Ajankohtaista

Valonia tiedottaa

VALONIA tiedottaa

Ranta- ja pohjavesialueiden puutteelliset jätevesijärjestelmät uudistettava 1.10.2019 mennessä
Jätevesijärjestelmästä huolehtiminen on osa normaalia kiinteistön kunnossapitoa. Samalla voi tehdä henkilökohtaisen ympäristöteon, kun haitta-aineiden määrä omassa lähiympäristössä vähenee. Kiinteistön omistajan vastuulla on, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Ranta- ja pohjavesialueiden puutteelliset jätevesijärjestelmät on kunnostettava määräysten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueeksi käsitetään alue, joka ulottuu 100 m päähän vesistöstä tai merestä. Jätevesijärjestelmien uusiminen koskee niin vakituisesti asuttuja kiinteistöjä kuin loma-asuntojakin, joilla nykyinen jätevesijärjestelmä ei täytä puhdistusvaatimuksia.

Jos rakennus, jossa jätevesiä muodostuu, sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä eikä ole vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, puhdistusvaatimuksia tulee noudattaa seuraavan vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisen korjaus- tai muutostyön yhteydessä. Kiinteistön omistajan korkean iän vuoksi puhdistusvaatimuksista voi saada vapautuksen. Ikävapautus on kuitenkin mahdollinen vain vakituisesti asutuille kiinteistöille, joiden kaikki omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

 

Tarjolla jätevesineuvontaa
Sopivan jätevesijärjestelmän löytäminen vaatii kiinteistökohtaista tarkastelua, johon on apua tarjolla. Vehmaan kunnan asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus kutsua Valonian puolueeton jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille. Käynnillä kiinteistönomistaja saa tiedon, tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle. Neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostilla. Neuvontakäyntejä tehdään lokakuun loppuun asti ja sen voi tilata ottamalla yhteyttä Valoniaan.

Reetta Haapasalo p. 040 649 7321 (ark. klo 9-16) reetta.haapasalo@valonia.fi

Marika Karulinna p. 040 183 1504 (ark. klo 9-16) marika.karulinna@valonia.fi

Jätevesineuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja Valonian jätevesineuvonnasta www.valonia.fi/hakku

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmä / Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi


Tästä VALONIAN verkkosivuille

*********

Vehmaan kunta/ Rakennusvalvonta tiedottaa
Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää rakennusvalvonnan toimenpidelupaa.
Kun suunnittelette jätevesijärjestelmän rakentamista, niin ottakaa yhteyttä Valoniaan.
Valmiit suunnitelmat ja lupahakemus toimitetaan kunnan rakennusvalvontaan lupakäsittelyyn.