Sosiaali- ja terveystoimen tietovarannot

Sosiaalipalveluiden hallinnoimat tietovarannot ja asiarekisterit

Vehmaan sosiaali- ja terveystoimen palveluihin kuuluvat sosiaalipalvelut ja iäkkäiden palvelut

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla                                                  

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja sopimukset

Katso Hallintopalvelut, Asianhallintarekisteri.

Iäkkäiden palveluiden tietovaranto

Tarkoituksena on vanhustyön, omaishoidon tai palvelutalon piirissä olevien asiakkaiden/asukkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmien ylläpitäminen, palveluiden tarpeen arviointi, neuvonta ja ohjaus, palveluiden myöntäminen ja seuranta, asiakasmaksuista päättäminen ja niiden laskutus sekä tilastointi.

Tietoaineistot

 1. Asiakkaan ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 2. Hakemukset
 3. Hoito- ja palvelusuunnitelmat
 4. Hoitoon liittyvät kirjaukset
 5. Palveluiden tuottajien perustiedot
 6. Palvelu- ja maksupäätökset
 7. Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

 1. Mediatri

 

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta.

Perhetyön ja aikuissosiaalityön tietovaranto

Tarkoituksena asiakkaan sosiaalipalvelujen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin. Järjestelmän tietoja käytetään rekisterinpitäjän palveluiden tuottamiseen ja toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Tietoaineistot

 1. Asiakkaan ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 2. Hakemukset
 3. Ilmoitukset
 4. Asiakassuunnitelmat
 5. Päätökset
 6. Asiakaskertomus
 7. Asiakkaan palvelujen kannalta tarpeelliset sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä tilannetta koskevat tiedot ja muut palvelun kannalta välttämättömät tiedot.
 8. Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

 1. Pro Consona / Sosiaalityöjärjestelmä

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta.