Vehmaan Vesi Oy

Kunnan kiinteistöt ja  Vehmaan Vesi Oy:n vesihuolto

Kiireellisiä toimenpiteitä vaativissa vikatapauksissa  päivystys puh. 044 054 6494.

*********

Vesivuoto löydetty, syynä jäätynyt vesimittari

Päivitys 16.12.2021, n. klo 15.00
Vesivuoto paikallistettu, syynä jäätynyt ja rikkoontunut vesimittari.

********

Vesivuotoepäily, veden kulutus noussut huomattavasti

Päivitys 16.12.2021, klo 03:12
Vuotokohta paikannettu alueelle Salmenkaisti-Ukkila-Piiloinen. Kiinteistönomistajia kehoitetaan tarkastamaan omat rakennuksensa viipymättä.

*****
Päivitys 15.12.2021:
Vuotoaluetta ryhdytään paikantamaan tulevana yönä klo 0.00 alkaen. Yöllä siis esiintyy satunnaisia vesikatkoja.

*****
13.12.2021
Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettyjen kiinteistöjen omistajia kehoitetaan tarkastamaan tyhjillään olevien rakennusten (esim. vapaa-ajan käytössä olevat kiinteistöt) tilanne pikaisesti vesivuodon varalta!

Viime viikon aikana vaihdettiin 5 jäätynyttä vesimittaria. Yökulutus on edelleen reilusti koholla, joten kiinteistönomistajien tulisi pikimmiten tarkistaa kiinteistöjen vesikalusteiden tilanne!
Vesilaitoksen toimittaman veden kulutus on noussut jo n. 72 000 litraan/vrk.

Ilman lauhduttua jäätynyt putkisto aiheuttaa edelleen vesimittarin rikkoutumisia aiheuttaen vesivuotoja
ja -vahinkoja kiinteistöissä.

Mahdollisista vesivuodoista pyydämme ilmoittamaan välittömästi vesihuollon päivystykseen, puh. 0440 546494.


***************

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen 20.12.2021 mennessä

Vehmaan Vesi Oy:n verkostoon liitettyjen kiinteistöjen vesimittarin lukema pyydetään ilmoittamaan viimeistään 20.12.2021. Mielellään mahdollisimman pian lukukortin saavuttua.

Huom! Viikolla 48 lähetetyissä lukemakorteissa edellisen mittarilukeman vuosiluku on virheellistä muotoa, esim. 0202, kun pitäisi olla 2020. Virhe johtuu tulostuspalvelussa olleesta datavirheestä. Virhe ei vaikuta laskutukseen, Kulutus-Webissä ja laskutusohjelmassa vuosiluku on oikein.

Vesimittarin lukeman ilmoittamistavat:
1) Ilmoita lukema ensisijaisesti sähköisesti kulutus-Web-palvelun kautta.
Palveluun kirjaudutaan syöttämällä kulutuspiste ja mittarinumero, jotka löytyvät vesimittarilukeman ilmoituskortista tai edellisestä laskusta.
Siirry tästä 
Kulutus-Web-palveluun

2) Ilmoituskortilla postitse (palautus on maksuton, vastaanottaja maksaa postimaksun).

3) Palauta Ilmoituskortti kunnanviraston postilaatikkoon

Vesimittarin mittaritaulussa on viisi (5) numeroa (= täydet kuutiot), joten merkitse ilmoituskorttiin myös lukeman alussa olevat nollat!
Mikäli lukemaa ei ilmoiteta, laskutus perustuu arvioon.

Lukemakortit lähetetty: vapaa-ajankiinteistöt /lokakuussa, vko 42 ja muut / joulukuussa, vko 48.

Huom! Kun ilmoitat vesimittarin lukeman Kulutus-Webin kautta, vesimittarilukeman ilmoituskorttia ei tarvitse palauttaa.               

**********

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen

Ilmoita lukema ensisijaisesti sähköisesti kulutus-Web-palvelun kautta.
Palveluun kirjaudutaan syöttämällä kulutuspiste ja mittarinumero, jotka löytyvät vesimittarilukeman ilmoituskortista tai edellisestä laskusta.
Siirry tästä Kulutus-Web-palveluun

Palvelun kautta voit lisäksi selata kiinteistösi vedenkulutushistoriaa ja antaa palautetta tai lähettää kysymyksiä.

Vesihuoltolaitoksen sopimuehtojen mukaan asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten vesimittarinlukematiedot laitoksen kirjallisesta pyynnöstä (1) kerran  vuodessa.
Vesihuoltolaitoksen toimitusehdot 5.4. Luenta: Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta ole erikseen toisin sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen korvaus suorittamastaan luennasta. Luentamaksu tällä hetkellä 62,00 €/sis.alv 24%.

 

Vesihuollon lomakkeita

Kiinteistön omistajan vaihtuminen:    Ilmoitus kiinteistön luovutuksesta
Liittyminen vesijohto-/viemäriverkkoon:  Hakemus liittymisestä vesihuoltoverkostoon

Lomakkeet voi täyttää tietokoneella ja tulostaa tai tulostaa ja täyttää käsin.
Palauta lomake allekirjoitettuna osoitteella Vehmaan Vesi Oy, Saarikontie 8, 23200 VINKKILÄ

 

Muutokset asiakastiedoissa/vedenkulutuksessa

Ilmoitus asiakastietojen muutoksista
Asiakkaita pyydetään ilmoittamaan viipymättä asiakastietojen muutokset (kiinteistön luovutus, omistaja-/haltijatietojen muutokset, osoitetietojen muutokset jne.) laskutukseen.

Tiedot kiinteistön omistajanvaihdoksesta ym. muutoksista on toimitettava kirjallisesti. Omistajanvaihdoksen tietojen ilmoittamista varten täytettävä ja allekirjoituksia varten tulostettava lomake löytyy kohdasta vesihuollon lomakkeita.
Lisätietoja: puh. 044 739 3721 tai s-postilla tuija.uusitalo(at)vehmaa.fi

Ilmoitus muutoksista vedenkulutuksessa
Muutokset kiinteistön käytössä sekä olennaiset kulutusmuutokset (lisäykset/vähennykset) pyydetään ilmoittamaan hyvissä ajoin laskutuksen ajantasaisuuden varmistamiseksi.
Kulutus-Web palvelu on helppo tapa ilmoittaa vesimittarin lukema.

 

Tonttivesijohdon venttiilin tarkistus

Kiinteistöjen omistajia kehotetaan tarkistamaan tonttivesijohdon venttiilin sijainti ja toimivuus niin, että venttiili on kaikissa tilanteissa välittömästi löydettävissä ja suljettavissa.  Erityisesti kiinteistön jäädessä tyhjilleen pidemmäksi aikaa (esim. vapaa-ajankiinteistöt) on venttiilin sulkeminen erittäin tärkeää!!
Näissä tapauksissa ei erikseen tarvita Vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen kohdan 8.6 edellyttämää laitoksen lupaa sulkuventtiilin sulkemiseen/avaamiseen. Mahdollisen vuodon sattuessa tulee esim. 20 mm:n putkesta 6000 litraa vettä tunnissa huoneistoon!! Venttiilin nopealla sulkemisella vältetään huoneiston suuret vahingot.

 

Vesivuoto kiinteistöllä

Jos kiinteistön vesijohtoverkostossa on sattunut vuoto, niin siitä on ilmoitettava välittömästi laitokselle, jotta vältytään ylimääräisiltä tarkistuksilta sekä vesilaitoksen vuotokohtien etsimiseen liittyvät kustannukset.
Vuotovedestä laskutetaan voimassa oleva normaali kuluttajahinta.

 

Vesivuoto runkolinjassa

Myös vesijohtoverkoston runkolinjoihin saattaa tulla vuotoja. Voitte olla suurena apuna vesivuodon paikallistamisessa ilmoittamalla laitokselle erityisen vetisistä maastokohdista linjojen läheisyydessä.

Putkivaurioiden pikainen paikallistaminen ja korjaaminen vaikuttaa mm. veden paineeseen, vesilaitoksen investointeihin ja muihin kustannuksiin.

 

Vesimittarit pakkaskaudella

Kiinteistönomistajien on pakkasten varalta syytä huolehtia kiinteistöjen vesimittarin ja jäätymisvaarassa olevien vesikalusteiden suojaaminen tarkastamalla vesimittaritilan (laitehuone, kellari ym.) lämmitys ja se, että ovet ja ilmanvaihtoventtiilit ovat suljetut.Viemäriin sopimattomat jätteet, nesteet ja vieraat esineet

aiheuttavat usein tukoksia kiinteistön omissa putkistoissa ja yleisessä viemäriverkostossa. Haitalliset ja vaarallisiksi luokiteltavat aineet aiheuttavat myös käyttöhäiriöitä jätevedenpuhdistamolla ja heikentävät puhdistustulosta.

Mitä saa laittaa viemäriin?

Käytä viemäriä ja vessanpyttyä vain siihen mihin se on tarkoitettu. Lajittele roskat.
Viemäriin saa laittaa ainoastaan pesuvedet, wc-paperit ja se mikä on ensin syöty ja juotu.
Laita vessaan roskis, niin roskat on helppo lajitella oikeaan paikkaan.

Mitä ei saa laittaa viemäriin?  

Viemäriin eivät kuulu esim.:
– vessapaperin hylsyt (kartonkikeräykseen), mm. huuhdeltavat flushable vessapaperihylsyt eivät liukene kunnolla. Tällaiset hylsyt mieluimmin biojätteisiin tai kartonkijätteisiin
– käsipyyhepaperit ovat iso ongelma, sillä ne eivät liukene vessanpönttöön.
– hygieniatuotteet esim. vaipat, terveyssiteet, tamponit, kondomit, vanupuikot, pumpuli, vanulaput ja laastarit
– lääkkeet (vanhat lääkkeet apteekkiin)
– kinkunpaisto- ja muut rasvat
– ruuantähteet
– tulitikut ja tupakantumpit
– hiekka
– vaaralliset jätteet, esim. lääkkeet, jäteöljyt, liuottimet, liimat, lakat, maalijätteet.

Myös hiukset ovat ongelma, sillä ne tarttuvat viemäriputkissa saumakohtiin.
Rasvat kannattaa pyyhkiä ensin paistinpannulta talouspaperilla ja vasta sitten pestä pannu.

Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia sekä ihmisille että ympäristölle.
Jätevedenpuhdistamolla ei pystytä poistamaan kaikkia vaarallisia jätteitä jätevedestä.
Jos kaadat kemikaaleja viemäriin, lisäät vesistöjen kuormitusta.