Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvonta palvelee rakentamisen lupa-asioita koskevissa asioissa neuvomalla ja ohjaamalla. Rakennusvalvontaviranomainen päättää rakentamisen lupa-asioista ja valvoo rakentamista yleisen edun kannalta sekä osaltaan huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Rakennusvalvonnan tehtävät:

 • Ennakkovalvonta
  • neuvonta ja ohjaus sekä lupamenettely
 • Rakennusaikainen valvonta
  • erikoissuunnitelmat (rakenne-, LVI- ym.) ja työmaatarkastukset
 • Jatkuva valvonta
  • julkisivujen ja ympäristön kunto ja siisteys sekä valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta

Rakennusvalvonta palvelee

 • Kunnanvirasto, 2. kerros
 • Saarikontie 8, Vinkkilä

****

Ajankohtaista

Rakennusvalvonta/Lupa- ym. hakemuksia ei käsitellä 4.7.-5.8.2022 välisenä aikana.

Kun suunnittelet terassin tekoa, pyydämme ottamaan aina yhteyttä rakennusvalvontaan toimenpiteen luvanvaraisuuden selvittämistä varten.
Esim. terassin kattaminen edellyttää toimenpidelupaa.

Huomioithan, että kylpytynnyrin kiinteä asennus vaatii rakennusvalvonnan toimenpideilmoitus-menettelyä.

****

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät

Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä.
Kun suunnittelette jätevesijärjestelmän rakentamista ottakaa yhteyttä rakennusvalvontaan.
Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa.

****

RAKENNUSVALVONNAN TAKSA tästä linkistä  Vehmaan kunnan rakennusvalvontataksa