Terveyslautakunnan 7.4.2021 antamien määräysten ja aikaisempien valtakunnallisten määräysten perusteella koronarajoituksiin on tehty seuraavat muutokset (päivitetty 8.4.2021) 

1. Yläkoulu (7.- 9lk) aloittaa lähiopetuksessa hybridimallilla 12.4.2021 alkaen. Lisätietoja saa Vehmaan koululta.

2. Alakoulu (1. – 6 lk.) lähiopetuksessa.

3. Varhaiskasvatus toimii ennallaan.

4. Kirjasto:
Kirjastot pysyvät pääosin suljettuina yleisöltä, mutta lainaustoiminta varmistetaan kirjastojen omien turvaohjeiden mukaisesti. Kirjastotoiminta toteutetaan 4.3. 2021 alkaen siten, että rajattu määrä asiakkaita pääsee kerrallaan itse etsimään aineistoja hyllyistä. Ainoastaan pikainen asiointi (15 min per/asiakas) on mahdollista. Oleskeluun kannustavat ja pidempää aikaa vaativat palvelut eivät ole käytettävissä.

5. Nuorisotalo:
Nuorisotilat suljettuina 30.4.2021 saakka.

6. Kuntosali ja Seurala suljettuna 30.4.2021 saakka.

7. Liikuntahallilla sallitaan ainoastaan lasten ja nuorten harrastustoiminta 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille. Oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua. Harjoittelun tulisi toteutua mahdollisimman vähäisin lähikontaktein. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.
Vuonna 2007 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta liikuntahalli on suljettuna.

VEHMAAN KUNTA


LSAVI:N TARTUNTATAUTILAIN 58 d §:N MUKAINEN PÄÄTÖS (31.3.2021):

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin
nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään
3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai
osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien kuntien
alueilla, lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa siten, että asiakkaiden ja
toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää
4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa.
Tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentin mukaiset toimijat, 3 momentissa tarkoitetut
yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut
tilat sekä 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti on määritelty tämän
päätöksen perusteluissa.
Määräys on voimassa ajalla 1.4.2021 – 30.4.2021.
Tällä päätöksellä kumotaan 4.3.2021 annettu, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien kuntien aluetta
koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 6.3.2021 –
5.4.2021 (LSAVI/2318/2021).


Terveyslautakunnan 23.3.2021 antamien määräysten ja aikaisempien valtakunnallisten määräysten perusteella koronarajoituksiin on tehty seuraavat muutokset (päivitetty 24.3.2021)

1. Yläkoulu (7.- 9lk) etäopetuksessa 11.4.2021 saakka.
Lisätietoja saa Vehmaan koululta.

2. Alakoulu (1. – 6 lk.) lähiopetuksessa.

3. Varhaiskasvatus toimii ennallaan.

4. Kirjasto:
Kirjastot pysyvät pääosin suljettuina yleisöltä, mutta lainaustoiminta varmistetaan kirjastojen omien turvaohjeiden mukaisesti. Kirjastotoiminta toteutetaan 4.3. 2021 alkaen siten, että rajattu määrä asiakkaita pääsee kerrallaan itse etsimään aineistoja hyllyistä. Ainoastaan pikainen asiointi (15 min per/asiakas) on mahdollista. Oleskeluun kannustavat ja pidempää aikaa vaativat palvelut eivät ole käytettävissä.

5. Nuorisotalo:
Nuorisotilat suljettuina 11.4.2021 saakka.

6. Kuntosali ja Seurala suljettuna 26.4.2021 saakka.

7. Liikuntahallilla sallitaan ainoastaan lasten ja nuorten harrastustoiminta 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille. Oman ryhmän tai joukkueen kesken harjoittelu on sallittua. Harjoittelun tulisi toteutua mahdollisimman vähäisin lähikontaktein. Kilpailuja tai esiintymisiä ei tule järjestää.
Vuonna 2007 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta liikuntahalli on suljettuna.

VEHMAAN KUNTA


Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden pyynnöstä,
Vehmaan kuntalaisille tiedotetaan:

Rokotusjärjestys muuttuu U-soten yhteistoiminta-alueen kunnissa

Koronavirusrokottaminen jatkuu viikolla 12 ikääntyneiden rokotuksilla.
Ensi viikosta alkaen rokotuksia annetaan vuonna 1946 tai tätä aiemmin syntyneille sekä samassa taloudessa asuville yli 70-vuotiaille.
Seuraavaksi rokotusryhmää laajennetaan kaikkiin yli 70-vuotiaisiin, mutta tästä tiedotetaan erikseen.
Viikon 11 loppuun mennessä U-soten yhteistoiminta-alueella on annettu noin 3000 koronavirusrokotetta.

Ensi viikon rokotusajat avautuvat varattaviksi perjantaina klo 12.00.
Osa ajoista on varattavissa sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja osa jaetaan rokotuspuhelimeen soittaville.
Rokotuspuhelimeen soittaneisiin otetaan järjestyksessä yhteyttä aina, kun rokotusaikoja on varattavissa.

Lisätietoja rokotusten etenemisestä ja rokotusaikojen varaamisesta löytyy sivultauki.fi/koronarokotus
Rokotusajan voi varata sähköisessä ajanvarauspalvelussa
tai puhelimitse 02 4612 517.

Tällä hetkellä Uudessakaupungissa rokotetaan joka viikko, pienillä terveysasemilla joka toinen viikko.
Aika suositellaan varaamaan oman kunnan terveysasemalle.


Aluehallintoviraston päätös 19.3.2021

Määräys:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla, lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa, sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
Määräys on voimassa ajalla 22.3.2021 – 4.4.2021.


Varsinais-Suomen ja Satakunnan seutuliikenteen joukkoliikenneviranomainen edellyttää, että kaikki yli 12-vuotiaat seutuliikenteen matkustajat käyttävät kasvomaskia 22.3.2021 alkaen

Linjauksella täydennetään muiden joukkoliikenneviranomaisten ja yksittäisten liikenteenharjoittajien jo määräämiä maskipakkoja. Pakko ei koske niitä, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiselle.


 

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston koronainfo
puh 02 95016 666
koronainfo@avi.fi

ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Varsinais­Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien kuntien alueella siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa.

Tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentin mukaiset toimijat, 3 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat sekä 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Määräys on voimassa ajalla 6.3.2021 – 5.4.2021.

ALUEHALLINTOVIRASTON MÄÄRÄYS

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 8.3.2021 – 21.3.2021.


Aluehallintovirasto, päätös 26.2.2021

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS
VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN KUNTIEN ALUEELLE:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1
momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella
kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu
enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (linkki ohjeeseen ).
Määräys on voimassa ajalla 27.2.2021–26.3.2021.
Tällä päätöksellä kumotaan 4.2.2021 annettu, Varsinais-Suomen
kuntien aluetta koskeva Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys
ajalta 27.2.–10.3.2021.


Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunnan 9.2.2021 antamalla päätöksellä:

Koko Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella pidetään voimassa jo 4.2.2021 Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunnan § 21 antamat koronarajoitukset ja määräykset. Liikuntarajoitusten osalta määräykset ovat tiukemmat kuin Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän 9.2.2021 tekemät päätökset.

Ote Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunnan päätöksestä 4.2.2021:
Terveyslautakunta päättää, että Uudenkaupungin ja yhteistoiminta-alueen kuntien (Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa) vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilat pysyvät suljettuina 3.3.2021 asti.
Liikuntatilojen käyttö mahdollistetaan lasten ja nuorten harrastustoiminnalle edelleen noudattaen uusia Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 2.2.2021 antamia turvaohjeita.
Linkit:


Koronatiedotteita 4.2.2021

Uudenkaupungin terveyslautakunnan päätöksiin perustuvia koronaohjeita on päivitetty viimeksi 4.2.2021

Perusopetus (Vehmaan koulu)
Luokka-asteet 4.-9.lk. siirtyy lähiopetukseen ma 11.1.2021 alkaen.
Lisätietoa koululta ja Wilma-järjestelmästä.

Liikuntahalli ja Seurala
Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan kaikessa harrastustoiminnassa.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta
Yhteistoiminta-alueen kuntien tiloissa tapahtuvat Vakka-opiston järjestämät lasten ja nuorten harrastustoiminnat mahdollistetaan 8.2.2021 alkaen.
Näiden harrastusryhmien osalta on voimassa samat turvaohjeet kuin lasten liikuntaharrastusten osalta.
Lisäksi kulttuuriin liittyvissä harrastuksissa tulee huomioida äänenkäyttöön ja laulamiseen liittyvät riskit. Laulaminen ei ole edelleenkään mahdollista ryhmätoimintana.

Kirjasto
Vehmaan kirjasto on suljettuna 3.3.2021 saakka
Varaukset voi noutaa sulkuaikana  8.2. alkaen maanantaisin ja torstaisin kello 10-14 sekä keskiviikkoisin kello 14-18 tai sopimuksen mukaan.
Tarvittaessa ole yhteydessä kirjasto@vehmaa.fi tai puh. 050 5706806 tai 044 5525820.

Nuorisotila
Nuorisotilojen osalta sisätiloissa saa oleilla maksimissaan 10 henkeä ja ulkotiloissa toimintaa voidaan järjestää isommalle ryhmälle. Nuorisotiloissa pitää noudattaa myös uusia lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevia turvaohjeita.

Kunnanvirasto, Lomituspalvelut, Maaseutupalvelut
Asiointi vain ajanvarauksella.

THL:n päivittynyt ohje kahden metrin turvaetäisyydestä tulee huomioida kaikessa toiminnassa.


Tämä on linkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotteisiin.

Yllä olevasta linkistä löydät viimeisimmät alueelliset koronatiedotteet.
20.10. kokoontunut alueellinen koronaryhmä suosittaa, että yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia järjestetään sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa vain, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.


Linkki THL:n kasvomaskisuositukseen

Linkki Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n  21.9.2020 antamaan ohjeeseen yleisötilaisuuksista ja kokoontumisista


Lisää Koronainfoa löydät myös näistä linkeistä:

www.thl.fi   www.avi.fi   www.stm.fi   www.vsshp.fi   www.uki.fi/korona

Alla olevasta linkistä pääset Vehmaan kunnan kotisivuilla aiemmin julkaistuihin koronatiedotteisiin:

www.vehmaa.fi/vehmaan-kunnan-kotisivulla-aiemmin-julkaistut-koronatiedotteet


Jos epäilet koronavirustartuntaa
puh. 02 4612 516 (arkisin klo 8-15) = Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus
puh. 02 313 8800 (muina aikoina) = TYKS päivystyksen neuvontanumero

Valtakunnallinen puhelinneuvonta
puh. 0295 535 535 (arkisin 8-21, la klo 9-15)

Tee koronavirustaudin oirearvio
www.omaolo.fiVehmaan kunnassa ollaan ottamassa käyttöön asianhallintajärjestelmää.

Tämän seurauksena kunnan asiakirjoja; kuten toimielimien esityslistoja ja pöytäkirjoja; viranhaltijoiden päätöksiä jne. aletaan julkaista kotisivujen uuden julkaisutoiminnon kautta. Asiakirjat siirtyvät tälle uudelle julkaisupuolelle sitä mukaa kun käyttöönotto edistyy kunnan eri toimialoilla.
Ensimmäisenä saamme kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat uuden julkaisun puolelle.
Pidätämme itsellämme oikeuden julkaista asiakirjoja myös aiemmin käytössämme olevalla tavalla koko käyttöönottoprosessin vaatiman ajan.

Tämä on linkki uuteen julkaisujärjestelmään


Vehmaan varhaiskasvatuksen tiedotus:

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen haetaan eDaisy-sovelluksen kautta.
Linkki alla:
https://vehmaa.daisynet.fi/eDaisy/Turun hallinto-oikeudelta on 25.1.2021 saapunut kolme päätöstä yksityishenkilön valituksista kunnallisasiassa.

Päätösten antopäivä on 21.1.2021
Päätösnumerot: 21-0004-1, 21-0005-1 ja 21-0006-1
Kunnan kuulutus päätöksistä löytyy täältä: Linkki kuulutussivulle


Turun hallinto-oikeudelta on vuodenvaihteessa (4.1.2021)
saapunut päätös (20/0235/1) kahteen eri yksityishenkilön tekemään valitukseen.

Valitukset kohdistuvat kunnanhallituksen 9.4.2018 § 123 ja 124 päätöksiin.
Päätöksessään hallinto-oikeus pitää molemmat kunnanhallitukset päätökset
voimassa. – Hallinto-oikeus hylkää molemmat yksityishenkilöiden valitukset.
Valitusten diaarinumerot hallinto-oikeudessa: 00761/18/2207 ja 00762/18/2207.


Vehmaan kuntaan on saapunut marraskuun 2020 aikana useita Korkeimman hallinto-oikeuden, yksi Turun hallinto-oikeuden sekä yksi Tietosuojavaltuutetun päätös liittyen yksityishenkilön muutoksenhakuihin, valituksiin ja vaatimuksiin.

Yksityishenkilön vaateet on näissä kaikissa todettu aiheettomiksi.

Tämän lisäksi yksityishenkilö on toimittanut kuntaan hallintokantelun. Tähän Vehmaan kunnanhallitus on vastannut kunnanhallituksen 23.11.2020 kokouksen pykälässä 326.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H657-2020.pdf
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H658-2020.pdf
Turun hallinto-oikeuden päätös 20-0205-1.pdf
Tietosuojavaltuutetun päätös Dnro 2583-159-2018.pdf
Hallintokantelu Vehmaan kunnanhallitukselle 2.11.2020.pdf


Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta on annettu tiedoksi Vehmaan kunnanhallitukselle apulaisoikeusasiamiehen vastaus yksityishenkilön kanteluun

Kantelun  asiana on ollut: Vehmaan kunnanhallituksen menettely, yksityishenkilön tekemän, hallintokantelun käsittelyssä

Tiedoksiannossa apulaisoikeusasiamies muistuttaa Vehmaan kunnanhallitusta yleisellä tasolla näkemyksestä, jonka mukaan hallintokantelun ratkaisuun on lähtökohtaisesti liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta.
Muutoin apulaisoikeusasiamies ei katso kantelun perusteella löytyvän kunnanhallituksen menettelyssä mitään lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä jonka perusteella hänen tulisi ryhtyä enempiin toimenpiteisiin.
Kunnanhalitukselle tiedoksi annettu vastaus on käsitelty kunnanhallituksen 26.10.2020 kokouksessa § 299. Vastaus on kokonaisuudessaan liitteenä ko. pykälässä.
(Apulaisoikeusasiamiehen vastaus on päivätty 12.10.2020.)


Turun hallinto-oikeudelta on 30.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.
(Päätöksen diaarinumero on 00072/19/2299.)

Päätöksellä hallinto-oikeus kumoaa Vehmaan kunnanhallituksen 10.12.2018 tekemän päätöksen, jossa kunnanhallitus on hylännyt yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen koskien kunnan myöntämiä, vuoden 2018 avustuksia.
Kunnanhallituksen päätös kumotaan, koska yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen käsittelyyn on osallistunut kaksi esteellistä henkilöä.
Sen sijaan yksityishenkilön väitteet esteellisyyksistä itse avustuspäätösten yhteydessä hallinto-oikeus on katsonut aiheettomiksi.
Päätöksen johdosta, kunnanhallitus joutuu käsittelemään yksityishenkilön kunnallisvalituksen uudelleen.

Päätös löytyy Vehmaan kunnan kuulutussivulta.


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 14.9.2020 saapunut päätös koskien yksityishenkilön valitusta kunnallisasiassa.
Päätös: H326/2020 Dnro 20053/03.04.04.04.10/2020,
päivätty 10.09.2020.

Yksityishenkilö on valituksellaan halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyn päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallinto- ja taloussuunnittelijan valintaan vuonna 2018. Valitus on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa jätetty osin tutkimatta, muilta osiltaan valitus on hylätty.
Turun hallinto-oikeuden päätös 19.12.2019 nro 19/0341/1 pysyy voimassa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H326/2020 löytyy Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on 22.6.2020 saapunut 2 kpl päätöksiä koskien yksityishenkilön valituksia kunnallisasiassa.

(Päätösten diaarinumerot ovat: 3958/3/19 ja 3959/3/19)
Yksityishenkilö on halunnut kumota Turun hallinto-oikeudessa tehdyt päätökset liittyen Vehmaan kunnan hallintosääntöön vuodelta 2018 :

– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0192/1
– Turun hallinto-oikeus 16.7.2019 nro 19/0194/1
Korkein hallinto-oikeus on päättänyt pitää molemmat Turun hallinto-oikeuden päätökset voimassa.
Päätökset löytyvät Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Turun hallinto-oikeudelta on saapunut 3 kpl päätöksiä koskien yksityishenkilön valituksia kunnallisasiassa

(Päätösten diaarinumerot ovat 00837/18/2299, 01580/19/2299, 01632/19/2299. Valitukset on pääosin jätetty tutkimatta.)
Päätökset löytyvät Vehmaan kunnan kuulutussivulta


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut päätös, koskien yksityishenkilön valitusta /yritystä kumota Turun hallinto-oikeuden aikaisemmin antama päätös.

Asia liittyy yksityishenkilön kunnallisasiaa koskevaan valitukseen:
Vehmaan kunnan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, Turun hallinto-oikeuden päätös pysyy voimassa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös löytyy kuulutussivulta.


Korkeimmalta hallinto-oikeudelta on saapunut 4 kpl päätöksiä, koskien yksityishenkilön valituksia /yrityksiä kumota Turun hallinto-oikeuden päätökset.

Asiat liittyvät Vehmaan kunnan myöntämiin kunta-avustuksiin vuosina 2014-2017.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä, Turun hallinto-oikeuden päätökset pysyvät voimassa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset löytyvät kuulutussivulta.


JOKO OLET LUKENUT VIIMEISIMMÄN
KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN

Kunnanhallituksen pöytäkirjat löydät täältä
Valtuuston pöytäkirjat löydät täältä

Tapahtumat

Esa Pietilän improvisaatiokonsertti

09.06. | klo 18.00 | Vehmaan kirkko

Lue lisää


Lastenleiri 4-6 lk:t keväällä lopettaville

15.06. - 17.06. | Kustavin leirimaja

Lue lisää


Lastenleiri 1-3 lk:t keväällä lopettaville

21.06. - 24.06. | Myllyjärven leirimaja

Lue lisää


Hyväntekeväisyyskonsertti

25.08. | klo 19.00 | Vehmaan kirkko

Lue lisää


Kaikki tapahtumat

Ajankohtaista

 • 13.4.2021
  U-sote rokottaa yli 65-vuotiaita lauantaina 17.4.

  U-sotessa rokotetaan tulevana lauantaina koronavirusta vastaan. Rokotusaikoja avataan lauantaille yhteensä 450 kappaletta. Ajat ovat kello

  Lue lisää »
 • 8.4.2021
  Kuulutus – Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittäminen – Vehmaan Vesi Oy

  Ennen toiminta-alueen hyväksymistä valtuustossa kunnanhallitus (29.3.2021, § 93) asettaa julkisesti nähtäville  8.4. – 10. 5.2021

  Lue lisää »
 • 31.3.2021
  KUNNANVIRASTO SULJETAAN KIIRASTORTAINA 1.4 JO KLO 14.00.

  HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ KAIKILLE!

  Lue lisää »
 • 23.2.2021
  Vedenkulutus on noussut merkittävästi viikonlopun aikana

  Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettyjen kiinteistöjen omistajia kehoitetaan tarkastamaan tyhjillään olevien rakennusten (esim. vapaa-ajan käytössä olevat kiinteistöt)

  Lue lisää »
 • 15.2.2021
  Vesimittarit pakkaskaudella

  Pakkaskaudella vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettyjen kiinteistöjen omistajien on syytä huolehtia kiinteistöjen vesimittarin ja jäätymisvaarassa olevien vesikalusteiden

  Lue lisää »