Ilmoitustaulu

Kuulutus
Vähävarttaisen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Vehmaan valtuusto on 19.6.2017 hyväksynyt Vähävarttaisen ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kyseinen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ovat lainvoimaisia ja tulevat voimaan tästä päivästä alkaen.

Vehmaalla 25. päivänä elokuuta 2017

Kunnanhallitus

Vehmaan varhaiskasvatus etsii lastenhoitajaa päiväkotiin

Haemme joukkoomme reipasta varhaiskasvatuksen ammattilaista. Lapsilähtöinen työote on meille tärkeää. Luonto ja lähiympäristö painottuvat kasvatuksessamme. Odotamme sinulta sitoutumista tiimityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta.

Lisäksi arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksesta, kehittävää työotetta, idearikkautta ja positiivista asennetta. Lastenhoitajalta edellytetään lähihoitajan pätevyys.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset ainoastaan Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi  (työavain 149665) 6.9.2017 klo 13.00 mennessä. Lisätietoja vs. Varhaiskasvatuksen johtaja Jenni Leppänen 0503866139. jenni.leppanen@vehmaa.fi

Kuulutus

Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi, 21.08. – 19.09.2017, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti; Vehmaan Nuhjalan ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos.

Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus esittää kaavaehdotusta koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaan Sulakorven ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi, 21.08. – 19.09.2017, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti; Vehmaan Sulakorven ranta-asemakaavan muutos.

Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus esittää kaavaehdotusta koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaalla 21. päivänä elokuuta 2017

Kunnanhallitus

Kuulutus
Vinkkilän asemakaavan muutos, kortteli 37 b

MRL:n 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Vehmaan kunnassa on tullut vireille Vinkkilän asemakaavan muutos, joka koskee osaa korttelista 37b. Suunnittelualueella sijaitsee Margareeta-koti sekä siihen liittyviä rivitaloja ja piha-alueita. Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnanvirastolla kaavan laatimisen ajan.

Samalla ilmoitetaan, että asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville 1.8. – 30.8.2017 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §). Nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaa koskevia mielipiteitä kirjallisesti Vehmaan kunnanhallitukselle, osoitteella, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaalla 31. päivänä heinäkuuta 2017

Kunnanhallitus

Vehmaan isännänviirit

Vehmaan isännänviirejä myy Vehmaan kotiseutuyhdistys museolla (Mynämäentie 157) sen aukioloaikoina. Museon kiinni ollessa viirejä voi tiedustella Anna-Liisa Jäskeltä p. 040 5689232.

 

 

 

 


Korjaus- ja energia-avustukset 2016

Ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville asuinrakennuksille ja asunnoille on haettavissa. Hakuaika päättyy 24.3.2016.

Kunnan myöntämät avustukset
1) Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1             2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760       2940       3920       4995
Bruttotulot €/kk (veter./veter.leski)     2290       3820       5100       6500

2) Kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin

3) Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus
Tulorajat:
Henkilöluku                                          1           2            3            4
Bruttotulot €/kk                                   1760      2940       3920       4995

ARAN myöntämät avustukset, joiden hakuaika on jatkuva 
Avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
1) uuden hissin rakentamiseen
2) liikkumisesteen poistamiseen

Korjaustoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuksen myöntämistä koskeva
päätös on annettu.
Hakemukset toimitetaan tekniseen toimistoon, josta myös saa hakulomakkeita.
Hakulomakkeita ja -ohjeita myös ARAn kotisivuilta www.ara.fi
Lisätietoja: rakennustarkastaja Taina Heinonen 050-4052850
Kunnanhallitus


Maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa

Haja-asutusalueen kiinteistönomistajilla ja mökkiläisillä on kesän ja syksyn 2015 ajan mahdollisuus saada jätevesineuvontaa omalla tontilla. Neuvonnan toteuttaa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA. Neuvonta on puolueetonta ja neuvontakäynti on kiinteistönomistajalle maksuton. Neuvontaa annetaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvontakäynnillä kartoitetaan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä ja mikäli järjestelmä vaatii uudistamista, annetaan arvio kiinteistölle parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista. Jätevesijärjestelmien uudistamiseen liittyviä suunnitelmia ei neuvonnan yhteydessä tehdä. Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain asettamat vaatimukset 15.3.2018 mennessä.
Maksuttoman neuvontakäynnin voi tilata joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia jätevesineuvoja Minna Kivilähteelle, p. 044 907 5990, minna.kivilahde@valonia.fi.

Valonia järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa haja-asutuksen jätevesi-illan marras-joulukuussa Vehmaan kunnanvirastolla, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoa neuvonnasta www.valonia.fi/hakku


Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen Vehmaan terveysasema toimii arkisin ajanvarauksella. Terveydenhuollonhenkilö arvioi hoidon kiireellisyyden, ja varaa arvion mukaan tarvittavan ajan.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto,

Ajanvaraus puh. (02) 4374 313
Viimeistään 1.1.2016 ihmiset soittavat vain puhelinnumeroon (02) 8451 2401

Muut puhelut, kuten laboratoriovastausten kyselyt, resepti uusinnat pyydetään soittamaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana puh. (02) 8451 2500 (2.3.2015 alkaen).

Uudenkaupungin yhteistoiminta- alueen vehmaan lääkärin- ja sairaanhoitajan sekä suunterveydenhuollossa otetaan käyttöön puhelinautomaatti (=NISPA) 2.3.2015 alkaen. Asiakkaat soittavat jatkossakin yllä mainittuihin puhelinnumeroihin. Nispaan jätetään yhteydenotto pyyntö, jonka jälkeen terveydenhuollonhenkilöstö soittaa asiakkaalle takaisin saman päivän aikana.

Haluamme kehittää toimintaamme siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tarpeitanne. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme tietää käsityksiänne tarjoamastamme palvelusta.

Voitte antaa palautetta seuraavilla tavoilla
– lomakkeella terveysaseman palautelaatikkoon
– sähköpostilla suoraan esimiehelle tai esimiehen esimiehelle
Uudenkaupungin kaupungin internet-sivuilla osoitteessahttp://uusikaupunki.fi/template_etusivu.asp kohdassa ”palaute”


Vehmaan kunnan vuosi-ilmoitus 2017

Kunnanvirasto on avoinna:

ma, ti ja ke    9.00 – 15.00

to                  9.00 – 17.00

pe                 9.00 – 14.00

Telefax  4331 389   vehmaan.kunta@vehmaa.fi  www.vehmaa.fi Puhelinvaihde poistettu käytöstä. Suorat numerot löytyvät puhelinluettelosta.

Toimielinten kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu, kun se määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia tai muutoin on tarpeen. Kokouksista ilmoitetaan erikseen säädetyllä tavalla.

Kunnanhallituksen kokoukset loppuvuodesta 2017: 14.8., 4.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 27.11., ja 4.12.  Kokoukseen tarkoitetut asiat on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään parillisten kuukausien toisena torstaina.

Muut lautakunnat pitävät kokouksensa sopimusten ja käsiteltävien asioiden mukaan. Kokoukseen tarkoitetuista asioista pyydetään ottamaan yhteys lautakunnan esittelijään/sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina. Jos tämä päivä on pyhäpäivä, niin pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä klo 9.00 – 14.00.

Lautakuntien pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokouksen jälkeisenä ensimmäisenä torstaina toimielimen sihteerin virkahuoneessa klo 9.00 – 14.00.

Lisäksi pöytäkirjat ovat nähtävänä kunnan kotisivuilla.

Kunnanhallitus


Ympäristönsuojelumääräysluonnokset ovat nähtävänä 6.5.-14.6.2013

Ympäristönsuojelumääräysluonnokset

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut

Liite 1 Taajaan rakennetutu alueet, Vinkkilä

Liite 2 Taajaan rakennetutu alueet, Rautila

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook