 15.6.2020 koskevan yksityishenkilön oikeudenkäyntiväitteen.
Hallinto-oikeus hylkää yksityishenkilön vaatimuksen kunnanhallituksen velvoittamisesta esittämään alkuperäiset avustushakemukset liitemateriaaleineen.
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön valituksessaan esittämää vaatimusta avustusten määräämisestä palautettaviksi.
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen oikaisuvaatimuspäätöksen 24.2.2020 § 58.
Hallinto-oikeus velvoittaa Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut 200 eurolla.

Vehmaan kunnanhallitus

– – –

KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
21.1.2022 – 21.2.2022

Turun hallinto-oikeuden päätös 5.1.2022
Päätösnro: 22/0005/1
Diaarinro: 00516/20/2299

Yksityishenkilön valitus kunnallisasiassa

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 12.2.2020.
Nyt kyseessä olevan asian aikaisempi käsittely.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön valituksessaan esittämää vaatimusta avustusten määräämisestä palautettaviksi.
Muilta osin lausuminen valituksesta raukeaa.
Hallinto-oikeus velvoittaa Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilön oikeuden­käyntikulut 200 eurolla.

Vehmaan kunnanhallitus

– – –

KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
21.1.2022 – 21.2.2022

Turun hallinto-oikeuden päätös 5.1.2022
Päätös: H7/2022
Diaarinro: 20620/03.04.04.04.10/2020

Yksityishenkilön valitus kunnallisasiassa

Vehmaan kunnanhallitus 23.11.2020 § 324.
Nyt kyseessä olevan asian aikaisempi käsittely.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää kunnanhallituksen lausuntoja koskevat yksityishenkilön oikeudenkäynti väitteet. Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön valitusta vapaa-aikalautakunnan päätösten 8.11.2017 § :t 19 ja 24 osalta.
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön valituksessaan esittämää vaatimusta avustusten takaisinperimisestä.
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen oikaisuvaatimuspäätöksen 23.11.2020 § 324.
Hallinto-oikeus velvoittaa Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilön oikeuden­käyntikulut 260 eurolla.

Vehmaan kunnanhallitus

– – –

KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
21.1.2022 – 21.2.2022

Turun hallinto-oikeuden päätös 5.1.2022
Päätös: H8/2022
Diaarinro: 20155/03.04.04.04.10/2020

Yksityishenkilön valitus kunnallisasiassa

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 19.8.2020 § 41.
Nyt kyseessä olevan asian aikaisempi käsittely.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Lausuminen valituksesta raukeaa.
Hallinto-oikeus velvoittaa Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut 200 eurolla.

Vehmaan kunnanhallitus


ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
5.1.2021 – 10.2.2022

Ilmoitus päätöksestä
Vesilain mukainen päätös

Päätöksellä korvataan kokonaisuudessaan 15.12.2021 annettu päätös nro 400/2021 asiavirheen korjaamisen vuoksi (Hallintolaki 52.3 §).

Hakija Halmetniemi Samu
Dnro ESAVI/32670/2021
Päätösnro 1/2022
Asia Vesialueen ruoppaus Ahmasvedellä, Uusikaupunki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 4.1.–10.2.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO


KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
3.1.2021 – 17.2.2022

KUULUTUS
Lunastuslupa
Ympäristöministeriö on 17.12.2021 tekemällään päätöksellä VN/30441/2021 antanut luvan lunastaa valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen pinta-alaltaan noin 3,7 hehtaarin suuruisen alueen Kankkio -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 918-513-2-16 Vehmaan kunnassa.

Lunastuslupapäätös_171221_YM_VARELY-3242-2020

Lunastettava alue sisältyy Natura 2000 -verkoston kohteeseen Kivijärven metsät FI0200106.

Päätös liitteineen pidetään nähtävillä 11.1 – 17.2.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi) sekä Vehmaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.vehmaa.fi/hallinto/ilmoitustaulu/.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Tämä kuulutus julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 11.1.2022.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770
Turussa 29. päivänä joulukuuta 2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


TIEDOTUS KUULUTTAMISESTA
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
17.12.2021 – 27.1.2022

Ilmoituksen julkisesta kuulutuksesta 21.12, joka koskee valtioneuvoston päätöstä päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta.
Kuulutus on nähtävillä
21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Valitse ELY-keskus). 

Kuulutettavana oleva valtioneuvoston päätös sekä siihen liittyvät asiakirjat ovat sähköisenä luettavissa verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito.

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Vesiyksikkö 


TIEDOTUS KUULUTTAMISESTA
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
17.12.2021 – 3.1.2022

Kuulutuksen sisältö: Valtioneuvoston 16.12.2021 päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 21.12.2021-27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.
Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021. Asian diaarinumero VARELY/5127/2020.

Varsinais-Suomen ELY-keskus


KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
15.12.2021 – 24.1.2022

Aluehallintoviraston Ilmoitus päätöksestä
Vesilain mukainen päätös

Hakija Halmetniemi Samu
Dnro ESAVI/32670/2021
Päätösnro 400/2021
Asia:
Vesialueen ruoppaus Ahmasvedellä, Uusikaupunki

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.12.2021–21.1.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa


 

KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
14.12.2021 – 17.1.2022

Turun hallinto-oikeuden päätös 18.11.2021
21/0165/1
00750/19/2299

Valitus kunnallisasiassa

Yksityishenkilö on vaatinut kunnanhallituksen päätöksiä 25.3.2019 ja 11.2.2019 kumottavaksi.
Yksityishenkilö on vaatinut Vehmaan kuntaa maksamaan hänelle jo perittyjä kopiomaksuja korkoineen.
Yksityishenkilö on vaatinut Vehmaan kunnalta oikeudenkäyntikulujensa korvaamista (100 euroa).
Lisäksi yksityishenkilö on vastaselityksessään esittänyt oikeudenkäyntiväitteitä koskien kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja hallinto- ja taloussuunnittelijan lausuntoja kunnallisasiassa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää yllä kerrotut, yksityishenkilön vastaselityksessään esittämät oikeudenkäyntiväitteet.
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön hallintokantelun luonteisia valitusperusteita koskien kunnan henkilön ohjeistamista uusista maksuperusteista.
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön vaatimusta maksaa takaisin häneltä perityt asiakirjamaksut korkoineen.
Esteellisyyksiin liittyen,  hallinto-oikeus kuitenkin kumoaa kunnanhallituksen päätökset 11.2.2019 ja 25.3.2019 sekä velvoittaa kunnan maksamaan yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut (100 euroa).

Vehmaan kunnanhallitus


ILMOITUS KUULUTUKSESTA
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
18.11.2021

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 16.11.2021 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20214196

Uudenkaupungin kaupunki
Tekniset ja ympäristöpalvelut/Rakennusvalvonta
Välskärintie 2 C, PL 20, 23501 Uusikaupunki


ILMOITUS KUULUTUKSESTA
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
28.10.2021 – 3.12.2021

KUULUTUS
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.6.2021 luonnon­arvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan ja maakuntahallitus on päätöksellään 13.9.2021 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakunta­kaavoista merkinnät, jotka on kuvattu kaava-asiakirjoissa.
Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä kaavamateriaalit ovat sähköisenä nähtävillä 1.11.-3.12.2021 välisenä aikana Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla osoitteessa www.varsinais-suomi.fi, Varsinais-Suomen liitossa (os. Linnankatu 52 B, Turku) varaamalla ajan (Aleksis Klap, 040-7213137) sekä Varsinais-Suomen kunnissa. Kaava kartta määräyksineen on lähetetty alueen kuntiin ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n mukaisille tahoille.

Varsinais-Suomen liitto


KUULUTUS
Julkaistuna vehmaan kunnan kotisivuillla
20.10.2021 – 22.11.2021

Turun Hallinto-oikeudelta on 25.1.2021 saapunut kuntaan päätös yksityishenkilön valituksessa kunnallisasiassa:
Päätösnumero 21/0134/1
Diaarinumero 00478/19/2299
Päätöksen antopäivä 14.10.2021

Päätös josta valitettu:
Vehmaan kunnanhallitus 25.2.2019 §:t 71, 72, 73 sekä asiaan liittyvät aiemmat päätökset.
Yksityishenkilö on vaatinut päätökset kumottaviksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin se koskee kunnanhallituksen päätöksiä 3.12.2018 § 405 sekä sekä 14.1.2019 §:t 20, 21 ja 23.
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätökset 25.2.2019 §:t 71, 72 ja 73.

20.10.2021 Vehmaan kunnanhallitus


Ilmoitus kuulutuksesta
13.10.2021

Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija Halmetniemi Samu

Dnro ESAVI/32670/2021
Asia Vesialueen ruoppaus Ahmasvedellä, Uusikaupunki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.10.–19.11.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.


KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
28.9.2021-13.10.2021

KUULUTUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISESSA POIKKEAMISLUPA-ASIASSA

Asunto Oy Vehmaan Rautilan Kivilinna on valtuuttanut Coura Oy:n hakemaan poikkeamislupaa hoitolaitostoiminnalle osoitteeseen Maahengenkuja 1, 23260 Rautila. Kiinteistötunnus 918-451-1-39.

Toimintaa harjoittaa Emiana Oy, joka on kertonut toiminnastaan seuraavaa ” Emiana Oy tulee olemaan kahden sisaruksen omistama sosiaalialan yritys, joka tuottaa mielenterveys- ja päihdepalveluita Vehmaalla sijaitsevassa kuntoutuslaitoksessa.”

Lupa-asiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 28.9.2021 – 13.10.2021 Vehmaan kunnantalolla, osoitteessa Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Mahdolliset huomautukset hakemuksesta on toimitettava kirjallisesti Vehmaan kunnan rakennusvalvontaan 13.10.2021 klo 16.00 mennessä osoitteella Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköpostilla vehmaan.kunta@vehmaa.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Eero Ahala puh. 050 4052850.

Vehmaa 28.9.2021

Vehmaan kunta
Rakennusvalvonta


ILMOITUS KUULUTTAMISESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Biopir Oy
Dnro ESAVI/19897/2021

Asia

Biokaasulaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Vehmaa
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään
nähtävillä 21.9.–28.10.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.


KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
5.8.2021-4.9.2021

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2021
Yksityisteiden ylläpitoa koskevat kunnan avustukset vuoden 2020 menoista
ovat haettavana 3.9.2021 mennessä.

Hakemuslomake ja teknisen lautakunnan hyväksymät yksityistieavustusten jakoperusteet kunnan nettisivuilla: www.vehmaa.fi etusivun Ajankohtaista-osiosta tai Asuminen ja tekniset palvelut/Tekniset palvelut/Yksityistiet sekä saatavana kunnanvirastosta ja kirjastosta.

Avustuksen saamisen edellytyksenä mm.: Tiekunta on järjestäytynyt, tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekiserissä sekä Väyläviraston Digiroad-järjestelmässä

Huomioitavaa:
Avustushakemukseen on liitettävä tiekunnan tuloslaskelma ja tase,
EI laskuja/tositteita.

5.8.2021        Tekninen lautakunta


KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
1.7.2021-15.12.2021

Alla linkki vuoden 2021 kutsuntakuulutukseen
KUTSUNTAKUULUTUS

PUOLUSTUSVOIMAT
Lounais-Suomen aluetoimisto
lounais-suomenaluetoimisto@mil.fi


KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
30.6.2021

Kunnanvirasto on suljettu heinäkuussa 5.-30.7.2021

Teknisen toimen toimiala

Rakennusvalvonta
Lupa- ym. hakemuksia ei käsitellä 5.-30.7.2021 välisenä aikana.

Vehmaan Vesi Oy ja Vehmaan kunta
Vesihuolto ja kunnan kiinteistöt:
Vikapäivystys kiireellisiä toimenpiteitä vaativissa vikatapauksissa
5.-30.7.2021  puh. 044 054 6494.

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto on suljettuna heinäkuun.
Kiireellisissä sosiaalipalveluun liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sosiaaliohjaaja Marika Heinoseen puh. 044 700 3710

Vanhuspalveluissa kotihoidon asioissa voit olla yhteydessä kotihoidon päivystysnumeroon p. 050 3603908 klo 7.30-21.30
Tehostettuun palveluasumiseen liittyvissä asioissa yhteydenotot Margareetta-kodin yksiköiden puhelinnumeroihin;
Sinisiipi: 050-5956013, Hopeasiipi: 050-5998736, Kultasiipi: 050-5975179

Vammaispalveluiden toimisto on kiinni 19.7.- 15.8. Hakemuksia voi tuona aikana jättää osoitteeseen:
Vehmaan vammaispalvelut, Margareetantie 15, Vehmaa

Vammaisten päivä- ja työtoiminta Touhula avaa ovensa 16.8. alkaen.

Perheoikeudellinen yksikkö Turussa palvelee: isyyden ja äitiyden vahvistaminen ja selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta.
Ajanvaraukset, ohjaus ja neuvonta puh. 02 2625 833 ja 02 2626920 ma ja pe 9-10, ti-to 13-14.


KUULUTUS
Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivuilla
2.7.2021

Vehmaaan kuntaan on saapunut yksityishenkilön valituksiin perustuen kaksi valvovan viranomaisen päätöstä:
– Aluehallintovirasto /hallintokantelu: Päätös 11.6.2021, LSAVI/5878/2021
– Turun Hallinto-oikeus /kunnallisvalitus: Päätös 23.6.2021, 21/0087/1, Dnro: 01209/19/2204

ALUEHAALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS HALLINTOKANTELUUN (LSAVI/5878/2021)

Yksityishenkilö on kannellut epäkohdista Vehmaan kunnan toiminnassa Aluehallintovirastoon.
Yksityishenkilö on täydentänyt kanteluaan aina 19.5.2021 asti
Kantelun aiheena on ollut mm. projektisihteerin palkkaaminen ja Vehmaan kunnan vastaaminen yksityishenkilön tietopyyntöihin.
Päätöksessään 11.6.2021 (LSAVI/5878/2021) Aluehallintovirasto katsoo, että yksityishenkilön kantelu ei anna aihetta ryhtyä enempiin aluehallintoviraston toimenpiteisiin.
Aluehallintovirasto toteaa, että aluehallintovirastossa on vireillä toinen, muun muassa tietopyyntöjä koskeva saman kantelijan kantelu LSAVI/5469/2021. Siihen annetaan erikseen ratkaisu.
Lisäksi aluehallintovirasto on aikaisemmin käsitellyt saman kantelijan tekemän kantelun perusteella, muun muassa ratkaisussaan LSAVI/2022/2013, tietopyyntöihin vastaamista.

TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KUNNALLISVALITUKSEEN (21/0087/1)

Yksityishenkilö on tehnyt kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen. Valituksen aiheena on ollut Valtuuston päätös: 17.6.2019 § 27. Valittajan mielestä kunnanhallituksen päätökset 10.6.2019 § 183
ja 25.3.2019 § 101 sekä tarkastuslautakunnan päätös 5.6.2019 § 23 on kumottava ja Vehmaan kunnan
on korvattava yksityishenkilölle oikeudenkäyntikulut.
Päätöksessään 23.6.2021 21/0087/1 Turun hallinto-oikeus hylkää valituksen ja jättää tutkimatta asiassa esiin tulleet vaateet, mukaan lukien yksityishenkilön oikeudenkäyntikulujen korvausvaade.

2.7.2021
Vehmaan kunta


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
1.6.2021 – 2.7.2021

Asia:
Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 1.6.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Biopir Oy:lle annettu päätös koskee biokaasulaitoksen laajentamista Vehmaalla. Asian diaarinumero VARELY/2999/2021.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 2.6.-2.7.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.elykeskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi.


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
24.5.2021 – 30.6.2021

Ilmoitus Aluehallintoviraston päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ilmoituksen tekijä
Gasum Oy

Dnro
ESAVI/15723/2021

Päätösnro
159/2021

Asia
Jäterikkihapon hyödyntämistä biokaasulaitoksen rejektiveden käsittelyprosessissa koskeva koetoiminta, Vehmaa

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 24.5.– 30.6.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
23.4.2021 – 24.5. 2021

Turun hallinto-oikeudenpäätös 29.3.2021 koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.

Valituksessaan yksityishenkilö on halunnut kumota Vehmaan valtuuston 17.6.2019 hallintosääntöä koskevan päätöksen, sekä tätä käsittelyä edeltävän kunnanhallituksen päätöksen 10.6.2019.

Hallinto-oikeuden ratkaisu (Päätös 21/0030/1, 25.3.2021)
Hallinto-oikeus hylkää kunnanhallituksen lausuntoa koskevan yksityishenkilön oikeudenkäyntiväitteen.

Hallinto-oikeus ei tutki Vehmaan kunnanhallituksen lausunnossaan esittämää vaatimusta oikeuden väärinkäytön kiellon, häiriön tai korvattavan vahingon aiheuttamisen, kunnianloukkauksen tai muidenkaan asioiden tutkimisesta eikä niihin liittyviä vaatimuksia toimenpiteisiin ryhtymisestä.

Hallinto-oikeus ei tutki valituksen täydennyksessä esitettyjä kirjasto-kulttuuri­ toimen johtajan virkanimikettä ja vapaa-aikasihteeri-koulukuraattorin virkanimikettä koskevia uusia valitusperusteita.

Hallinto-oikeus toteaa, että valtuuston 17.6.2019 hyväksymän hallintosäännön esittelyä koskevat määräykset ovat puutteelliset ja tämän vuoksi lainvastaiset. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan kumoa valituksenalaista valtuuston päätöstä, koska valtuusto on sittemmin lisännyt hallintosääntöön esittelyä koskevat määräykset.

Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.
Hallinto-oikeus velvoittaa Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut 214 euroa.

Vehmaan kunnanhallitus


Linkki kuulutukseen:
Kuulutus_Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Biopir Oy

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamine_Biopir Oy

Julkaistu Vehmaan kunnan kotisivulla 20.4.-21.5.2021


Linkki kuulutukseen:
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittäminen – Vehmaan Vesi Oy


KUULUTUS
Julkaistuna vehmaan kunnan kotisivuillla
15.2.2021 – 18.3.2021

Turun Hallinto-oikeudelta on 25.1.2021 saapunut kuntaan kolme erillistä päätöstä yksityishenkilön kunnallisvalituksissa:
Päätösten antopäivä 21.1.2021

Valitus kuunnallisasiassa

Päätösno: 21-0004-1, diaarino: 00300-19-2299
Valittaja:
Yksityishenkilö
Päätös josta valitetaan:
Vehmaan kunnanhallitus 14.1.2019
Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää Mika Munkin lausuntoa koskevan oikeudenkäyntiväitteen.
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön vaatimusta maksettujen kopiomaksujen palauttamisesta.
Hallinto-oikeus ei tutki kunnanhallituksen lausunnossaan esittämää vaatimusta valitusoikeuden väärinkäytön tutkimisesta.
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön valitusta kunnanvaltuuston päätöksestä 8.10.2018 ja kunnanhallituksen päätöksestä 1.10.2018.
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen oikaisuvaatimuspäätöksen 14.1.2019.
Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.
Hallinto-oikeus velvoittaa Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilölle oikeuden­käyntikulut 100 eurolla.

Valitus kunnallisasiassa

Päätösno: 21-0005-1, diaarino: 01091-19-2299 ja 01579-19-2299
Valittaja:
Yksityishenkilö
Päätös josta valitetaan:
Vehmaan kunnanhallitus
20.5.2019 § 148 ja 12.8.2019 § 228
Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää kunnanhallituksen lausuntoa 23.9.2019 koskevan yksityishenkilön oikeudenkäyntiväitteen.
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön kunnanhallituksen päätöksestä 12.8.2019
§ 228 tekemässä valituksessa esittämää asiakirjojen toimittamatta jättämistä ja kokouksen pöytäkirjan virheiden korjaamista koskevaa hallintokantelua.
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön kunnanhallituksen päätöksestä 20.5.2019
§ 148 tekemässä valituksessa esittämää vaatimusta avustusten takaisinperimisestä.
Hallinto-oikeus ei tutki Vehmaan kunnanhallituksen ja kunnanjohtaja Koskisen lausunnoissaan esittämää vaatimusta oikeuden väärinkäytön kiellon, häiriön tai korvattavan vahingon aiheuttamisen, kunnianloukkauksen tai muidenkaan asioiden tutkimisesta eikä niihin liittyviä vaatimuksia toimenpiteisiin ryhtymisestä.
Hallinto-oikeus ei tutki kunnanhallituksen päätöstä 20.5.2019 § 148 koskevassa vastaselityksessä esitettyä Mika Haukan esteellisyyttä koskevaa uutta valitusperustetta.
Hallinto-oikeus poistaa kunnanhallituksen päätökseen 20.5.2019 § 147 liitetyn virheellisen oikaisuvaatimusohjeen sekä kumoaa ja poistaa kunnanhallituksen oikaisuvaatimuspäätöksen 12.8.2019 § 228. Hallinto-oikeus ei tutki kunnanhallituksen päätöstä 20.5.2019 § 147 koskevia vaatimuksia.
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätöksen 20.5.2019 § 148. Päätös on syntynyt esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä.
Hallinto-oikeus hylkää kunnanhallituksen päätöstä 12.8.2019 § 228 koskevan valitusasian osalta yksityishenkilön vaatimuksen saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.
Hallinto-oikeus velvoittaa kunnanhallituksen päätöstä 20.5.2019 § 148 koskevan valitusasian osalta Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut 300 eurolla.

Valitus kunnallisasiassa

Päätösno: 21-0006-1, diaarino: 00451-19-2299
Valittaja:
Yksityishenkilö
Päätös josta valitetaan:
Vehmaan kunnanhallitus
11.2.2019 § 44
Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus ei tutki yksityishenkilön vaatimusta myönnettyjen avustusten takaisinperimisestä.
Lausuminen kunnanhallituksen päätöstä 11.2.2019 § 44 koskevasta valituksesta raukeaa, koska kunnanhallitus on sittemmin poistanut valituksenalaisen päätöksen ja ratkaissut asian uudelleen.
Hallinto-oikeus velvoittaa Vehmaan kunnan korvaamaan yksityishenkilön oikeudenkäyntikulut 100 eurolla.


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
08.01.2021 – 08.02.2021

Turun hallinto-oikeudelta on vuodenvaihteessa (4.1.2021)
saapunut päätös (20/0235/1) kahteen eri yksityishenkilön tekemään valitukseen.

Valitukset kohdistuvat kunnanhallituksen 9.4.2018 § 123 ja 124 päätöksiin.
Päätöksessään hallinto-oikeus pitää molemmat kunnanhallitukset päätökset
voimassa. – Hallinto-oikeus hylkää molemmat yksityishenkilöiden valitukset.
Valitusten diaarinumerot hallinto-oikeudessa: 00761/18/2207 ja 00762/18/2207.


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
27.11.2020 – 4.1.2021

Vehmaan kuntaan on saapunut Korkeimmalta hallinto-oikeudelta
sekä Turun hallinto-oikeudelta seuraavat päätökset:
1 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H657-2020
2 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H658-2020
3 Turun hallinto-oikeuden päätös 20-0205-1


TIETO JULKISESTA KUULUTUKSESTA
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
29.10.2020 – 14.5.2021

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 §:n nojalla julkaisemaan kuntalain 108 §:n mukaisesti alla olevan tiedon julkisesta kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla.

Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta
Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksen liitteenä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.
Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020. Dro VARELY/5127/2020.


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
08.10.2020 – 9.11.2020

Turun hallinto-oikeudelta on 30.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa. (Päätöksen diaarinumero on 00072/19/2299.)

Päätöksellä hallinto-oikeus kumoaa Vehmaan kunnanhallituksen 10.12.2018 tekemän päätöksen,
jossa kunnanhallitus on hylännyt yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen koskien kunnan myöntämiä, vuoden 2018 avustuksia.
Kunnanhallituksen päätös kumotaan, koska yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen käsittelyyn on osallistunut kaksi esteellistä henkilöä.
Sen sijaan yksityishenkilön väitteet esteellisyyksistä itse avustuspäätösten yhteydessä hallinto-oikeus on katsonut aiheettomiksi.
Päätöksen johdosta, kunnanhallitus joutuu käsittelemään yksityishenkilön kunnallisvalituksen uudelleen.

Turun hallinto-oikeuden päätös 20/0188/1, Dnro 00072/19/2299 (antopäivä 25.9.2020)


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
24.9.2020 – 26.10.2020

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 14.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.
Päätös: H326/2020 Dnro 20053/03.04.04.04.10/2020,
päivätty 10.09.2020.

Yksityishenkilö on valituksellaan halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyn päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallinto- ja taloussuunnittelijan valintaan vuonna 2018. Valitus on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa jätetty osin tutkimatta, muilta osiltaan valitus on hylätty.
Turun hallinto-oikeuden päätös 19.12.2019 nro 19/0341/1 pysyy voimassa.     

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H326 – 2020, Dnro 20053 – 03.04.04.04.10 – 2020 (10.9.2020)


 

 

 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
6.8.2020 – 4.9.2020

YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2020
Yksityisteiden ylläpitoa koskevat kunnan avustukset vuoden 2019 menoista
ovat haettavana 4.9.2020 mennessä.

Hakuaikana hakemuslomakkeita ja teknisen lautakunnan hyväksymät yksityistieavustusten jakoperusteet saatavana kunnanvirastosta ja kirjastosta sekä kunnan kotisivuilta www.vehmaa.fi etusivun Ajankohtaista-osiosta tai Asuminen ja tekniset palvelut/Tekniset palvelut/Yksityistiet.

Huomioitavaa: Avustushakemukseen on liitettävä tiekunnan tuloslaskelma ja tase,
EI laskuja/tositteita.

Tekninen lautakunta 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
2.7.2020 – 4.8.2020

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 22.6.2020 saapunut 2 kpl päätöksiä koskien yksityishenkilön valituksia kunnallisasiassa.

(Päätösten diaarinumerot ovat: 3958/3/19 ja 3959/3/19)
Yksityishenkilö on halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyt päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallintosääntöön vuodelta 2018 :

– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0192/1
– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0194/1
Korkein hallinto-oikeus on päättänyt pitää molemmat Turun hallinto-oikeuden päätökset voimassa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös dnro 3958 3 19
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös dnro 3959 3 19


KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
26.6.2020 – 11.8.2020

Kivijärven metsät (174 ha) on Natura 2000 -verkostossa luontodirektiivin mukaisena kohteena FI0200106.
Alueen keskeisen osan muodostavat vanhojen metsien laikut, joista arvokkaimmat (Järvenrannan lounaispuolinen metsäalue, Humaliston koillis- ja kaakkoispuolinen metsäalue sekä Holisuon eteläpuolinen metsäalue) ovat mukana vanhojen metsien suojeluohjelmassa kohteena Mustalhon metsät AMO020313.
Alue koostuu vanhoista metsistä, pienistä lehtolaikuista ja puustoisista soista. Lajistoon kuuluu liito-orava.
Loukasjärvi on luonnontilainen runsasravinteinen lähdevaikutteinen kirkasvetinen lähinnä osmankäämi-sarpio -tyypin järvi luhtaisine rantoineen.
Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
Osalla aluetta luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Loukasjärvi ja Hankasjärvi toteutetaan vesilailla, muu osa kohteesta suojellaan luonnonsuojelu-lailla.

Osa em. Natura-alueesta on tarkoitus lunastaa valtiolle suojelun toteuttamiseksi, koska suojelun toteuttaminen vapaaehtoisesti ei ole onnistunut.
Lunastus koskee noin 3,7 hehtaarin suuruista aluetta tilasta Kankkio 918-513-2-16 Vehmaan kunnassa.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (= ELY-keskus) varaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 8 §:n mukaisesti maanomistajille, käyttöoikeuden haltijoille sekä ao. viranomaisille tilaisuuden lausunnon antamiseen asiasta.
Lunastusta koskeva asiakirja liitteineen pidetään nähtävillä 3.7.-10.8.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Kuulutukset ja ilmoitukset
ja Vehmaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa:
www.vehmaa.fi/hallinto/ilmoitustaulu/.

Lunastusta koskeva asiaskirja liitteineen on ladattavissa alla olevista linkeistä:
Asiakirja_VARELY-3242-2020_260620
Kivijarven_metsat_kartta1_lunastettava_alue_suojeluvaraukset
Kivijarvenmetsat_kartta2_suojelualueen_toteutustilanne
Kuulutus lunastuksen valmistelusta_kunta ja VARELY_260620

Lausunnot tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen PL 236, 20101 TURKU tai kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta ELY-keskuksen verkkosivuilla.
Tämä kuulutus julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 3.7.2020.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770
Turussa 26. päivänä kesäkuuta 2020
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


 

Vehmaan kunnalta v. 2020 haettavat avustukset julistetaan yhteisesti haettavaksi seuraavasti:

Hakuaikaa on jatkettu 31.7.2020 asti !

– liikuntalain mukaiset avustukset  (määräraha yhteensä noin 9500€)
– nuorisolain mukaiset avustukset  (määräraha yhteensä noin 3500€)
– muut avustukset (määräraha yhteensä noin 6900€)

Muut avustukset osio sisältää määrärahat, jotka on jaettu
avustuksena kotiseutuyhdistykselle,
kirjasto- ja kulttuuritoimelta haettavina avustuksina
sekä yleisavustuksina.
Kokonaisuutena avustuksiin on nyt varattu vähemmän rahaa kuin viime vuonna.

Avustukset haetaan oheisella Word-lomakkeella:
(Tallenna lomake tietokoneellesi, täytä sähköisesti, tulosta ja allekirjoita.)

Avustusten hakulomake (v. 2020)

Lomake tulee palauttaa
täytettynä liitteineen Vehmaan kunnanvirastolle
(Vehmaan kunta, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä)
viimeistään tiistaina 23.6.2020.
Hakuaikaa on jatkettu 31.7.2020 asti!

Avustushakemusten liitteeksi tulee toimittaa yhdistyksen säännöt,
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Vehmaalla 29.5.2020
Vehmaan kunnanhallitus

 

KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
29.5.2020

Vehmaan kunta julistaa vuoden 2020 avustukset yhteisesti haettavaksi:
https://www.vehmaa.fi/vehmaan-kunta-julistaa-vuoden-2020-avustukset-haettavaksi/

Vehmaan kunnanhallitus


KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
15.5.2020- 22.6.2020

Asia
Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 14.5.2020 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen päätöksen Gasum Oy:n Vehmaan biokaasulaitoksen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.
Asian diaarinumero on VARELY/521/2015.

Kuulutuksen julkaisupäivä
14.5.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.5.2020.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 14.5.–22.6.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
> Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 30 päi-vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava aluehallintoviraston kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa.
Oikaisuvaatimusaika päättyy 22.6.2020.

Lisätietoja
Anu Lillunen, puh. 0295 023 005
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
4.5.2020- 1.6.2020

Turun hallinto-oikeuden päätökset
dnro 01580/19/2299 ja 01632/19/2299

Turun hallinto-oikeuden päätös 29.4.2020, dnro 01632-19-2299

Turun hallinto-oikeuden päätös 29.4.2020, dnro 01580-19-2299

KUULUTUS
julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
5.5.2020 – 25.5.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös 23.4.2020, dnro 00837-18-2299


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla

29.4.2020

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 28.4.2020 kokouksen pöytäkirja on julkaistu Uudenkaupungin verkkosivulla osoitteessa

http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203907


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
28.4.2020 – 4.6.2020

Kuulutus ampumaradan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta
Vehmaan-Lokalahden Reserviupseerikerho r.y. ja Vehmaan -Lokalahden Reserviläiset ry ovat ilmoittaneet Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesti olemassa olevasta vähäisestä Vinkkilän ampumaradasta , jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä, Vehmaan Vinkkilän kylän kiinteistöllä Napakymppi (918-528-14-44).

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 28.4. -4.6.2020 Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa

https://uusikaupunki.fi/uutiset/ymparistonsuojeluviranomaisen-kuulutukset-hakemukset-ja-paatokset,
yhteispalvelupiste Passarissa (Rauhankatu 10) ja Vehmaan kunnanvirastossa (Saarikontie 8).

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 4.6.2020 sähköpostina ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi
tai postitse osoitteeseen Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta, Välskärintie 2 C, PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI.

Lisätiedot ympäristönsuojelusta p. 0440 515 778, ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi
Ympäristö- ja lupalautakunta

Ilmoitustaulut 28.4. – 4.6.2020
Yhteispalvelupiste Passari 28.4. – 4.6.2020
Vehmaan kunnanvirasto 28.4. – 4.6.2020


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
23.4.2020

Khall 20.4.2020 § 125 § Venepaikkojen hinnan korotus

Veneilykaudesta 2020 alkaen Rautilan Vikaisten ja Omapohjan venepaikkamaksu 200 €/venepaikka (maksu sis. alv 24%).

Kunnan omistamien venepaikkojen venepaikkamaksut/ veneilykausi (touko-syyskuu) veneilykaudesta 2020 alkaen (maksut, sis. alv 24%):
Vikaisten ja Omapohjan laituripaikat, Rautila 200,00 €
Rautilan uimarannan viereisen alueen venepaikat 62,00 €
Himoisten rantapaikat 50,41 €


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
23.4.2020 – 25.5.2020

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut päätös, koskien yksityishenkilön valitusta /yritystä kumota Turun hallinto-oikeuden aikaisemmin antama päätös.

Asia liittyy yksityishenkilön kunnallisasiaa koskevaan valitukseen:
Vehmaan kunnan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, Turun hallinto-oikeuden päätös pysyy voimassa.

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 3411 3 19


ILMOITUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
8.4.2020 – 15.5.2020

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Hakija: Simipork Oy
Dnro: ESAVI/4887/2020
Päätösnro: 135/2020
Asia: Lihasikalan ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Vehmaa

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla.
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.4.–15.5.2020 osoitteessa: www.avi.fi/lupatietopalvelu,
mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksen-hausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
31.3.2020 – (4.5.2020) – 25.5.2020

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut 4kpl päätöksiä,
koskien yksityishenkilön valituksia /yrityksiä kumota Turun hallinto-oikeuden päätökset.
Liittyen Vehmaan kunnan myöntämiin kunta-avustuksiin vuosina 2014-2017.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä,Turun hallinto-oikeuden päätökset pysyvät voimassa.

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5586 3 18
Asia koskee vuoden 2014 kunta-avustusten myöntämistä yleishyödyllisille yhteisöille.

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5585 3 18
Asia koskee vuoden 2015 kunta-avustusten myöntämistä.

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeudun päätös 5584 3 18
Asia koskee vuoden 2016 kunta-avustusten myöntämistä yleishyödyllisille yhteisöille.
Huomioitavaa:
Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut tämä päätös uudelleen, korjattuna 16.4.2020.
Tässä kuulutuksessakin liitteenä olevasta päätöksestä on etusivun virheellinen antopäivä
(19.11.2020) korjattu oikeaksi 19.3.2020. – Tämä kuulutuksen on täydennetty 23.4.2020.  

Linkki: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 468 3 19
Asia koskee vuoden 2017 kunta-avustusten myöntämistä yleishyödyllisille yhteisöille.

Vehmaan kunnanhallitus


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
30.3.2020 –

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Ely-keskuksen tiedote:https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

Avustusten haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.
Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa.
Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
11.3.2020 –

KORONAVIRUS -TIEDOTE

Suomessa on todettu yli 40 koronavirustartuntatapausta tällä hetkellä. Maailmanlaajuisesti epidemioiden rajaaminen on käynnissä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirusinfektion Covid-19 epidemia-alueita ovat tällä hetkellä Italia, Iran, Manner-Kiina, Etelä-Korea, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa sekä Saksassa Nordhein-Westfalenin osavaltio.
Epidemia-alueilla matkailua on nyt syytä välttää. Ulkomaille suuntautuvissa työmatkoissa suositellaan seuraamaan ulkoministeriön matkustustiedotteita.

Liikkeellä on enimmäkseen tavanomaisia kausiluontoisten hengitystieinfektioiden aiheuttajia, kuten RS-virusta ja influenssaa.

Koronavirustartuntaa on syytä epäillä, mikäli seuraavat kaksi kriteeriä samanaikaisesti täyttyvät:

  1. On tullut äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta ja/tai yskää ja/tai hengenahdistusta
  2. On matkaillut epidemia-alueella 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkamista, tai ollut lähikontaktissa laboratoriossa varmistettuun koronaviruspotilaaseen (15 min samassa huoneessa tai kasvotusten)

Virka-aikaan tartuntaepäilystä soitetaan terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon. Päivystysaikana soitetaan päivystyksen neuvontanumeroon. Päivystykseen tai terveyskeskukseen ei tule lähteä, jos epäilee koronavirusta, vaan yhteys on otettava aina ensin puhelimitse jonka jälkeen hoitaja haastattelee potilaan ja konsultoi tartuntatautilääkäriä.

Koronavirusinfektion alkuhoito ja näytteiden ottaminen tapahtuvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella aikuisilta Tyksin T-sairaalan päivystyksessä ja lapsilta lasten päivystyspoliklinikalla.

Yhteydenotot koronavirusepäilyissä:
Uudenkaupungin pääterveysasema: puh. 02 8451 2400
Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin terveysasemat: puh. 02 8451 2401
Pyhärannan terveysasema: puh. 02 8451 2403
Tyks Akuutin puhelinneuvonta: puh. 02 313 8800

Uusikaupunki 11.3.2020
Antti Ahtiainen
Tartuntataudeista vastaava lääkäri
Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen tk


 

KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
17.1.2020 –

JÄTTEENKULJETUKSEN HINNASTO 1.2.2020 alkaen
Tekninen lautakunta on 09.01.2020 § 6 hyväksynyt jätteenkuljetuksen hinnaston
tarkistuksen 1.2.2020 alkaen.

HINNASTO

1.2.2020 alkaen

  Tyhjennys-maksu € Käsittely-maksu € Tyhjennys+
käsittely €
Kunnan
kustannus 22%    €
Maksu
alv 0%
Alv 24%
MAKSU YHTEENSÄ
astia
litraa
200
+säkki
4,66 4,19 8,85 1,95 10,80 2,59 13,39
240 3,22 4,19 7,41 1,63 9,04 2,17 11,21
300 3,45 4,57 8,02 1,76 9,78 2,35 12,13
360 3,45 5,21 8,66 1,90 10,56 2,53 13,09
600 4,91 8,31 13,22 2,91 16,13 3,87 20,00
660 4,91 9,10 14,01 3,08 17,09 4,10 21,19
4000 22,63 53,18 75,81 16,68 92,49 22,20 114,69
5000 22,63 66,48 89,11 19,60 108,71 26,09 134,81
6000 22,63 79,78 102,41 22,53 124,94 29,99 154,93
8000 22,63 106,37 129,00 28,38 157,38 37,77 195,15
lisäjäte
/säkki
2,45 4,19 6,64 1,46 8,10 1,95 10,05

Tekninen lautakunta


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla
15.1.2020 -23.3.2020

VARELY/94/2020         20.1.2020
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011).

KUULUTUS
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026

Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja nyt on käynnissä suunnitelman toisen osan, seurantaohjelman, päivittäminen. Merenhoitosuunnitelman kolmas osa on vuonna 2021 tarkistettava toimenpideohjelma. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman toisen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaoh-jelma vuosille 2020–2026 -ehdotuksesta. Lisäksi tausta-asiakirjana on Suomen merenhoidon seurantakäsikirja 2020–2026.
Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.–20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta asiakirjasta 20.3.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähkö-postiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-päristökeskus, PL 236, 20101 Turku; käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Voitte antaa palautetta myös siitä, onko seurantaohjelma riittävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta. Varsinainen
ympäristöarviointi tehdään toimenpideohjelmaa laadittaessa, ja ympäristöselostuksesta kuullaan yhtä aikaa sen kanssa.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

Turussa 20. päivänä tammikuuta 2020
Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

 


KUULUTUS
Julkaistuna Vehmaan kunnan kotisivuilla:
3.1.2020 – 3.2.2020

Asia:
Turun Hallinto-oikeuden päätökset, 4kpl:

Päätös 19/0338/1 asiassa:
Yksityishenkilön kunnallisvalitus päätöksestä,
Vehmaan sosiaali- ja terveyslautakunta 18.10.2018.
Linkki päätökseen THAO päätös 19-0338-1 (19.12.2019)

Päätös 19/0339/1 asiassa:
Yksityishenkilön kunnallisvalitus päätöksestä,
Vehmaan kunnanhallitus 17.9.2018 § 294.
Linkki päätökseen THAO päätös 19-0339-1 (19.12.2019)

Päätös 19/0340/1
Yksityishenkilön kunnallisvalitus päätöksestä,
Vehmaan kunnanhallitus 17.9.2018 § 295.
Linkki päätökseen THAO päätös 19-0340-1 (19.12.2019)

Päätös 19/0341/1
Yksityishenkilön kunnallisvalitus päätöksestä,
Vehmaan kunnanhallitus 17.9.2018
Linkki päätökseen THAO päätös 19-0341-1 (19.12.2019)

Vehmaalla 3.1.2020
Vehmaan kunnanhallitus


Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen (5.12.2019) valitukseen kunnallisasiassa,
joka koskee vapaa-aikalautakunnan vuonna 2017 myöntämiä avustuksia.

Turun hallinto-oikeuden 05.12.2019 antama päätös, nro 19/0321/1
Asia,
Valitus kunnallisasiassa
Valittaja
Yksityishenkilö (Nimi on poistettu kuulutusajan päätyttyä.)

Päätös, josta valitettu – muut päätökset, joihin valitus liittyy
Viranomainen (Päivämäärä / Päätökset)
Vehmaan vapaa-aikalautakunta pöytäkirjan päätökset.
18.5.2017 16§, 17§. 8.11.2017 19§, 24§. 30.1.2018 4§.

Turun hallinto-oikeuden tässä asiassa antama päätös on nähtävänä
Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Vehmaalla 11.12.2019
Vehmaan kunnanhallitus

 


Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila