Ilmoitustaulu

Tietosuojavastaava p. 02- 845 4440


Tarjouspyyntö Vehmaan liikuntahallin ja Seuralan siivouspalveluista siihen liittyvine lisätehtävineen sekä liikuntahallin kioskitoiminnan hoitamisesta

Vehmaan kunta pyytää tarjouksia Vehmaan liikuntahallin ja Seuralan siivouspalveluista siihen liittyvine tehtävineen 1.11.2019 – 31.10.2020 väliseksi ajaksi, optiomahdollisuus seuraavalle vuodelle 1.11.2020 – 31.10.2021.

Siivouspalvelut pitävät sisällään liikuntahallin ja Seuralan ylläpitosiivouksen ja kesällä perussiivouksen, kuntosalin/hallin avainten latauksen, siivoustarvikkeiden tilauksen sekä varauskalenterin pidon. Lisäksi edellytetään, että siivouspalvelujen tuottaja ylläpitää liikuntahallin kioskia arkisin klo 15.00-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-14.00. Yrittäjä pitää kioskia auki lisäksi myös erilaisten turnausten aikana. Avainten lataus on mahdollista kioskin aukioloaikoina. Kioskitulot ja -menot tulevat yrittäjälle.

Siivouspalvelut toteutetaan seuraavan viikkosuunnitelman mukaisesti:

Nimike                                                                         Aika

Liikuntahallin siivous ma                                      3 h

Liikuntahallin/Seuralan siivous ti                       3 h

Liikuntahallin siivous ke                                        3 h

Liikuntahallin siivous to                                        3 h

Liikuntahallin siivous pe                                       3 h

Hintaan sisältyy avainten lataus kioskin aukioloaikoina, tarvikkeiden tilaus, varauskalenterin sekä kioskin hoito. Tarjoushinta sisältää kaikki edellä mainitut tehtävät ja annetaan tuntihintana oheisen tuntimäärän mukaan laskettuna niin, että ALV:n osuus on eritelty erikseen.

Vehmaan kunnan vapaa-aikapalveluille osoitetut tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa Vehmaan kunnanvirastoon, osoitteeseen Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä keskiviikkoon 16.10.2019 klo 12 mennessä, kuoreen merkintä liikuntahallin siivouspalvelutarjous.

Lisätietoja antaa: Vs. hallinto- ja taloussuunnittelija Heli Antikainen-Pauna,  heli.antikainen-pauna@vehmaa.fi p. 044- 7393 702.

Vehmaalla 2.10.2019

Ari Koskinen
Kunnanjohtaja

Vehmaan kunta 150 vuotta ja Vehmaan koulun vihkiäiset

Kaikille avoin juhla la 26.10.2019 kello 15.00 Vehmaan koulu

Ohjelma:

Alkufanfaari: Otso ja Rauno Nisula

Tervetuloa: kunnanjohtaja Ari Koskinen

Musiikkia: Minttu Laine, piano

Puhe: kunnanhallituksen pj. Anna Kaskinen

Musiikkia: Tuuli Jansson ja Hanna Pishro, piano

Yhteislaulua

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!                 Vehmaan kunta

 Kuulutus

Koulualueen asemakaavan muutos kortteli 35 B

Kunnanhallitus asettaa nähtäville MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti Vehmaan kunnan koulualueen asemakaavan muutoksen ehdotuksen ajalle 27.5.2019 – 28.6.2019.

Asemakaavan muutos koskee Vinkkilän asemakaava-alueen korttelia 35b, liikenne- ja puistoaluetta, teknisen huollon aluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan

muutoksella muodostuu kortteli 35 b, yhdyskuntateknisen huollon aluetta, lähivirkistysaluetta, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta sekä maantien aluetta.

Asemakaavan muutoksen ehdotukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä (Saarikontie 8) sen aukioloaikana sekä Vehmaan kunnan kotisivuilla (julkinen tietoverkko): https://www.vehmaa.fi/

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia asemakaavan muutoksen ehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee esittää kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköisesti: vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 27. päivänä toukokuuta 2019
Kunnanhallitus

Asemakaavan asiakirjat ovat ladattavissa alta:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_Vehmaa_koulualue_(190514)
Poistuva_kaava
Vastine_luonnosvaihe_(180608)
Asemakaavan_seurantalomake_ehdotus
Kaavaselostus_Vehmaa_koulualue_ehdotus_(20190514)
Kaavakartta_Vehmaa_koulualue_ehdotus_(20190514)


Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus asettaa nähtäville MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti Kaislarannan ranta-asemakaava ehdotuksen ajalle 27.5.2019 – 28.6.2019.

Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä Kaislaranta 918-425-3-11. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaislarannan ranta-asemakaavan ehdotukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Vehmaan kunnan yhteispalvelupisteessä (Saarikontie 8) sen aukioloaikana sekä Vehmaan kunnan kotisivuilla (julkinen tietoverkko): https://www.vehmaa.fi/

Asianosaisilla on oikeus tehdä muistutuksia ranta-asemakaava ehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Muistutukset tulee esittää kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköisesti: vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 27. päivänä toukokuuta 2019
Kunnanhallitus

Ranta-asemakaavan asiakirjat löytyvät alta aukeavasta linkistä:
https://www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa/

 


Vehmaan kunnanhallitus julistaa yhteisesti haettavaksi kaikki seuraavat avustukset:

  • yleisavustukset 8.500 €
  • kirjasto- ja kulttuuritoimen avustukset 3.000 €
  • avustus kotiseutuyhdistykselle 3.900 €
  • nuorisolain mukaiset avustukset 3.200 €
  • liikuntalain mukaiset avustukset 9.000 €

Avustuksia haetaan seuraavalla lomakkeella: AVUSTUSHAKEMUSLOMAKE (Word)
(tallenna lomake tietokoneellesi, täytä sähköisesti, tulosta ja allekirjoita)

Poikkeustilanteissa lomake ladattavissa myös pdf-muotoisena käsin täytettäväksi: lomake

Lomake palautetaan liitteineen Vehmaan kunnanvirastolle viimeistään 26.4.2019.  Osoite: Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Avustushakemuksen liitteeksi on toimitettava yhdistyksen säännöt, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2019.


Vehmaan kunta monipuolisine palveluinen ja harrastusmahdollisuuksineen sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä Turusta ja Uudestakaupungista. Kuntaan on myös valmistumassa uusi hirsirakenteinen yhtenäiskoulu kesällä 2019. Nykyisen viranhoitajan siirtyessä eläkkeelle

 

Varhaiskasvatuksen opettaja

Vehmaan kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen päiväkoti Päivänkakkaraan ajalle 6.5.2019-31.5.2020. Arvostamme kokemusta lasten kanssa työskentelystä sekä hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Päivänkakkarassa pidämme tärkeänä lasten osallisuuden huomioimista sekä vanhempien ja henkilökunnan avointa vuoropuhelua. Toiminnassamme painotamme leikkiä sekä ympärillämme olevaa luontoa.Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Esi- ja alkuopetuksen pätevyys katsotaan hakijalle eduksi. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ( KVTES).Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6. 2§ tarkoittama rikosrekisteriote. hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta (työavain 224426) 18.04.2019, klo 15 mennessä.Lisätietoja varhaiskasvatuksen johtaja Hanne Ahtiainen 044 7393 882.

Vehmaan kunta

 

Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos

Kunnanhallitus on päättänyt 11.2.2019, § 55, asettaa nähtäville Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.
Ranta-asemakaava koskee kiinteistöä 918-425-3-11 Kaislaranta.
Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1 ja maa- ja metsätalousaluetta.

Suunnittelualue sijaitsee Viiaistenlahden ranta-alueella noin 14 kilometriä tai linnuntietä kahdeksan kilometriä lounaaseen Vehmaan kuntakeskuksesta.
Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos on nähtävillä 4.4.2019 asti Vehmaan kunnanvirastolla sekä osoitteessa: www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa 4.4.2019 klo 16.00 mennessä; Vehmaan kunnanhallitukselle, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai sähköpostitse; vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 1. päivänä maaliskuuta 2019
Kunnanhallitus


Kuulutus
Kaislarannan ranta-asemakaava

Kunnanhallitus on päättänyt 1.10.2018, § 324,  käynnistää Kaislarannan ranta-asemakaavan laadinnan ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen valmistumiseen asti. OAS on nähtävillä Vehmaan kunnanvirastolla sekä osoitteessa www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa
Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Vehmaan kunnanhallitukselle, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 18. päivänä lokakuuta 2018
Kunnanhallitus

Kuulutus
Koulualueen asemakaavan muutos – kortteli 35 B

Vehmaan kunnassa on vireillä koulualueen asemakaavan muutos, joka koskee Vehmaan kunnan Vinkkilän asemakaava-alueen korttelia 35 b ja siihen liittyvät viher- ja maa- ja metsätalousaluetta sekä teknisen huollon aluetta. Kohde sijaitsee Vehmaa Vinkkilässä, Vinkkiläntien ja Kalannintien risteyksen koillispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksesta 10.4.2017 (§ 95). Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.

Vehmaan kunnanhallitus asettaa nähtäville korttelin 35B asemakaavamuutosluonnoksen. Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 3.4. – 4.5.2018 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle rakennuspaikka uudelle koululle sekä koulua palvelevat pysäköintialueet ja kulkuväylät. Koulun ja liikuntahallin lähimaastoon osoitetaan myös ulkoliikunta-, leikki- ja puistoalueita.

Nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaa koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä viimeistään 4.5.2018 klo 14.00 mennessä.

Vehmaalla 29. päivänä maaliskuuta 2018

Kunnanhallitus

Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2019

Kunnanvirasto on avoinna:

ma, ti ja ke    9.00 – 15.00

to                  9.00 – 17.00

pe                 9.00 – 14.00

Telefax  4331 389   vehmaan.kunta@vehmaa.fi  www.vehmaa.fi Puhelinvaihde poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen kokoukset loppuvuodesta 2019: 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12.,  ja 16.12.   Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti parillisten kuukausien toisena torstaina.

Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan. Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina. Jos tämä päivä on pyhäpäivä, niin pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä klo 9.00 – 14.00.

Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina toimielimen sihteerin virkahuoneessa klo 9.00 – 14.00.

Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnan kotisivuilla.

Kunnanhallitus


Kuulutus

Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutos korttelin 37 B osa

Vehmaan valtuusto on 19.12.2017 hyväksynyt Vehmaan Vinkkilän/Margareeta-kodin asemakaavan muutoksen korttelin 37 B osa. Kyseinen asemakaavan muutos on lainvoimainen ja tulee voimaan tästä päivästä alkaen.

Vehmaalla 1. päivänä helmikuuta 2018

Kunnanhallitus

Sosiaalitoimisto tiedottaa:

Sosiaalitoimisto on muuttanut

Sosiaalitoimisto toimii hajasijoitettuna siten, että toimistosihteeri Tiina Lehtosen työhuone on Lahdingon koululla ja peruspalvelujohtaja Raija Ketosen työhuone on terveysasemalla (käynti vuodeosaston ulko-ovesta). Toivomme, että soitat ja sovit etukäteen ajan henkilökohtaista asiointia varten. Näin varmistat, että olemme paikalla ja saat asiasi hoidettua sujuvasti.

Tiina Lehtonen                                                         Raija Ketonen

puh. 044 739 3741                                                  puh. 050 520 8615

Postia sosiaalitoimistoon voi jättää kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen.

Varhaiskasvatuksen johtajan puhelinaika ja puhelinnumero muuttuvat.

Uusi puhelinaika arkipäivisin (ei keskiviikkona) klo 13 alkaen.

Hanne Ahtiainen puh. 044 739 3882.

Kunnanhallitus

Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila