Kaavoitus

Linkki asemakaavayhdistelmään, klikkaa tästä ->    ASEMAKAAVAYHDISTELMÄ

Vehmaan kunnassa vireillä olevat asemakaavan muutokset asemakaavat:

Kaislarannan ranta-asemakaava
Kunnanhallitus on päättänyt 1.10.2018, § 324,  käynnistää Kaislarannan ranta-asemakaavan laadinnan ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen valmistumiseen asti. OAS on nähtävillä Vehmaan kunnanvirastolla sekä osoitteessa www.ranta-asemakaava.fi/projektit/vehmaa
Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa Vehmaan kunnanhallitukselle, Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä tai vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Vehmaalla 18. päivänä lokakuuta 2018
KUNNANHALLITUS

Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos
Nuhjalan yksinäistalon tilan Kesäniemi 1:9 on vireillä ranta-asemakaavan muutos.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti (mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa) nähtävillä 12.8.2014 – 26.8.2014 Vehmaan kunnanvirastolla.
Osallisille ja muille kunnan jäsenille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti nähtävillä oloaikana. Palaute toimitetaan Vehmaan kunnantoimistoon os. Saarikontie 8, 23200 Vinkkilä.

Vehmaalla 8.8.2014
KUNNANHALLITUS

Vinkkilän asemakaavan muutos, korttelit 37b ja 42b
Asemakaavan muutos koskee kahta erillistä aluetta, jotka sijaitsevat Vehmaan kunnan Vinkkilän alueella. Molemmat kohteet sijaitsevat Vehmaan keskustan läpi kulkevan Vinkkiläntien eteläpuolella.
– Alue A sijaitsee Vinkkiläntien ja Saarikontien välisessä kulmassa.
– Alue B sijaitsee junaradan länsipuolella. Pohjoisessa sitä rajaa Vinkkiläntie ja länsipuolella Ristentie.

Rautilan asemakaavan muutos, korttelit 106 – 108
Asemakaava laaditaan Vehmaan kunnan vanhan kylätaajaman, Rautilan pohjoispuolelle. Alue on osa 4.4.2006 vahvistunutta Rautilan asemakaavaa. Suunnittelualue käsittää Rautilan vanhan maatilakeskuksen. Alueen koko on n. 2,42 ha.

Lehtisaaren ranta-asemakaava.
Vireille 7.5.2012. Kaavehdotus on ollut nähtävänä 13.11. – 13.12.2012.