Yksityistiet

Tieavustushakemus vuosi 2022 

 

********

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019 alkaen

Suurimpia muutoksia ovat tieosakkaiden toimivallan lisääntyminen, kuntien tielautakuntien lakkauttaminen ja tielautakuntien tehtävien siirtyminen muille viranomaisille, pääosin Maanmittauslaitokselle. Yksityisteiden kunnossapitosavustuksista päättäminen kuuluu edelleen kunnan tehtäviin.

Linkki:  Yksityistielaki 1.1.2019

Mm. huomioitavaa:
-Tiekuntien on huolehdittava, että tiekunnasta on ajantasaiset tiedot tietojärjestelmissä. (Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri, Väyläviraston (ent. Liikenneviraston) Digiroad-järjestelmä)
– Valtion ja kunnan myöntäessä avustuksia tienpitoon edellytyksenä on, että tiellä on tiekunta ja tiekunnan tiedot on oltava ajantasalla eri tietojärjestelmissä.

Tiekuntien tulee ilmoittaa tietonsa
– Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
– Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) Digiroad-järjestelmään, jonne tulee ilmoittaa mm. painorajoitukset ja tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot. Valtionavustusta haettaessa tiedot pitää ilmoittaa, vaikka teillä ei ole mitään rajoituksia. Ilmoitusvelvollisuus Digiroad-järjestelmään koskee myös teitä, joissa ei ole tiekuntaa perustettu. Tällöin tieosakkaiden on yhdessä varmistettava tietojen ajantasaisuus

Linkit tiekunnan tietojen ilmoittamiseen:
Ilmoita tiedot Maanmittauslaitokselle

Ilmoita tiedot Digiroadiin

Maanmittauslaitos, valtakunnallinen asiakaspalvelu:
sähköposti: asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi, puh: 029 530 1110
Asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 9–16.15.

Digiroad-operaattori, yhteystiedot:
sähköposti: info@digiroad.fi, puh: 040 507 2301 (klo 9-16)