Vapaa-aika- ja nuorisopalveluiden tietovarannot

Vapaa-aika ja nuorisopalveluiden hallinnoimat tietovarannot ja asiarekisterit

Kunnan vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikunta- ja nuorisotyö.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja sopimukset

Katso Hallintopalvelut, Asianhallintarekisteri.

Nuorisopalveluiden asiarekisterit

Nuorisopalvelut tarjoavat nuorisotiloja, retki- ja leiritoimintaa, erilaisia tapahtumia, etsivää nuorisotyötä ja osallistuu avustusten käsittelyyn nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille sekä vastaa nuorten kesätyöllistämisestä.

Tietoaineistot

  1. Etsivä nuorisotyö asiakasrekisteri
  2. Leirit, retket ja tapahtumat
  3. Nuorisotilojen ylläpito ja vuokraus

Tietojärjestelmät

  1. PARent-järjestelmä
  2. Webropol

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön tai tapahtuman nimeä.

Liikuntapalveluiden asiarekisterit

Käyttötarkoituksena järjestää kuntalaisille muun muassa liikuntahallipalveluita, liikuntatapahtumia, liikuntaryhmiä sekä seuratoiminnan tukeminen ja osallistuu avustukset käsittelyyn yhdistyksille.

Tietoaineistot

  1. Liikuntapaikkojen sekä välineiden ylläpito ja vuokraus
  2. Liikuntahallin ja kuntosalin asiakasrekisterit
  3. Tapahtumat

Tietojärjestelmät

Liikuntahallin varausjärjestelmä evaraus.fi

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön tai tapahtuman nimeä.