Sidonnaisuusilmoitukset

Tällä sivulla esitetään viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden Kuntalain edellyttämät sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Sidonnaisuusilmoituksia korjataan tarkastuslautakunnan kokouksessaan 8.9.2017 antamien ohjeiden myötä. Koonti sidonnaisuusilmoituksista palautetaan verkkosivuille lautakunnan käsittelyn jälkeen.

Päivitetty 19.9.2017

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook