Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tietovarannot

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden hallinnoimat tietovarannot ja asiarekisterit

kulttuuritoimen palvelujen järjestäminen kaupunkilaisille.

Kulttuuritoimi tarjoaa kirjastopalveluita ja monipuolisia kulttuuritapahtumia sekä ylläpitää Vehmaalla olevaa Jussi Vikaisen veistoskokoelmaa.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja sopimukset

Katso Hallintopalvelut, Asianhallintarekisteri.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tietovaranto

Tietovarannon käyttötarkoitus, kirjasto-, museo sekä kulttuuritapahtumapalveluiden järjestämiseen ja tuottaminen sekä tilastointi.

 

Tietoaineistot

  1. Kirjaston asiakkaan tiedot
  2. Lainauksenvalvonnan tapahtumatiedot
  3. Selvittämättömät asiat: Huomautukset ja asiakkaan statukset
  4. Lainaajaa koskevat tilastotiedot
  5. Kirjaston kokoelmatiedot

Tietojärjestelmät

  1. Kirjaston asiakastietojärjestelmä Koha

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, asiakas-ID, henkilötunnusta.