Kunnanhallitus

Kaikki julkiset liitteet ovat nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä tai tarvittaessa tilattavissa: vehmaan.kunta@vehmaa.fi  Liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan.

 

Esityslistat 2018

kh 8.1.2018

kh 15.1.2018

kh 29.1.2018

kh 12.02.2018

kh 5.3.2018

kh 9.4.2018

kh 23.4.2018

kh 14.5.2018

kh 4.6.2018

kh 18.06.2018

kh 25.6.2018

kh 06.08.2018 

kh 20.08.2018 

kh 10.09.2018 

kh 17.09.2018

kh 01.10.2018

kh 22.10.2018

kh 29.10.2018

kh 5.11.2018

kh 19.11.2018

kh 3.12.2018 

kh 10.12.2018

Pöytäkirjat 2018

kh 8.1.2018, verkossa julkaistavat liitteet:  –

kh 15.1.2018, verkossa julkaistavat liitteet:  §16kunnanhallituksen tulosyksikkötaso§17pyyntö kuntiin hyte-koordinaattoreiden nimeämisestä

kh 29.1.2018, verkossa julkaistavat liitteet: §32,33,34hankintailmoitus§42VVoy, yhtiökokousta vastaava ptk, 1-2018

kh 12.02.2018, verkossa julkaistavat liitteet: §50konsernin tavoitteet§53hallintosääntö 12.2.2018§54elynpäätös§60ptkote_Laitila§62soteltk_käyttösuunnitelma

kh 5.3.2018, verkossa julkaistavat liitteet: §84avustushakemuslomake§85Lahdingon kyläyhdistyksen esitys

kh 26.3.2018 (pidetty nähtävillä)

kh 26.3.2018

kh 9.4.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § 127 Maaseutupäällikön henkilöstöresurssin myynti maakunnan muutosorganisaatioon§ 128 Lomitustoimen johtajan henkilöstöresurssin myynti maakunnan muutosorganisaatioon§ 130 Varsinais-Suomen liiton lausuntopyyntö- vaihemaakuntakavan valmisteluvaihe,

kh 23.4.2018, verkossa julkaistavat liitteet: §143Esitysten tekeminen sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä§143Lausuntopyyntö strategiasta§145Kunnan elinkeinoelämän projekti

kh 14.5.2018, verkossa julkaistavat liitteet: §156 Tilinpäätös2017§165 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2017,

kh 4.6.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § 180 Irtisanoutumisilmoitus, § 184 Turun hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö-Vehmassalmen nopeusrajoitus, § 189 Selvitys aluehallintovirastolle kunnan sivistystoimen organisoinnista, § 205 Sopimus lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi

kh 18.06.2018

kh 25.6.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § 217 Kauppakirjan hyväksyminen Vehmaan kunta Jyrki Susi § 218 Kauppakirjan hyväksyminen Vehmaan kunta Simo Kallio § 220 Vasan hallinto-oikeuden päätös 00585 18 5211 § 221 Selvityksen antaminen aluehallintoviraston selvityspyyntöön LSAVI 1764 06 00 2018 – kantelu Ilmari Heinonen § 222 Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle 00761 18 2299- kunnallisvalitus Ilmari Heinonen § 223 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle 00762 18 kunnallisvalitus Talentia ry Päivi Maisila § 224 Lausunnon antaminen Lounais-Suomen alueelliseen hyvinvointikertomukseen 2018 § 225 Valtakunnallisen työterveysyhtiön perustaminen osakassopimus § 226 Vanhustenhuollon organisaatiorakenne § 229 Aluehallintoviraston vastaus Ilmari Heinosen kanteluun – tiedoksi Vehmaan kunnanhallitus § 231 Kuntalaisaloite – Ilmari Heinonen § 234 Hallinto- ja taloussuunnittelijan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen § 236 Maaseutuhallinnon Uudenkaupungin toimipisteen vuokrasopimuksen muuttaminen § 238 Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 14.6.2018

kh 6.8.2018 verkossa julkaistavat liitteet: §248 §249 §250 §252 §255 §256.1 §256.2 §256.3

kh 20.08.2018  verkossa julkaistavat liitteet: §268 

kh 10.09.2018 verkossa julkaistavat liitteet: § 281 Ukipoliksen hanketilanne § 282 Osallistuminen Elokuvasäätiön toimintaan

kh 17.09.2018 verkossa julkaistavat liitteet: § 293 Kunnanhallituksen päätös 26.3.2018, § 105 § 293 Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle – Ilmari Heinosen kantelu § 293 Valtuuston päätös 20.3.2017, § 12 § 294 Oikaisuvaatimus – Ilmari Heinonen – kunnanjohtajan virkavapaus § 295 Oikaisuvaatimus – Ilmari Heinonen – kunnanjohtajan viransijaisuuden hoitaminen § 296 Oikaisuvaatimus – Ilmari Heinonen – hallinto- ja taloussuunnittelijan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen § 297 – Korvausvaatimus – Ilmari Heinonen, lisäys 12.9.2018 § 297 Korvausvaatimus – Ilmari Heinonen § 298 Oikaisuvaatimus- Ilmari Heinonen – tiedustelu 30.7.2018 – palaute 30.7.2018 -lähete 30.7.2018 § 299 Kiireellinen vaatimus – Ilmari Heinonen – täytäntöönpanokirjauksen kumoaminen § 300 Varsinais-Suomen liiton alustava talousarvio 2019 sekä taloussuunnitelmaluonnos 2019 – 2020

kh 01.10.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § 314 Varsinais-Suomen TYPn yhteistyösopimuksen 2019-2021 hyväksyminen ja allekirjoittaminen § 318 Kiinteistöverosta vapauttaminen 2018, Vehmaan Sos.Dem. Työväenyhdistys ry. § 322 Lausunnon antaminen Uudenkaupungin kaupungin hallintosäännöstä § 323 Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksut, kh 16.4.2007, § 92 § 323 Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksut, maksujen perusteet § 323 Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksut, valtuusto 29.1.2007, §7 § 324 Kaislarannan ranta-asemakaava

kh 22.10.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § 339 Valtuustoaloitteet § 343 Avustukset

kh 29.10.2018, verkossa julkaistavat liitteet: §353 liite TA 2019 ja TS 2019-2021

kh 5.11.2018, verkossa julkaistavat liitteet: § § 362 Oikaisuvaatimus, tieavustukset yksityisille teille nro 2 vuonna 2018Oikaisuvaatimus, tieavustukset yksityisille teille nro 1, vuonna 2018 
§ 363 Entisen valtionavustuksen korvaavan kunnan tieavustuksen myöntäminen vuonna 2018

kh 19.11.2018,

kh 3.12.2018 §401 Lisätalousarvio 2018, §402 Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 ja 2021

kh 10.12.2018, verkossa julkaistavat liitteet  § 416 Kokouksesssa hyväksytty Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksut § 420 Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointimalli § 420 Kehittämisryhmä-Työsuojelutoimikunnan pöytäkirja § 424 Lisätalousarvio 2018

Esityslistat 2017

kh 25.9.2017

kh 09.10.2017

kh 23.10.2017

kh 30.10.2017

kh 06.11.2017

kh 27.11.2017

kh 11.12.2017

 

Pöytäkirjat 2017

kh 16.1.2017

kh 6.2.2017

kh 27.2.2017

kh 20.3.2017

kh 27.3.2017

kh 10.4.2017

kh 2.5.2017

kh 29.5.2017

kh 12.06.2017

kh 26.6.2017

kh 31.7.2017

kh 14.8.2017

kh 21.8.2017

kh 4.9.2017

kh 25.9.2017

kh 09.10.2017

kh 23.10.2017

kh 30.10.2017

kh 06.11.2017

kh 27.11.2017

kh 11.12.2017

 

Pöytäkirjat 2016

18.01.2016

01.02.2016

08.02.2016

29.02.2016

21.03.2016

11.04.2016

25.04.2016

02.05.2016

23.05.2016

06.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

15.08.2016

29.08.2016

05.09.2016

26.09.2016

3.10.2016

17.10.2016

24.10.2016

7.11.2016

28.11.2016

12.12.2016

kh 19.12.2016