Suunnitelmat, ohjeet, säännöt, asiakirja- / kopiomaksut ym.

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksut

Kuntastrategia, kohti 2020-lukua

 

Talousarvio 2018 + valtuuston 26.2.2018 hyväksymät Konsernin tarvoitteet

Tilinpäätös 2016

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 -2020

 

Hallintosääntö hyväksytty valtuustossa 26.2.2018 – voimaan 1.4.2018 (varhaiskasvatusta koskevien määräysten voimeentulo 1.8.2018)

Hallintosääntö voimassa 31.3.2018 asti

 

Vehmaan kunnan konserniohje

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

Tilintarkastuskertomus 2016

Palkkiosääntö voimassa 31.3.2018 asti (1.4.2018 alkaen linjattu uudessa hallintosäännössä)