Luvan hakeminen

Rakentamisen lupa-asiat hoituvat joustavsti parhaiten, kun

 • etukäteen otetaann yhteyttä rakennusvalvontaan
 • rakennushankkeelle valitaan pätevä pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat
 • luvan hakija käy suunnittelijan kanssa esittelemässä luonnossuunnitelmia rakennustarkastajalle

Etukäteen tehtävässä neuvonnassa keskustellaan rakentamisen edellytyksistä, mahdollisen asemakaavan  ja rakennusjärjestyksen vaatimuksista. Ennakkoneuvottelut varmistavat rakennushankkeen joustavan etenemisen.

Neuvonnat ja lupa-asiat hoituvat joustavasti myös sähköiseen lupa-asiointiin tarkoitetun Lupapiste -palvelun kautta.

Rakentamisen lupia haetaan kirjallisesti tai sähköisesti Lupapistepalvelun kautta. Lupahakemukseen yleisimmin tarvittavat liitteet:

 • kaksi sarjaa pääpiirustuksia, jotka suunnittelija allekirjoittaa
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • karttaote ja/tai kaavaote
 • RH1-lomake, rakennushankeilmoitus (uudisrakennus, laajennus, kerrosalan lisäys tai muu rakennuksen ominaisuuksien muutos)
 • RH2-lomake, asuinhuoneistot (kun hankkeessa on useampi huoneisto tai asuinhuoneistotiedoissa tapahtuu muutoksia)
 • naapurien kuuleminen tai -suostumus
 • energiaselvitys
 • selvitys jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella tai hakemus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä
 • suunnittelijan kelpoisuus
 • selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • korjausrakentamisessa pätevän henkilön selvitys rakennuksen kunnosta
 • mahdollinen poikkamispäätös

 

Sähköinen asiointi:

LUPAPÄÄTÖS

Lupahakemus käsitellään keskimäärin neljässä viikossa. Mikäli hakemuksen tiedoissa tai suunnitelmissa on tarvetta korjauksiin tai muutoksiin voi käsittelyaika olla pidempi.

Rakennustarkastajan viranhaltiapäätös saa lainvoiman 14 päivän kuluttua päätöksen antopäivästä, mikäli päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta tekniselle lautakunnalle. Rakennustyöt voi aloittaa kun päätös on lainvoimainen.

Suuremmissa kohteissa (esim. teollisuusrakennukset, rivitalot, kerrostalot) rakennusluvat käsittelee tekninen lautakunta. Lautakunnan päätökset saavat lainvoiman 30 päivän kuluttua päätöksen antopäivästä, mikäli päätöksestä ei ole valitetttu Turun hallinto-oikeuteen. Rakennustyöt voi aloittaa kun päätös on lainvoimainen.