Kunnanhallitus

Vehmaan kunnassa ollaan ottamassa käyttöön asianhallintajärjestelmää.
Uusimmat kunnanhallituksen pöytäkirjat ja esityslistat julkaistaan kunnan uudessa julkaisujärjestelmässä.

Tämä on linkki uuteen julkaisujärjestelmään 

 

 

 

Pöytäkirjat 2021

Kunnanhallituksen pöytäkirja 1.3.2021  (Tallennettu asianhallintaohjelmasta)
Pöytäkirja on julkaistu Vehmaan kunnan verkkosivuilla 4.3.2021
Tämä pöytäkirja tullaan julkaisemaan myös ylempänä olevasta linkistä aukeavassa julkaisussa myöhempänä ajankohtana.

kh 8.2.2021

kh 18.1.2021 (Kirjoitusvirheen korjaus tehty 15.2.2021)
Liitteet: § 15 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021 ja päätös kuntienkotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021 § 17 Käyttösuunnitelman hyväksyminen – kunnanhallitus § 19 Lausunto Lounais-Suomen poliisilaitoksen lausuntopyyntöön poliisipäivystyksestä koskevasta muutossuunnitelmasta Uudenkaupungin poliisiasemalla § 20 Uusien toimintamallien käyttöönotto

Pöytäkirjat 2020

Kh 14.12.2020
Liitteet:§ 352 Lomitusalueen kartta § 352 Lomituspalvelutietoja § 353 Uusikaupunki-Turku joukkoliikenteen hankinta 1.6.2021 alkaen § 354 Kuntavaalit 2021, ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan määräminen § 357 Avustukset 2020 § 364 Valtionvarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuksista 2020, Päätös § 365 Lokakuun 2020 talousraportti §364 Valtionvarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuksista 2020, Kuntataulukko

kh 10.12.2020

kh 23.11.2020
Liitteet: § 332 Liite Sairaanhoitopiirin perussopimus

kh 9.11.2020
Liitteet: § 319 Eriävä mielipide

kh 2.11.2020
Liitteet: § 308 Osallistuminen kehitysyhtiö Ukipoliksen hankkeisiin

kh 26.10.2020
Litteet: § 297 Liite -Veronlykkäykset korvaukset § 297 Liite-Muutospäätös vos ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta 2020 § 299 EOAK-6419-2020 -Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus kanteluun

kh 5.10.2020
Liitteet: § 282 Kunnan sitoumus Saaristomeren kalatalousohjelman rahoitukseen kaudella 2021-2027 § 287 Osavuosikatsaus 1-8, 2020

kh 21.9.2020
Liitteet: § 271 Talousarviomuutosten hyväksyminen § 272 Kunnanhallituksen tuloskortti vuodelle 2021

kh 7.9.2020
Liitteet: § 255 Sote-lausunto

kh 24.8.2020
liitteet: § 240 Muutospäätös kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020, taulukko peruspalvelujen muutoksista § 240 Muutospäätös kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020, VM päätös § 244 Talousohjelma vuosille 2020-2023 § 245 Vehmaan kunnan toiminnan ja talouden kehys vuosille 2021 – 2023 ja talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

kh 10.8.2020
Liitteet: § 225 Lausunnon antaminen talousarviovalmisteluun U-sotelle § 226 Lausunnon antaminen V-S erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan 2021-2023 § 227 Kivijarven_metsat_kartta1_lunastettava_alue_suojeluvaraukset § 227 Kivijarvenmetsat_kartta2_suojelualueen_toteutustilanne § 227 Kivijarvenmetsatt_ Kartta 3_lunastettavat_alueet § 227 Lausuntopyyntö_kunta ja VSL_VARELY-3242-2020_260620_sp § 228 Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksista § 228 Turunseutuljs_raporttiluonnos_2020_06_05 § 228 VSljs_raporttiluonnos_2020_06_05 § 232 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020, kirje § 232 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020, lomake

kh 29.6.2020
Liitteet: § 201 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje

kh 15.6.2020
Liitteet: § 171 Osallistuminen sote-rakenneuudistusta tukevaan alueellisen valmistelun 2020-2021 valtionavustushakuun – päätös hankkeeseen osallistumisesta
§ 179 Osavuosikatsaus 1- 4 2020 liite1  § 179 Osavuosikatsaus 1- 4 2020 liite2  §179Tuloskortit Hallitus Valtuusto 2020 1-4 § 180 Liite – Hyvinvointikertomus raportti 2019 (Kh 15.6.2020)  § 182 Liite- Keskuskeittiön asiakasmäärät (Kh 15.6.2020)  §188 Pöytäkirjat, liite (Poikkeusolojen johtoryhmä)

kh 13.1.2020
Liitteet: § 13 Yksityishenkilön oikaisuvaatimus – sosiaalityöntekijän virka § 14 Melan tiedustelu kiinnostuksesta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen § 16 Esityksen tekeminen V-S sairaanhoitopiirille uudesta budjetointi- ja talousohajusmallista § 18 Käyttösuunnitelman hyväksyminen – kunnanhallitus § 26 Tammikuun 2020 talousraportti
Huomautus; pöytäkirjassa ollut kirjoitusvirhe sivulla 23 on korjattu 20.1.2020.

Virheellinen teksti: päätös (18.11.2018, § 341) ei ole ylläolevilla perusteilla…
Korjattu teksti: päätös (18.11.2019, § 341) ei ole ylläolevilla perusteilla…

kh 3.2.2020
Liitteet: § 33 Käyttösuunnitelman hyväksyminen – kunnanhallitus § 36 Kuntien digitalisaation edistämisen määrärahan käyttö § 38 Vuokrasopimuksen jatkaminen Rautila-Irjala kyläyhdistyksen kanssa

Kh24.02.2020
Liitteet: § 50 U-soten selvitys Vehmaalle § 54 liite Uki -Ote Terveyslautakunnan pöytäkirjasta

Kh 16.3.2020
Liitteet: § 71 Valtuustoaloite

kh 23.3.2020

Kh-30.3.2020
Liitteet: § 103 Vuoden 2019 valtuustoaloitteet , § 104 Vuoden 2019 kuntalaisaloitteet

kh 14.4.2020 
Liitteet: Liite 1 Valtionavustushakemus, Yksinyrittäjän avustus Liite 2 Yksinyrittäjän tukisumman jako kunnittain (002) (003) Liite 3 Yksinyrittäjän avustuksen hakemusluonnos Liite 4 De minimis Ohje KUNNILLE YY-avustus 8.4.2020 final TEM kirjepohja VN asetus yksinyrittäjien tukeminen

kh-20.4.2020

kh 11.5.2020
Liitteet:§ 139 Vehmaan koulun taloudellinen loppuselvitys § 141 Vehmaa – mainoskyltti § 143 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet § 145 Talousarviovalmistelun aikataulu 

kh 25.5.2020

Pöytäkirjat 2019

kh 14.01.2019

kh 11.02.2019

kh 25.02.2019

kh 11.03.2019

kh 25.03.2019

kh 08.04.2019

kh 29.04.2019

kh 20.05.2019

kh 03.06.2019

kh 10.06.2019

kh 24.06.2019

Kh 12.8.2019_Kirjoitusvirheenkorjaus
Pöytäkirja on alunperin laitettu kotisivuille 26.8.2019.

kh 26.08.2019

kh 09.09.2019

kh 23.09.2019

kh 07.10.2019

kh 28.10.2019

kh 04.11.2019

kh 18.11.2019

kh 9.12.2019

kh 16.12.2019

Pöytäkirjat 2018

kh 08.01.2018

kh 15.01.2018

kh 29.01.2018

kh 12.02.2018

kh 05.03.2018

kh 26.03.2018

kh 09.04.2018

kh 23.04.2018

kh 14.05.2018

kh 04.06.2018

kh 18.06.2018

kh 25.06.2018

kh 06.08.2018

kh 20.08.2018

kh 10.09.2018

kh 17.09.2018

kh 01.10.2018

kh 22.10.2018

kh 29.10.2018

kh 05.11.2018

kh 19.11.2018

kh 03.12.2018

kh 10.12.2018