Sidonnaisuusilmoitukset

Tällä sivulla esitetään viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden Kuntalain edellyttämät sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Sidonnaisuusilmoitustaulukko

Päivitetty 13.11.2017

 

Tarkastuslautakunta 8.9.2017

Tarkastuslautakunta 3.11.2017

Valtuusto 13.11.2017

Tarkastuslautakunnan ja valtuuston käsittely