Ajankohtaista

Valonia tiedottaa

Tilaa jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille

Vehmaan kunnan asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus kutsua Valonian puolueeton jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille kesän 2019 aikana. Käynnillä kiinteistönomistaja saa tiedon tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää
uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle.

Kiinteistökäyntejä tarjotaan erityisesti vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla
tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostilla.

Neuvontakäyntejä tehdään lokakuun loppuun asti ja sen voi tilata ottamalla yhteyttä Valoniaan:
Reetta Haapasalo p. 040 649 7321 (ark. klo 9-16), reetta.haapasalo@valonia.fi
Katariina Yli-Heikkilä p. 040 552 2369 (ark. klo 9-16), katariina.yli-heikkila@valonia.fi

Jätevesineuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja Valonian jätevesineuvonnasta www.valonia.fi/hakku

Tästä VALONIAN verkkosivuille

*********
Vehmaan kunta
Rakennusvalvonta tiedottaa:
Kun suunnittelette jätevesijärjestelmän rakentamista ottakaa yhteyttä rakennusvalvontaan.
Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa.