Valtuusto

Pöytäkirjat 2018

Kv26.02.2018, verkossa julkaistavat liitteet:  § 6 Kuntastrategia, kohti 2020-lukua§ 7 Konsernin tarvoitteetHallintosääntö 27.2.2018

Kv18.06.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § 12 Vuoden 2017 TP, määrärahojenylitykset § 13 Tilinpäätösasiakirja2017 § 13 Tilintarkastuskertomus 2017 § 14 Arviointikertomus vuodelta 2017 § 15 Kuntalaisaloite lisätilaa kirjastolle § 20 Hallintosäännön muuttaminen ja virheiden korjaus

Kv08.10.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § 24 TAn toteutuminen, investointien toteutuminen § 24 TAn toteutuminen, koko kunnan toteumavertailu ilman lomituslautakuntaa § 24 TAn toteutuminen, koko kunnan toteutumavertailu § 24 TAn toteutuminen, toteutumavertailut lautakunnittain § 29 Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksu § 30 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat – Valtuustoaloitteet

Kv12.11.2018

Esityslistat 2018

Kv26.02.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § 6 Kuntastrategia, kohti 2020-lukua§ 7 Konsernin tarvoitteet§ 8 Hallintosääntö

Kv18.06.2018, verkossa julkaistavat liitteet:§ 12 Vuoden 2017 TP, määrärahojenylitykset § 13 Tilinpäätösasiakirja2017 § 13 Tilintarkastuskertomus 2017 § 14 Arviointikertomus vuodelta 2017 § 15 Kuntalaisaloite lisätilaa kirjastolle § 20 Hallintosäännön muuttaminen ja virheiden korjaus

Kv08.10.2018, verkossa julkaistavat liitteet; § 24 TAn toteutuminen, investointien toteutuminen § 24 TAn toteutuminen, koko kunnan toteumavertailu ilman lomituslautakuntaa § 24 TAn toteutuminen, koko kunnan toteutumavertailu § 24 TAn toteutuminen, toteutumavertailut lautakunnittain § 29 Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksu

Kv12.11.2018 

Kv17.12.2018

Pöytäkirjat 2017

Kv06.03.2017

Kv20.03.2017

Kv24.04.2017

Kv19.06.2017

Kv28.08.2017

Kv02.10.2017

Kv13.11.2017

Kv19.12.2017

 

Esityslistat 2017

Kv02.10.2017

Kv13.11.2017

Kv19.12.2017

 

Pöytäkirjat 2016

08.02.2016

07.03.2016

25.04.2016

20.06.2016

12.09.2016

14.11.2016

Kv19.12.2016

Pöytäkirjat 2015

26.01.2015

23.03.2015

15.06.2015

21.09.2015

02.11.2015

14.12.2015

Pöytäkirjat 2014

10.02.2014

10.03.2014

02.06.2014

01.09.2014

07.10.2014

10.11.2014

15.12.2014