Vehmaan Vesi Oy

Ilmoita vesimittarin lukema

Voit ilmoittaa vesimittarin lukeman helposti netissä Kulutus-Web-palvelun kautta. Palvelun kautta voit lisäksi selata kiinteistösi vedenkulutushistoriaa ja antaa palautetta tai lähettää kysymyksiä.

Siirry tästä Kulutus-Web-palveluun
Palveluun kirjaudutaan syöttämällä kulutuspiste ja mittarinumero, jotka löytyvät ilmoituskortista sekä vesilaskusta.

Vesihuoltolaitoksen sopimuehtojen mukaan asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten vesimittarinlukematiedot laitoksen kirjallisesta pyynnöstä (1) kerran  vuodessa.
Vesihuoltolaitoksen toimitusehdot 5.4. Luenta: Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta ole erikseen toisin sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen korvaus suorittamastaan luennasta. Luentamaksu tällä hetkellä 62,00 €/sis.alv 24%.

Vesihuollon lomakkeita

Lomakkeet voi täyttää tietokoneella ja tulostaa tai tulostaa ja täyttää käsin.
Palauta lomake allekirjoitettuna osoitteella Vehmaan Vesi Oy, Saarikontie 8, 23200 VINKKILÄ
Ilmoitus kiinteistön luovutuksesta
Hakemus liittymisestä vesihuoltoverkostoon


Muutokset vedenkulutuksessa /asiakastiedoissa

Laskutukseen vaikuttavat olennaiset kulutusmuutokset (lisäykset/vähennykset) pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian  laskutukseen puh. 044 739 3721 tai s-postilla tuija.uusitalo@vehmaa.fi laskutuksen oikeellisuuden varmistamiseksi.
Kiinteistön omistajan vaihdokset (Ilmoitus kiinteistön luovutuksesta-lomakkeella) sekä muut muutokset asiakastiedoissa pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti laskutukseen mielellään jo hyvissä ajoin ennen muutosta tai mahdollismimman pian muutoksen tapahduttua.
Lisätietoja: puh. 044 739 3721 tai s-postilla tuija.uusitalo@vehmaa.fi


Tonttivesijohdon venttiilin tarkistus

Kiinteistöjen omistajia kehotetaan tarkistamaan tonttivesijohdon venttiilin sijainti ja toimivuus niin, että venttiili on kaikissa tilanteissa välittömästi löydettävissä ja suljettavissa.  Erityisesti kiinteistön jäädessä tyhjilleen pidemmäksi aikaa (esim. vapaa-ajankiinteistöt) on venttiilin sulkeminen erittäin tärkeää!!
Näissä tapauksissa ei erikseen tarvita Vesihuoltolaitoksen toimitusehtojen kohdan 8.6 edellyttämää laitoksen lupaa sulkuventtiilin sulkemiseen/avaamiseen. Mahdollisen vuodon sattuessa tulee esim. 20 mm:n putkesta 6000 litraa vettä tunnissa huoneistoon!! Venttiilin nopealla sulkemisella vältetään huoneiston suuret vahingot.


Vesivuoto kiinteistöllä

Jos kiinteistön vesijohtoverkostossa on sattunut vuoto, niin siitä on ilmoitettava välittömästi laitokselle, jotta vältytään ylimääräisiltä tarkistuksilta sekä vesilaitoksen vuotokohtien etsimiseen liittyvät kustannukset.
Vuotovedestä laskutetaan voimassa oleva normaali kuluttajahinta.


Vesivuoto runkolinjassa

Myös vesijohtoverkoston runkolinjoihin saattaa tulla vuotoja. Voitte olla suurena apuna vesivuodon paikallistamisessa ilmoittamalla laitokselle erityisen vetisistä maastokohdista linjojen läheisyydessä.

Putkivaurioiden pikainen paikallistaminen ja korjaaminen vaikuttaa mm. veden paineeseen, vesilaitoksen investointeihin ja muihin kustannuksiin.


Vesimittarit pakkaskaudella

Kiinteistönomistajien on pakkasten varalta syytä huolehtia kiinteistöjen vesimittarin ja jäätymisvaarassa olevien vesikalusteiden suojaaminen tarkastamalla vesimittaritilan (laitehuone, kellari ym.) lämmitys ja se, että ovet ja ilmanvaihtoventtiilit ovat suljetut.