Maaseutu- ja lomituspalveluiden tietovarannot

Maaseutu- ja lomituspalveluiden hallinnoimat tietovarannot ja asiarekisterit

Vehmaan kunta järjestää maaseutuhallinnon palvelut Vakka-Suomen seutukunnassa. Vakka-Suomen yhteistoiminta-alue käsittää Laitilan ja Uudenkaupungin kaupungit sekä Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat.

Vehmaan kunta toimii lomituksen paikallisyksikkönä yhteensä 21 kunnan ja kaupungin alueella.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla                                                  

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja sopimukset

Katso Hallintopalvelut, Asianhallintarekisteri.

Maatalouslomituksen tietovaranto

Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää pakollisesti MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, joilla on kotieläimiä ja kotieläintuotanto on maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse säännöllisesti omalla tehtäväosuudellaan kotieläinten hoitotöihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja.

Tietoaineistot

 1. Maatalousyrittäjien henkilö, maatila ja sopimus tiedot
 2. Maatalouslomittajien henkilö ja palvelussuhteen tiedot

 

Tietojärjestelmät

 1. Lomitusnetti
 2. Populus
 3. Pro Economica
 4. OneNote

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta, maatilatietoja.

Maaseutupalveluiden tietovaranto

Vehmaan kunta järjestää maaseutuhallintopalvelut koko Vakka-Suomessa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue käsittää alueena: Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan.

Tietoaineistot

 1. Maaseutupalveluihin kuuluviin tukiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät tiedot
 2. Eläinten rekisteröintitiedot
 3. Katselmukset (hirvi-, petoeläin- ja hukkakaurakatselmukset)

 

Tietojärjestelmät

 1. Tukioikeusrekisteri
 2. Eläintenpito rekisteri
 3. Tukisovellus
 4. IACS

 

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta, maatilatietoja.