Suunnitelmat, ohjeet, säännöt, asiakirja- / kopiomaksut ym.

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista perittävät maksut

Kuntastrategia, kohti 2020-lukua

Vuoden 2018 Tilinpäätösasiakirja
Vuoden 2018 Talousarvion ylitykset
Vuoden 2018 Tilintarkastuskertomus
Valtuusto 17.6.2019 27§ (Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen).

Hallintosääntö voimassa 1.8.2019 alkaen (Valtuuston hyväksymä 17.6.2019, 25§).
1.8.2019 voimaan tulleeseen hallintosääntöön tehtiin valtuuston käsittelyssä yksi tekstimuutos sivulle 15:
”Lautakunnan esittelijän (toimialajohtaja) ollessa esteellinen tai estynyt, ao. lautakunnassa voidaan asia nimetyn sijaisen lisäksi ratkaista myös puheenjohtajan selostuksen perusteella.”
Valtuusto 17.6.2019 25§ (Hallintosäännön hyväksyminen).

Hallintosääntö hyväksytty valtuustossa 26.2.2018 – voimaan 1.4.2018 (varhaiskasvatusta koskevien määräysten voimeentulo 1.8.2018)
Hallintosääntö voimassa 31.3.2018 asti

Talousarvio 2018 + valtuuston 26.2.2018 hyväksymät Konsernin tarvoitteet
Tilinpäätös 2016
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 -2020

Vehmaan kunnan konserniohje

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

Tilintarkastuskertomus 2017
Tilintarkastuskertomus 2016

Palkkiosääntö voimassa 31.3.2018 asti (1.4.2018 alkaen linjattu uudessa hallintosäännössä)