Valtuusto

Vehmaan kunnassa ollaan ottamassa käyttöön asianhallintajärjestelmää.
Uusimmat Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan uudessa julkaisujärjestelmässä.

Tämä on linkki uuteen julkaisujärjestelmään 

Esityslistat 2020

Pöytäkirjat 2020

Kv 7.12.2020

Kv 9.11.2020
Liitteet: § 38 Liite -Veronlykkäykset korvaukset § 38 Liite-Muutospäätös vos ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta 2020

Kv19.10.2020
Liitteet: § 30 Talousohjelma vuosille 2020-2023 § 31 Talousarviomuutosten hyväksyminen § 33 Osavuosikatsaus 1-8, 2020

Kv17.8.2020
Liitteet:
§ 25 Liite – Hallintosäännön muutokset (Valtuusto 17.8.2020) § 26 Liite VM kirje (Valtuusto 17.8.2020) § 27 Liite – valtuustoaloite (Valtuusto 17.8.2020)

Kv22.6.2020
Liitteet:
LIITE §11 Tilintarkastuskertomus (valt 22.6.2020) Liite §11 v. 2019 talousarvion ylitykset (valt 22.6.2020 §11) Liite §12 tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2019 (valt 22.6.2020 §12) Liite §13 Sidonnaisuusilmoitukset (valt 22.6.2020 §13) Liite §14 valtuustoaloite (valt 22.6.2020 §14) Liite §15 kuntalaisaloite (valt 22.6.2020 §15) § 18 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet § 21 Hyvinvointikertomusraportti vuodelta 2019 § 20 Osavuosikatsaus 1-4_2020 § 11 Vuoden 2019 Tilinpäätöksen hyväksyminen -Tilinpäätös 2019 (Kh 30.3.2020 § 102, Valt 22.6.2020 §11) § 17 Vehmaan koulun taloudellinen loppuselvitys § 19 Valtiovarainministeriön päätös

Kv26.2.2020
Liitteet:
§ 6 Arviointityöryhmän arviointiraportti, § 7 liite Uki – Ote Terveyslautakunnan pöytäkirjasta

Pöytäkirjat 2019

Kv18.03.2019

Kv13.05.2019

Kv17.06.2019

Kv14.10.2019

Kv11.11.2019

Kv16.12.2019

Pöytäkirjat 2018

kv 26.02.2018

kv 18.06.2018

kv 08.10.2018

kv 12.11.2018

kv 17.12.2018